Dailėtyros institutas

Dr. Aušra Trakšelytė

ausra.trakselyte[at]vda.lt

Dailėtyrininkė, parodų kuratorė, kultūros renginių organizatorė.

Mokslinio darbo sritys: šiuolaikinis vaizduojamasis menas (erdviniai menai, šiuolaikinė skulptūra, įvietintas menas); šiuolaikinio meno teorija ir kritika.

g. 1981 m. Plungėje; gyvena ir dirba Vilniuje. VDA Dailėtyros institute dirba nuo 2011 m. Mokslo darbuotoja nuo 2013 m. 2007 m. Vilniaus dailės akademijoje baigė Meno istorijos ir teorijos magistro studijas. 2012 m. VDA apgynė humanitarinių mokslų menotyros krypties daktaro disertaciją „Įvietintas vaizduojamasis menas: teorinis diskursas ir raiška Lietuvos šiuolaikiniame mene“ (mokslinė vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė). Nuo 2013–2016 m. kartu su prof. Henriku B. Andersenu rengė „Theoretical Seminars & Critical Meetings”, skirtus VDA vizualiųjų menų studijų magistrantams. Nuo 2014 m. VDA įvairių specialybių magistrantams skaito kursą Vieta, laikas, kontekstas Lietuvos šiuolaikiniame mene, o nuo 2017 m. Paminklotvarkos katedros bakalaurams kursą – Meno kūrinio prevencinė apsauga.

Aušra Trakšelytė domisi įvietintu menu (angl. site–specific art) ir jo teorija, tyrinėdama šią temą įvairiais formatais – šiuolaikinio meno parodomis, viešomis paskaitomis ir publikacijomis. Nuo 2003 m. ji intensyviai dalyvauja šiuolaikinio meno lauke kaip kritikė, rašydama straipsnius, esė ir parodų recenzijas; nuo 2004 m. kuruoja parodas, skaito pranešimus konferencijose bei viešas paskaitas Lietuvoje ir užsienyje.

Bibliografija