Dailėtyros institutas

Dr. Aušra Trakšelytė

ausra.trakselyte[at]vda.lt

Dailėtyrininkė, parodų kuratorė, kultūros renginių organizatorė.

Mokslinio darbo sritys: šiuolaikinis vaizduojamasis menas (erdviniai menai, šiuolaikinė skulptūra, įvietintas menas); šiuolaikinio meno teorija ir kritika.

g. 1981 m. Plungėje; gyvena ir dirba Vilniuje. VDA Dailėtyros institute dirba nuo 2011 m. Mokslo darbuotoja nuo 2013 m. 2007 m. Vilniaus dailės akademijoje baigė Meno istorijos ir teorijos magistro studijas. 2012 m. VDA apgynė humanitarinių mokslų menotyros krypties daktaro disertaciją „Įvietintas vaizduojamasis menas: teorinis diskursas ir raiška Lietuvos šiuolaikiniame mene“ (mokslinė vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė). Nuo 2013–2016 m. kartu su prof. Henriku B. Andersenu rengė „Theoretical Seminars & Critical Meetings”, skirtus VDA vizualiųjų menų studijų magistrantams. Nuo 2014 m. VDA įvairių specialybių magistrantams skaito kursą Vieta, laikas, kontekstas Lietuvos šiuolaikiniame mene, o nuo 2017 m. Paminklotvarkos katedros bakalaurams kursą – Meno kūrinio prevencinė apsauga.
Aušra Trakšelytė domisi įvietintu menu (angl. site–specic art) ir jo teorija, tyrinėdama šią temą įvairiais formatais – šiuolaikinio meno parodomis, viešomis paskaitomis ir publikacijomis. Nuo 2003 m. ji intensyviai dalyvauja šiuolaikinio meno lauke kaip kritikė, rašydama straipsnius, esė ir parodų recenzijas; nuo 2004 m. kuruoja parodas, skaito pranešimus konferencijose bei viešas paskaitas Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. suteiktas meno kūrėjo statusas.


PROJEKTAI

2021–dabar – Mokslo projektas lituanistinių tyrimų ir sklaidos programoje (Lietuvos mokslo taryba): Acta Academiae Artium Vilnensis. Projekto vadovė.

2019–2021 – Mokslo projektas lituanistinių tyrimų ir sklaidos programoje (Lietuvos mokslo taryba): Acta Academiae Artium Vilnensis. Projekto vadovė.

Parodų kuravimas:

Nuolatinė ekspozicija „Pranas Domšaitis. Visada kelyje“. Atidarymas 2023 gruodžio 22 d. Prano Domšaičio galerija, Klaipėda. 

2023 vasario 21 – balandžio 28 d., paroda „Miestas eina per laiką. Mindaugas Navakas ir Arūnas Gudaitis“. Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (Parodų salė), Vilnius.

2023 kovo 2 – rugpjūčio 6 d., paroda „Žilvinas Kempinas. Portretai-fosilijos 2023“. MO muziejus, Vilnius.

2022 rugpjūčio 18 – spalio 11 d., paroda Bernardinų g. 6–12 (Vilnius) „Paralelinės projekcijos“. Organizatorius: Lewben Art Foundation.

2019 spalio 04 – lapkričio 26 d., Aistės Kisarauskaitės paroda SLA370 Art Space (Niujorkas) „Sorrow, or Roses in Dad’s Memory II“.

2018 birželio 15 – liepos 30 d., VDA baigiamųjų darbų paroda Titanike (Vilnius) „Meno celės’18: VILTIS“.

2013 kovo 22 – gegužės 19 d., paroda Nacionalinėje dailės galerijoje (Vilnius) „Stanislovas Kuzma. Skulptūra +5425 dienos“ (kartu su Elona Lubytė).

Mokslo konferencijų, seminarų organizavimas:

2024 m. gegužės 9–10 d., „Meno ir darbo santykis Rytų ir Centrinės Europos šalių šiuolaikiniame mene po 1991-ųjų“ (tarptautinė konferencija). Sapiegų rūmai, Vilnius.

2023 m. rugsėjo 22–23 d., „Asmeninė perspektyva ir eseistinė forma nevaidybiniame kine ir mene“ (tarptautinė konferencija). Kino ir medijų erdvėje „Planeta“, Vilnius.

2021 m. gegžės 6–7 d., „Kaip pasakoti apie meną? Dailės istorija, kritika, tekstai ir pasakojimai Lietuvoje“ (konferencija). Nuotolinė konferencija

2018 m. kovo 15 d., „Meno edukacija: patirtys ir iššūkiai“ (konferencija). Nacionalinė dailės galerija, Vilnius.

2018  m. gegužės 10–11 d., „Menas valstybėje – valstybė mene“ (tarptautinė konferencija). Nacionalinė dailės galerija, Vilnius

2015 m. gegužės mėn. 21–22 d., „Kūnas: ne laiku ir be vietos“ (tarptautinė konferencija). Šiuolaikinio meno centras, Vilnius

BIBLIOGRAFIJA

Mokslo straipsniai:

„Miesto atminties istoriniai sluoksniai ir ženklai: Plungės atvejis“, in: Žemaitija: savivaizdžiai, reprezentacijos, atmintys, sudarytojai Dangiras Mačiulis, Jolanta Skurdauskienė, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2021, p. 227–237.

„Dviejų parodų, susijusių su požiūrio ir formos rekonstravimu, atvejai“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 92–93: Restauravimo laboratorija / Conservation Laboratory, sudarytoja Dalia Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2019, p. 118–139. https://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta%2092_93/Acta_2019_170x240mm_Trakselyte.pdf

„Įvietinto meno raiška institucinėje erdvėje: Šiuolaikinio meno centro atvejis, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 75: Kai(p) idėja tampa kūriniu / When (how) an Idea becomes a Work of Art, sudarytoja Aušra Trakšelytė. Vilnius: VDA leidykla, 2014, p. 43–51. https://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta_75/Acta_75_net_03_A_Trakselyte_43_5.pdf

„Įvietinto šiuolaikinio meno teorinis diskursas, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 64: Vizualioji kultūra: problemos ir interpretacijos / Visual Culture: Problems and Interpretations, sudarytoja Monika Saukaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2012, p. 123–134.

Mokslinių leidinių, katalogų sudarymas:

Pokalbiai su gamta 2015–2020 (projekto katalogas), sudarytojai Juozas Laivys, Aušra Trakšelytė; tekstai: P. Pukytė, A. Trakšelytė (įvadinis). Klaipėda: S. Jokužio leidykla, 2020.

Vilniaus kontekstai (projekto katalogas), sudarytojos Stefanija Jokštytė, Aušra Trakšelytė. Vilnius: Petro ofsetas, 2020. Leidiniui Gražiausių knygų konkurse (rengia Lietuvos kultūros ministerija) skirta premija už originalumą (kategorija – Bibliofiliniai ir eksperimentiniai leidiniai).

Acta Academiae Artium Vilnensis, 94: Menas valstybėje valstybė mene, sudarytojos Lina Michelkevičė, Aušra Trakšelytė. Vilnius: VDA leidykla, 2019. https://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1293521618/menas-valstybeje-valstybe-mene-arts-in-the-state-the-state-om-arts

Meno celės18: VILTIS (VDA baigiamųjų darbų parodos katalogas), sudarė Aušra Trakšelytė. Vilnius: VDA leidykla, 2018.

Acta Academiae Artium Vilnensis, 80-81: Kūnas: ne laiku ir be vietos, sudarytojos Gintautė Žemaitytė, Lina Michelkevičė, Aušra Trakšelytė. Vilnius: VDA leidykla, 2016. ISBN 978-609-447-221-3, ISSN 1392-0316. https://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1293521618/kunas-ne-laiku-ir-be-vietos-the-body-out-of-time-and-without-a-place

Acta Academiae Artium Vilnensis, 75: Kai(p) idėja tampa kūriniu, sudarytoja Aušra Trakšelytė. Vilnius: VDA leidykla, 2014. ISBN 978-609-447-167-4, ISSN 1392-0316. https://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1293521618/kaip-ideja-tampa-kuriniu-when-how-an-idea-becomes-a-work-of-art

Stanislovas Kuzma (1947–2012). Skulptūra +5425 dienos (parodos katalogas), sudarytojos Elona Lubytė, Aušra Trakšelytė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2013.