Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas įsteigtas 1994 m.

Institutą sudaro Senosios dailės, Kultūros paveldo, Architektūros ir dizaino, bei Šiuolaikinės dailės tyrimų skyriai, juose dirba septyniolika mokslo darbuotojų.

Institutas yra  įsikūręs prie Tamošaičių namų muziejaus, Dominikonų g. 15, Vilniuje. Čia jis veikia šalia VDA Leidyklos, su kuria glaudžiai bendradarbiauja, ir koordinuoja VDA periodinio mokslo leidinio Acta Academiae Artium Vilnensis leidybą.

Pagrindinės Instituto veiklos sritys: moksliniai tyrimai, mokslo projektų inicijavimas, koordinavimas ir vykdymas, dalyvavimas Lietuvos ir tarptautinėse mokslo programose; mokslo sklaida ir populiarinimas, nacionalinių ir tarptautinių mokslinių konferencijų organizavimas, dalyvavimas VDA studijų procese.

Mokslo tyrimų kryptys: Baltijos regiono priešistorinė dailė, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XV–XVIII a. dailė ir su ja susiję kultūros reiškiniai, Lietuvos dvarų kultūros tyrimai, XIX–XX a. Lietuvos  dailė, XIX–XXI a. architektūros, interjero ir dizaino tyrimai, Šiuolaikinio meno procesų analizė.

2014 metais instituto 20-mečio proga išleista svarbiausių publikacijų knygelė.

Dailėtyros instituto nuostatai 2017-05-26 Nr. S-2017-3 

Lietuvos mokslo tarybos patvirtintas minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašas

Mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašai: mokslo darbuotojas, jaunesnysis mokslo darbuotojas, vyresnysis mokslo darbuotojas, vyriausiasis mokslo darbuotojas.