Dailėtyros institutas

Dr. Dalia Klajumienė

dalia.klajumiene[at]vda.lt

Menotyrininkė, Lietuvos dailės paveldo ekspertė

Mokslinio darbo sritys: Lietuvos XVI–XX a. pradžios dailė, ypač baroko ir XIX a. sienų tapyba, dailės paveldo apskaitos ir apsaugos problemos.

g. 1963 m. Vilniuje; gyvena ir dirba Vilniuje. VDA Dailėtyros institute dirba nuo 1997 m. Vyresnioji mokslo darbuotoja nuo 2002 m. 1990 m. baigė Vilniaus dailės akademiją, Dailės istorijos ir teorijos katedroje įgijo menotyrininkės kvalifikaciją ir iki 1997 m. dirbo Paminklų restauravimo projektavimo instituto (nuo 1993 m. – Paminklų restauravimo institutas) polichromijos skyriuje menotyrininke. 2002 m. VDA apgynė humanitarinių mokslų menotyros krypties daktaro disertaciją „XVIII–XIX a. pirmoje pusėje iliuziškai tapyti LDK bažnyčių ir sakralinių pastatų altorių retabulai“ (mokslinė vadovė dr. Irena Vaišvilaitė). Nuo 2006 m. VDA Dailėtyros institute vadovauja Kultūros paveldo tyrimų skyriui. 2002–2006 m. dirbo Kultūros paveldo centre Vilniuje. Nuo 2014 m. yra VDA Paminklotvarkos katedros vedėja.
Nuo 2019 m. yra Dailėtyros instituto direktorė.

Pedagoginis darbas – taip pat svarbi Dalios Klajumienės profesinės veiklos dalis. Nuo 1998 m. su pertraukomis dėsto VDA, nuo 2002 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto magistrantams; nuo 2010 m. vadovauja VDA doktorantams.

Nuo 1997 m. yra Lietuvos dailės istorikų draugijos narė, 2004–2007 m. buvo jos vadovė.

Bibliografija