Direktorė

dr. Dalia Klajumienė

Senosios dailės tyrimų skyrius

Skyriaus vedėja, vyriausioji mokslo darbuotoja dr. (hp) Rūta Janonienė

Vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Tojana Račiūnaitė

Vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Jolita Liškevičienė

Vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Marius Iršėnas

Jaunesnioji mokslo darbuotoja Joana Vitkutė

Doktorantė Ieva Blinstubienė

Doktorantė Ieva Rusteikaitė

Doktorantė Birutė Valečkaitė

Kultūros paveldo tyrimų skyrius

Skyriaus vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas,
prof. dr. Adomas Butrimas

Vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Dalia Klajumienė

Jaunesnysis mokslo darbuotojas Vidmantas Jankauskas

Mokslininkas stažuotojas dr. Marius Daraškevičius

Architektūros ir dizaino tyrimų skyrius

Skyriaus vedėja, vyresnioji mokslo darbuotoja doc. dr. Rasa Butvilaitė

Vyriausioji mokslo darbuotoja prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

Vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Karolina Jakaitė

Podoktorantūros stažuotoja (tyrėja) dr. Viktorija Diak

Podoktorantūros stažuotojas (tyrėjas) doc. dr. Rokas Dovydėnas

Doktorantė Edita Povilaitytė-Leliugienė

Doktorantas Rolandas Gustaitis

Šiuolaikinės dailės tyrimų skyrius

Skyriaus vedėja, vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Algė Andriulytė

Vyresnioji mokslo darbuotoja prof. dr. Agnė Narušytė

Mokslo darbuotoja dr. Ieva Pleikienė

Mokslo darbuotoja dr. Aušra Trakšelytė

Mokslo darbuotoja dr. Lina Michelkevičė

Mokslo darbuotoja dr. Laura Petrauskaitė

Podoktorantūros stažuotojas (tyrėjas) dr. Vitalij Červiakov 

Podoktorantūros stažuotojas (tyrėjas) dr. Vygintas Orlovas 

Podoktorantūros stažuotoja (tyrėja) dr. Rūta Spelskytė-Liberienė

Podoktorantūros stažuotojas (tyrėjas) dr. Darius Žiūra

Doktorantas Edgaras Gerasimovičius

Doktorantė Ilona Mažeikienė