Instituto mokslo darbuotojai dalyvauja pedagoginėje VDA veikloje – skaito paskaitas, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams, dalyvauja doktorantūros procese ir komitetų veikloje, rengia metodinę medžiagą, bendradarbiauja su kitais VDA padaliniais.

Dėstomi kursai:

Knygos menas

Vieta, laikas, kontekstas Lietuvos šiuolaikiniame mene

Atvaizdo antropologija: teorinės prieigos ir analizė