Dailėtyros institutas

Dizaino procesai (preliminarus pavadinimas)
Anotacija: Šiandien turime daug skirtingų dizainerių veiklos krypčių, be visiems suprantamų, labiau tradicinių specializacijų (produkto, grafinio dizaino, kostiumo, interjero, meninio arba konceptualaus dizaino), kalbame apie kritinį dizainą, paslaugų dizainą, neurodizainą, performatyvų dizainą ir kt. Tad šis leidinys taip pat neapsiriboja viena kuria dizaino sritimi. Numatoma publikuoti straipsnius ne tik dizaino teorijos bei istorijos tyrėjų, bet taip pat ir dizainerių praktikų, taikančių savo projektuose tradicinius bei eksperimentinius dizaino tyrimo metodus.

Sudarytoja: dr. Karolina Jakaitė
Straipsnio anotacija: iki 2020 m. balandžio 30 d., el. paštu karolina.jakaite@vda.lt
Straipsnio parengimas: iki 2020 m. lapkričio 15 d.
Numatyta išleisti: 2021 m. IV ketv.
Daugiau informacijos