Grafinis dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

Užduotis: Leidinio dizainas, III k. Darbo vadovas: lekt. Sigitas Gužauskas. Tema: jaunosios kartos dizainerio pristatymas. Lina Marcinonytė. Autorė: Aurelija Ulinskaitė, 2017 m.

Užduotis: Leidinio dizainas, III k. Darbo vadovas: lekt. Sigitas Gužauskas. Tema: jaunosios kartos dizainerio pristatymas. Justina Leišytė Autorė: Ieva Krikštaponytė, 2017 m.

Užduotis: Leidinio dizainas, III k. Darbo vadovas: lekt. Sigitas Gužauskas. Tema: jaunosios kartos dizainerio pristatymas. Kotryna Zilinskienė. Autorė: Diana Molytė, 2017 m.

Užduotis: Leidinio dizainas, III k. Darbo vadovas: lekt. Sigitas Gužauskas. Tema: jaunosios kartos dizainerio pristatymas. Miglė Rudaitytė. Autorė: Aurelija Slapšytė, 2017 m.