Grafinio dizaino katedra nuolat siekia aktyvesnio bendradarbiavimo ir išorinės sklaidos tarptautiniu mastu. Siekiant studentams suteikti naujausias, inovatyvias specialybines žinias, pagal ERASMUS mainų programą, LŠMM (Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos) projektus bei naudojantis Europos struktūrinių fondų parama, Grafinio dizaino katedroje paskaitas skaito ir kūrybines dirbtuves veda grafinio dizaino srityse aktyviai dirbantys specialistai iš geriausių užsienio institucijų:

Dirbti pagal įvairius finansavimo šaltinius į Grafinio dizaino katedrą atvyksiančių dėstytojų indėlis teigiamas turinio ir darbo metodikos požiūriu, tiesiogiai siesjasi su Vilniaus dailės akademijos  2012-2020 integruotos plėtros strategijos ir  Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ tikslų įgyvendimo uždaviniais, kur vadovaujamasi atvirumo, kūrybingumo ir atsakomybės vertybėmis.