Grafinis dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

Milda Abraitytė

mildabraityte(eta)gmail.com

Audiovizualinis komiksas „Ten, kur šilčiau“
Darbo vadovė dr. Rūta Mickienė

 

 

 

Augustė Belickaitė

(išlyginamųjų studijų studentė)
auguste.belickaite(eta)gmail.com

Generatyvus šiuolaikinės poezijos leidinys „déjà vu

Darbo vadovas dr. Sigitas Gužauskas

 

 

Laura Bielskutė

laura.bielskute[eta]stud.vda.lt

Kompiuterinis žaidimas „5 laiškai“

Darbo vadovas prof. Robertas Jucaitis

 

Edvina Brazdžionytė

edvina.brazdzionyte[eta]stud.vda.lt

Tyrimo dizainas /instaliacija „PATER(N)“

Darbo vadovas doc. Artūras Bukauskas

 

Neringa Dailydžiuvienė

neringa.dailydziuviene[eta]stud.vda.lt

Edukacinis rinkinys „Emodu“

Darbo vadovė prof. Aušra Lisauskienė

 

Patricija Dyminaitė

patricija.dyminaite[eta]stud.vda.lt

Interaktyvus socialinis projektas „ienienės“

Darbo vadovas dr. Sigitas Gužauskas

 

Dovydas Jakas

dovydas.jakas[eta]stud.vda.lt

Edukacinis leidinys „Hipernormalus“

Darbo vadovė dr. Rūta Mickienė

 

Laura Janukėnaitė

(išlyginamųjų studijų studentė)
janukenaitelaura[eta]gmail.com

Elektroninė knyga „Muzikos plokštelių kolekcijos dokumentavimas“
Darbo vadovė dr. Kristė Kibildytė-Klimienė

Rytis Jonikas

rytis.jonikas[eta]stud.vda.lt

Audiovizualinis projektas „Ignotus“

Darbo vadovas prof. Robertas Jucaitis

 

 

Rokas Juozulynas

rokas.juozulynas(eta)stud.vda.lt

Stalo žaidimas „Laužas“

Darbo vadovas doc. Marius Žalneravičius

Patricija Kell

patricija.kell[eta]stud.vda.lt

Trumpametražis animacinis filmas „Kirtis prasilenkiant“

Darbo vadovas doc. Marius Žalneravičius

 


Amanda Motiekaitytė

amanda.motiekaityte[eta]stud.vda.lt

Interaktyvus projektas „Jiga“
Darbo vadovas dr. Sigitas Gužauskas

 

Audrius Mitkus

audrius.mitkus[eta]stud.vda.lt

Audiovizualinis projektas „AROA“

Darbo vadovė prof. Aušra Lisauskienė

 

Akvilė Paulauskaitė

akvile.paulauskaite[eta]stud.vda.lt

Iliustruota knyga vaikams „Kas bus, kai nebus“

Darbo vadovė dr. Kristė Kibildytė - Klimienė

Domantas Pigulevičius

domantas.pigulevičius[eta]stud.vda.lt

Konceptualus leidinys „SB Melba“

Darbo vadovė dr. Kristė Kibildytė-Klimienė

Maryia Piatrusha

maryia.piatrusha[eta]stud.vda.lt

Social project "New life in"

Darbo vadovas prof. Audrius Klimas

Gintarė Razmaitė

gintare.razmaite[eta]stud.vda.lt

Tipografinis projektas „Atmeno“

Darbo vadovė prof. Aušra Lisauskienė

Ingrid Beata Savicka

ingrid.savicka[eta]stud.vda.lt

Egodokumentika –audiovizualinis laiškas „Tau, miegantis žmogau,“

Darbo vadovė dr. Rūta Mickienė

Robertas Zuzo

(Išlyginamųjų studijų studentas)

robertas.zuzo[eta]gmail.com

Elektroninė knyga „Vizualinis identitetas: grafinio dizaino analizė Lietuvos elektroninės techno
muzikos kultūroje.“

Darbo vadovas prof. Robertas Jucaitis