Grafinis dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

Arnas Augutis

cga[eta]inbox.lt

Vizuali komunikacija pret - a - porter kolekcijai „Virsmas"
Visual Communication for a pret-a-porter collection “Alter”
Vadovė prof. Aušra Lisauskienė

Mykolas Cibutavičius

mykolascbtv[eta]gmail.com

Alternatyvios žiniasklaidos platformos „Prodo TV” vizualus identitetas
A visual identity for an alternative media platform “Prodo TV"
Vadovas doc. Robertas Jucaitis

 

Mindaugas Dudėnas

mindaugas.eu[eta]gmail.com

Interaktyvi instaliacija “junctio“
Interactive Installation “junctio”
Vadovas prof. Audrius Klimas

Lukas Gelumbauskas

lukeris.acc[eta]gmail.com

Socialinio projekto „Nematomi” platforma ir vizualinė komunikacija
Platform and visual communication for social project „Nematomi”
Vadovas doc. Robertas Jucaitis

Greta Janutytė

janutyte.greta[eta]gmail.com

Socialinis projektas-instaliacija: “Pagalbos refleksas”
“Help Reflex: social project – installation
Vadovas doc. Robertas Jucaitis

Laurynas Kamarauskas

laurynaskamarauskas0409[eta]gmail.com

Vienkartinių puodelių kolekcija „invisible“ skirta parodoms
“invisible” - paper cups collection designed for exhibitions
Vadovas dokt. Edvardas Kavarskas

Sigita Markauskaitė

sigita.markauskaite[eta]gmail.com

Konceptualus projektas „Vizualiosios struktūros asmenybei (ne)atskleisti“  
Conceptual project “Visual structures to (un)hide personality”
Vadovė prof. Aušra Lisauskienė

Aurelija Mockevičiūtė

labaidauggarbuzu[eta]inbox.lt

Mobili aplikacija - virtuali dienoraščio forma paaugliams “Óre”
Mobile application: virtual diary for teenagers “Óre”
Vadovas lekt. Marius Žalneravičius

Agnė Marija Stašinskaitė

agne.stasinskaite[eta]inbox.lt

Konceptualus projektas: riedlentininko sąveika su miestu “Brūkšt”
Conceptual project: interaction between skateboarder and city “Brūkšt”
Vadovas dokt. Marius Bartkus

Neringa Svisčiauskaitė

svisciauskaite.neringa[eta]gmail.com

Interaktyvi knyga  „Nepaprastosios baimės“  
Interactive book “Extraordinary fears
Vadovas dokt. Marius Bartkus

Milda Šiulytė

mildasiu[eta]gmail.com

Socialinės komunikacijos projektas „Mintys ir refleksijos Ease
Social communication project  “Thoughts and reflections Ease
Prof. Aušra Lisauskienė

Agnė Žiūkaitė

agne.ziukaite[eta]gmail.com

Intervencinis socialinis projektas  "Juoda turi balto”
Social intervention project “Black has white”
Lekt. Marius Žalneravičius

Vaida Gasiūnaitė

gasiunaite.vaida[eta]gmail.com

Konceptualus projektas „Būsenų erdvė“
Conceptual project "Emocial space"
Prof. Aušra Lisauskienė

 

 

Deividas Kačiušis

deividas.kaciusis[eta]gmail.com

Interaktyvi aplikacija „Mano giminės istorija“
Interactive application „The story of my relatives“
Vadovas doc. Robertas Jucaitis