Lukas Antanaitis 

lukas.Antanaitis1991[eta]gmail.com
"Kasdienybės žemėlapis": Lietuvos įvaizdžio studija
Everydaymap": Lithuania's image study
Vadovas lekt. Titas Silovas

Miglė Baranauskaitė

miglebaranauskaite[eta]gmail.com
Konceptualus projektas “Kaukės virusas“
Conceptual project „Mask virus“
Vadovas lekt. Marius Bartkus

Aistė Jakimavičiūtė

aiste.jakimavičiute[eta]gmail.com
Projektas "Kūrybiškumo samprata : k = K"
Project "Conception of Creativity : c = C"
Vadovas doc. Robertas Jucaitis

Rasa Jančiauskaitė 

rasa.janciauskaite[eta]gmail.com
Konceptualus projektas „Bū(i)tis…nebūtis” 
Conceptual project „Domestic (non)existence“
Vadovė prof. Aušra Lisauskienė

Modesta Kalkytė

nupiestavejo[eta]gmail.com
Eksperimentinis projektas "Struktūrolonija"
Experimentalproject "Structurolony"
Vadovas lekt. Aurimas Gaižauskas

Renata Krasovskaja

krasovskaja.renata[eta]gmail.com
Projektas: “Elgesiotikimybiųmodeliai” 
Project: "The probababilities of the ways of behaviour"
Vadovas Lekt. Titas Silovas

Jonas Lekevičius 

jonas[eta]lekevicius.com
"Vijual" sistema vaizdo ir animacijos atlikimui realiu laiku
“Vijual” system for image and animation performance in real time
Vadovas doc. Robertas Jucaitis

Kristina Liaudanskaitė

liaudanskaite.kristina[eta]gmail.com
Komunikacinis projektas „Tirpstantis identitetas“
Communicationproject “MeltingIdentity”
Vadovė prof. Aušra Lisauskienė

Eglė Palubeckytė

egle_palubeckyte[eta]yahoo.com
Psichologinis žaidimas "Butaforinis žmogus"
The psychological game "Prop Man".
Vadovas lekt. Marius Žalneravičius

Augustinas Paukštė

paukste.augustinas[eta]gmail.com
LT  Prekės Ženklo projektas ,,Nuostabusis diktatorius" 
Branding project ,,The awesome dictator"
Vadovas lekt. Marius Bartkus

Lina Strumskytė

strumskyte.lina[eta]gmail.com
Interaktyvios knygos "Melų pasaka" instaliacija 
Installation of an interactive book "Lies Tale"
Vadovas Lekt. Sigitas Gužauskas

Evelina Simaškaitė

evlnsim[eta]gmail.com
Socialinės komunikacijos projektas "PRIE(š)TARINGI" 
Social communication project "(Un)superstitious"
Vadovas Lekt. Marius Žalneravičius

Gabrielė Vingraitė

gabriele.vingraite[eta]gmail.com
Konceptualus projektas. Komunikacijos pėdsakai
Conceptual project. Imprints of communication
Vadovas lekt. Aurimas Gaižauskas

Justė Žiliūtė

chaperon.rouge.et.loup[eta]gmail.com
Komunikacinis projektas „Tirpstantis identitetas“
Communication project “MeltingIdentity”
Vadovė prof. Aušra Lisauskienė