Grafinis dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

Ugnė  Balčiūnaitė 

ugnebalchunaite[eta]gmail.com
www.ugnebold.com

Socialinis projektas REconsume
Vadovas prof. Audrius Klimas

„REconsume“ - tai socialinis projektas apie perteklinį vartojimą. Projektu siekiama atkreipti dėmesį į atliekų švaistymo problemą, permąstyti savo vartojimo įpročius bei žengti pirmą žingsnį atsakingo vartojimo link. Šiuo tikslu sukurtas ironiškas atliekų katalogas ir internetinė platforma skatina kasdien vartoti mažiau ir tuo didžiuotis.

Social project REconsume
Supervisor prof. Audrius Klimas

„REconsume“ is a social project about overconsumption. The aim of the project is to make people to pay attention to how much we waste and rethink our consumption habits. For this purpose, the catalogue of waste and a website were created. The project motivates to consume less everyday and to be proud of it.

Olga Grinko

olia.grinko[eta]gmail.com

Asmeninis projektas „Depresijos gydymosi ir emocinio intelekto augimo koreliacija“
Vadovas lekt. Marius Žalneravičius

Personal project „Correlation between depression treatment and emotional intellingence growth“
Supervisor lect. Marius Žalneravičius

Asmeninis projektas – animacija, kurioje atskleidžiamas ironiškas asmens depresijos gydymasis per vienerius metus laiko, vaizduojami gyvenimo pokyčiai ir jų įtaka asmens psichinei sveikatai, ypač, jo emocinio intelekto kaitai: motyvacijai, empatijai, polinkiui bendrauti ir palaikyti ryšį. Šio projekto siekis – motyvuoti žiūrovą rūpintis psichine sveikata, supažindinti su galimais sunkumais per autoironijos ir sarkazmo prizmę.

Martyna Jasiūnaitė

martyna.jasiunaite[eta]gmail.com

Asmeninins projektas "Septynetas"
Darbo vadovas lekt. Marius Bartkus

Personal project "Seven"
Supervisor lect. Marius Bartkus

„Septynetas“ yra asmeninis projektas tyrinėjantis virtualų pasaulį, kuris lyg aplink mus visur slypinti, nematoma erdvė. Jos atsiradimas itin pagreitino informacijos sklaidą. Tai šiuolaikiška bendravimo erdvė. Būtent šioje erdvė yra puiki vieta vystytis naujiems judėjimams,  žmonija tobulėja kartu su besivystančia kybernetine erdve. Tai mūsų evoliucijos dalis. 

Marija Krasnovskytė

marija.krasnovskyte[eta]gmail.com
https://www.behance.net/mkworks

Garso ir vaizdo sinergija. Didžėjaus “Clicklounge” vizualinis identitetas
Darbo vadovas lekt. Marius Žalneravičius

Tarpdisciplininis projektas skirtas atrasti optimaliausią vaizdo išraišką perteikti girdimą muziką, kurią atlieka lietuvių didžėjaus “Clicklounge”. Pasitelkiant video, scenografijos, apšvietimo ir šokio raiškas yra kuriamas “Clicklounge” vizualinis identitetas.

Audio-visual synergy. The visual identity of DJ “Clicklounge”
Supervisor lect. Marius Žalneravičius

An interdisciplinary project is aimed to discover the optimal visual expression to convey the music performed by the Lithuanian DJ “Clicklounge” and his visual identity is being created through the video, scenography, lighting and dance.

Greta Laisonaitė

gretalaisonaite[eta]gmail.com

Socialinis projektas „Šeimų svarba dabar ir ateityje“
Vadovas lekt. Marius Bartkus

Social project „The importance of family now and in the future”
Supervisor lect. Marius Žalneravičius

Dažnai susimąstome, kad norime būti laimingi, bet ar tikrai žinome, kaip tą laimę atrasti? Komercijos, technologijų ir pramonės pilname šiuolaikiniame pasaulyje kokybiški santykiai turėtų būti saugoma vertybė, nes būtent jie padeda mums lengviau iškęsti stresą bei atrasti pusiausvyrą, tikrąją ilgalaikę laimę. Tačiau ne visiems šeimų modeliams mūsų visuomenėje randama vietos. Šiuo socialiniu projektu siekiama atkreipti dėmesį į tai, kad egzistuoja daugiau nei vienas klasikinis šeimos modelis ir kad visi jie yra visuomenės dalys, todėl jų egzistavimas nusipelno būti pripažintas.

Violeta Mackialo

violeta.mackialo[eta]gmail.com

Socialinis projektas „Žmogaus veidas – asmeninė istorija“
Darbo vadovė prof. Aušra Lisauskienė

Socialinis projektas kalba „žmogaus veidas – asmeninė istorija“ kalba apie žmogų ir jo vidinius išgyvenimus.  Šiuo projektu siekiu paskatinti kitą žmogų priimti kaip  visuma, savyje talpinantį tiek teigiamas, tiek neigiamas patirtis (neidealizuojant gėrio, ir nenuneigiant negatyvumo).
Projektą inspiravo mano pačios skaudi asmeninė patirtis bei  žmonės, kurie išdrįso pasidalinti savo išgyvenimais ir atsiverti. Kiekviena iš 8 istorijų, atskleidžia vis kitą emociją: pyktį, baimę, pasibjaurėjimą, liūdesį, smalsumą, viltį, nuostabą, džiaugsmą.  Šias emocijas amerikos profesorius ir psichologas Robertas Plutčikas įvardija, kaip pagrindines  žmogaus išgyvenamas emocijas.

Social project  “The human face as a personal story“
Supervisor prof. Aušra Lisauskienė

‘The human face as a personal story’ is a social project which represents the person as a creator and the core experiences which shaped them to who they are today. The aim of this project is to show person as whole creature with both positive and negative experiences (without idealisation of the good and deny of the bad).
This project reflects on my personal experiences and people who bravely opened their hearts to the public and shared their own stories. Each of 8 stories represents different emotion: rage, terror, loathing, grief, vigilance, hope, amazement and ecstasy. According to professor and psychologist Robertas Plutčikas mentioned emotions are identified like the most commonly experienced emotions.

Giedrė Mikutėnaitė

giedre.mikutenaite[eta]gmail.com

Vizualusis identitetas „V, W, X, Y, Z“
Darbo vadovas prof. Audrius Klimas

Visual identity „V, W, X, Y, Z“
Supervisor prof. Audrius Klimas
 

Domantė Nalivaikaitė

domante.nal[eta]gmail.com

Konceptualus projektas „Hiperkontekstai“
Darbo vadovė prof. Aušra Lisauskienė


Informacinis srautas yra pripildytas nuolat besigeneruojančio turinio, neaprėpiamo individo suvokimui. Tai reiškia, jog įsigali abejingumas ir naivumas – kritinė gaunamos informacijos analizė neretai tampa pernelyg daug pastangų reikalaujančiu procesu. Konceptualiu projektu „Hiperkontekstai“ siekiama atkreipti dėmesį į informaciniame lauke pateikiamą turinį, ugdyti kritišką informacijos vartotojų mąstymą bei atidumą.

Conceptual project “Hypercontexts”
Supervisor prof. Aušra Lisauskienė

Individuals are exposed to continually generated content which is immense and incomprehensible. This leads to indifference – analysis of gained information and critical evaluation of it seems like a process that demands too much effort and is almost impossible to perform. Therefore conceptual project “Hypercontexts” motivates to pay attention to all the information and develop critical thinking.

Diana Paulauskaitė

d.paulauskaite[eta]gmail.com

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos platforma K. A. S.
Darbo vadovas doc. Meno lic. Robertas Jucaitis

Požiūris į psichoaktyvių medžiagų vartojimą paauglių tarpe neretai yra teigiamas, o svaiginimasis - norma. Nors sveikas gyvenimo būdas darosi vis populiaresnis, tačiau daug jaunų žmonių nesusimąstydami pasiduoda neigiamai aplinkinių įtakai. K. A. S. (kritiškas, atviras, stiprus) - tai pozityvi prevencinė kampanija, kuria siekiama paskatinti pačiam kritiškai vertinti pasirinkimus. Kampanija siekia nemoralizuojant, pasitikint jauno žmogaus sprendimais ir parodant alternatyvias veiklas prisidėti prie požiūrio į psichiką veikiančias medžiagas keitimo.

Social awareness campaign K. A. S. (Rational, Open-minded, Strong). A visual communication platform against the use of psychoactive substances.
Supervisor prof. Robertas Jucaitis

Usually the use of psychoactive substances is considered a positive norm by teenagers. And even though a healthy lifestyle is getting more popularity now, a lot of young people still give up to the negative influences around them. K. A. S. (Rational, Open-minded, Strong) - is a prevention campaign emphasizing the importance of rational and individual-decision making. The platform aims to change the teenager’s approach to psychoactive substances by showing an alternative, healthy lifestyle choice.

Urtė Ramšaitė

u.ramsaite[eta]gmail.com

Konceptualus projektas „Informariumas“
Darbo vadovė prof. Aušra Lisauskienė

Jei kosmose nebūtų vakuumo, gyventume nuolatiniame triukšme, o jei XIX a. nebūtų išpopuliarėjęs biliardas, ko gero, vis dar neturėtume plastiko. Šios ir daugybė kitų įdomybių yra nagrinėjamos eksperimentinėse konceptualaus projekto „Informariumas“ knygose. Jų tikslas – pateikti skaitytojui mokslo pasaulį naujoje šviesoje bei paskatinti domėtis reiškiniais/dalykais/procesais, išeinančiais už buities ir kasdienybės ribų.

Conceptual project „Informariumas“
Supervisor prof. Aušra Lisauskienė

If not for the vacuum in outer space, our lives would be filled with continuous noise and we would probably still not have plastic if not for the rise of billiard games in XIX century. These and many more interesting facts are presented in the experimental books of the conceptual project "Informariumas“. The books seek to introduce the world of science in a new light which would pique the readers interest in the processes and phenomenons describing more than everyday life.

Karina Surpina

ksurpina[eta]gmail.com

Aksesuarų kolekcija „Primes
Darbo vadovė ptof. Aušra Lisauskienė

Projektas supažindina šiuolaikinį žmogų su tikrosiomis randavimo (skarifikacijos) priežastimis bei leidžia prisiliesti prie autentiškumo nedarkant savo kūno. Kiekvienas „Primes“ aksesuaras turi savo istoriją ir yra skirtas atitinkamai kūno vietai. Gamybai naudojama natūrali oda, užauginta iš arbatinio grybo (scoby), kuri yra išdeginta autentiškais raštais.

Accessories collection "Primes"
Supervisor prof. Ausra Lisauskiene
 

This project introduces modern people to real scarification reasons and lets them feel its authenticity without harming their bodies. Every “Primes” accessory has its own story and is meant to be used for different body parts. Natural leather used in the making is made of tea mushroom (scoby) and has scripts burnt on the surface.

 

Sonata Sušinskaitė

sonata.susi[eta]gmail.com

Socialinis projektas „Taktilinė knyga – komunikacijos priemonė tarp matančiojo ir neregio.“
Darbo vadovas lekt. Marius Žalneravičius

Bakalauro projektu siekiu dar kartą atkreipti dėmesį į akluosius ir silpnaregius. Jie yra lygiaverčiai visuomenės nariai ir privalo turėti vienodas galimybes skaityti, dalyvauti kultūrinėje veikloje. Lietuvoje grožinė literatūra akliesiems vaikams ir jaunimui sistemingai nėra leidžiama ir yra didelis stygius taktilinių knygų. Juk tinkamos edukacinės aplinkos kūrimas – pagrindinis būdas skatinti neregių ir silpnaregių vaikų integracijai. Taktiliniai leidiniai stiprina nereginčiųjų raštingumą, kalbos, atminties ir loginių ryšių suvokimą. Ši knyga, spausdinama reginčiųjų ir Brailio raštais, naudojama reljefinės iliustracijos, todėl suteikiama galimybė skaityti matantiems ir neregiams kartu.

Social project “Tactile book – communication tool between blind people and people who have good eyesight“.
Supervisor lekt. Marius Žalneravičius

With this project I try to draw attention to blind people and their role in modern society. I believe that loss of sight should not hinder anyone from reading and participating in social activities. In Lithuania there is no systematic publishing of literature for blind children and youth so there is a significant shortage of tactile books. Establishing a proper educational environment is the main way to foster the integration of blind and visually impaired children. Tactile publications strengthen literacy of blind people and help them to improve their memory, language skills and perception of logical connections. This book is published in visual and Braille writing system using embossed illustrations. This is why this book can be easily read by both people who have good sight and those who are blind.

Beata Taputytė

beata.taputyte[eta]gmail.com

Projektas „SOPA: supakuotos emocijos“
Darbo vadovas lekt. Marius Žalneravičius

Stereotipų pilnoje visuomenėje neretai žmogus užgniaužia ir užrakina savo emocijas, neatskleisdamas jų kitiems. Visgi, emocinė išraiška yra svarbiausia priemonė, padedanti žmonėms suprasti vienas kitą. Jei nedrąsu rodyti savo emocijas tiesiogiai, pakuočių serija „SOPA“ gali padėti išreikšti neduodančią ramybės emociją ir perduoti susitaikymo užuomeną. Tai greita, netiesioginė, drąsi emocijos išraiška.

Project „SOPA: packed emotions“
Supervisor lect. Marius Žalneravičius

In this stereotype filled society people often hide their emotions and avoid to reveal them.  However, emotions are the most important thing helping people understand each other without words. Packaging series “SOPA” is the right way to express your locked emotion and send a hint of reconciliation if you do not dare to express your emotions directly. It is a fast, indirect and courageous expression of emotion.

Laura Vaičiulytė

laura.va.03[eta]gmail.com

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos platforma K. A. S.
Darbo vadovas doc. Meno lic. Robertas Jucaitis

Požiūris į psichoaktyvių medžiagų vartojimą paauglių tarpe neretai yra teigiamas, o svaiginimasis - norma. Nors sveikas gyvenimo būdas darosi vis populiaresnis, tačiau daug jaunų žmonių nesusimąstydami pasiduoda neigiamai aplinkinių įtakai. K. A. S. (kritiškas, atviras, stiprus) - tai pozityvi prevencinė kampanija, kuria siekiama paskatinti pačiam kritiškai vertinti pasirinkimus. Kampanija siekia nemoralizuojant, pasitikint jauno žmogaus sprendimais ir parodant alternatyvias veiklas prisidėti prie požiūrio į psichiką veikiančias medžiagas keitimo.

Social awareness campaign K. A. S. (Rational, Open-minded, Strong). A visual communication platform against the use of psychoactive substances.
Supervisor prof. Robertas Jucaitis

Usually the use of psychoactive substances is considered a positive norm by teenagers. And even though a healthy lifestyle is getting more popularity now, a lot of young people still give up to the negative influences around them. K. A. S. (Rational, Open-minded, Strong) - is a prevention campaign emphasizing the importance of rational and individual-decision making. The platform aims to change the teenager’s approach to psychoactive substances by showing an alternative, healthy lifestyle choice

Simona Valiuškytė

simona.valiuskyte[eta]gmail.com
www.simonavaliuskyte.com

Spekuliatyvus projektas „Vaizduotės (ne)sąmonė"
Darbo vadovė prof.Aušra Lisauskienė

Dėl konformistinio mąstymo visuomenėje numalšinamas įvairių sričių kūrybingumas. Tačiau visi neišvengiamai gimstame nepaprastai lakios vaizduotės, o kūrybingumą slopiname vis iš arčiau susipažindami su vyraujančia pasaulio tvarka ir taisyklėmis. Remdamasi savo sapnais pateikiu metodą, skirtą kūrybingumui stimuliuoti. Čia susijungia analizė, tyrinėjimas ir eksperimentavimas, kartu padedantys išsilaisvinti iš sąmonę kaustančių schemų ir naikinantys ribas tarp fantazijos ir tikrovės.

Speculative project "(Non)sense of imagination"
Supervisor prof. Aušra Lisauskienė

Due to conformistic thinking in society, the creativity is quenched. However, all of us inevitably born with incredibly robust imagination and creativity, we are suppressed by getting closer into the prevailing world order and following of the rules. On the basis of my dreams, I present the method designed to stimulate creativity. It combines analysis, research, experimentation, which together help to free individuals from the schemes of consciousness and eliminates the boundaries between fantasy and reality.

Monika Vosyliūtė

monika.vosyliute[eta]gmail.com

Eksperimentinis  projektas „Asmeninis privatumas: dirbtinio intelekto ir didžiųjų duomenų sąveikos poveikis“
Darbo vadovas Doc. Meno lic. Robertas Jucaitis

Dirbtiniam intelektui vis labiau įsiliejant į mūsų kasdieninį gyvenimą, grėsmė mūsų privatumui darosi vis didesnė. Duomenys, kuriuos skleidžiame, daro mus pažeidžiamus manipuliacijoms. Tais sukauptais ir dirbtinio intelekto apdorotais duomenimis naudojasi vyriausybės ir korporacijos. Jų tikslas - paveikti mūsų sprendimus. Šiuo eksperimentiniu projektu siekiama atkreipti dėmesį į privatumo klausimo svarbą ir paskatinti kritiškai priimti informaciją, kuri mus pasiekia.

Experimental project „Personal privacy: the effect of artificial intelligence and big data interaction”
Supervisor assoc. prof. art lic. Robertas Jucaitis

With artificial intelligence becoming an essential part of our daily lives, the threat to our privacy is increasing. Data that we are spreading makes us vulnerable to manipulations. All this gathered data is being used by governments and corporations. Their main goal is to affect our decisions. With this experimental project I aim to emphasize the importance of privacy and to critically receive the information that reaches us.

Modesta Žemgulytė

modesta.zemgulyte[eta]gmail.com
https://www.behance.net/zemgulyte

Daiktai + Istorijos
Darbo vadovas lekt. Marius Žalneravičius

Daiktai ir įvairūs objektai yra stiprūs dirgikliai mūsų prisiminimams pažadinti. Jų istorijas ir simbolines prasmes susikuriame patys. Kodėl prisirišame prie tam tikrų daiktų ir suteikiame jiems papildomas reikšmes? Kokius daiktus vertiname labiausiai? Kaip prisiminimai įrašomi objektuose, kuriuos esame sukaupę? Remdamasi prisiminimais, kuriuos sukelia tam tikri daiktai, projekte atskleidžiu asmeninę patirtį ir istoriją.

Objects + Stories
Supervisor lect. Marius Žalneravičius

Things and objects are strong triggers to unlock our memories. Stories and symbolic meanings behind them are created by ourselves. Why do we get attached to certain objects and create additional meanings to them? What objects do we value the most? How are the memories inscribed in the objects that we accumulate? Relying on the memories which were provoked by certain objects, I share my personal story and experience.

Aurelija Ulinskaitė

aurelija0202[eta]gmail.com

Socialinis projektas „Baisiai gražu“ asmenukių paradoksas
Darbo vadovas: Doc. Meno lic. Robertas Jucaitis

Gražu, negražu yra subjektyvi nuomonė, kuri gali išsiskirti. Tačiau dėl šio nesutarimo dažnai atsiranda kitų žmonių diskriminacija ir patyčios.  Žmonės jaučiasi nepritapę visuomenėje, todėl susikuria tobulo grožio ikonas, į kurias stengiasi būti panašūs. Šiuo projektu siekiama sustiprinti kritinį mąstymą prieš grožio industriją ir parodyti kaip visas grožio ir asmenukių kultas veikia žmogaus protą, kad šis galėtų pradėti kritiškai į visa tai žiūrėti.

Considering something ugly or beautiful is a subjective opinion that can differ. However, this disagreement often leads to discrimination and bullying. People often feel like they don’t fit in , so they create the perfect beauty icons that they try to be like. This project aims to strengthen the critical thinking against the beauty industry and show how all the cult of beauty and selfies affects the human mind so that it could take a critical look at all of this.

 

Domas Cibas

domas[eta]cibas.lt

Vandens veiklos jaunimo klubo "Vatermenas" identitetas
Darbo vadovas dr. Marius Bartkus

 „Vatermeno“ kultūrą galima rasti nuo pat XI amžiaus Anglijoje. Tuo metu ši sąvoka apibrėžė įgudusį laivavedį. Laikui bėgant atsirado modernios vandens pramogos, kurios pakeitė „Vatermeno“ gyvenimo būdo sampratą. Prie modernių vandens pramogų priskiriami vandens lentiniai sportai. „Vatermeno“ gyvenimo būdo neatskiriama dalis: burlentės, jachtos, nardymas, jėgos aitvarai, irklentės (SUP), banglentes ir t.t. Lietuvoje šios kultūros atsiradimą lėmė sportinio buriavimo pradžia Klaipėdoje XIX a.

The identity of youth water activity club "Waterman"
Supervisor dr. Marius Bartkus

The word „Waterman“ can be found from the early middleages. The word and culture lives to this day. The only difference is that the „Waterman’s“ way of life has changed. This is because of the new invented fun, extreme activities in the water, such as: sailing, windsurfing, surfing, kitesurfing, paddleboarding. Today these activities play an important role in the „Waterman’s“ way of life. In Lithuania, this culture had started in Klaipėda with sports yacht sailing in the XIX century.