Grafinis dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

Gintarė Baryzaitė

gintare.baryzaite[eta]gmail.com

Infografikos leidybos projektas „Hipochondriko rinkinys“
Infographics editorial project “Hypochondriac's Kit”
Vadovas prof. Audrius Klimas
 

Laima Birgiel

laima.birgelyte[eta]gmail.com

Tipografinis projektas „Mimika – šriftas jauniesiems skaitytojams“
Typographic project "Mimika – typeface for young readers"
Vadovas lekt. Marius Bartkus

 

Greta Dumčiūtė

greta.dumciute[eta]gmail.com

Komunikacinis projektas “EQ ≠ IQ”
Communicative project: “EQ ≠ IQ”
Vadovė prof. Aušra Lisauskienė

Roberta Karnilavičiūtė

roberta.karni[eta]gmail.com

Muzikinio projekto „MURJD“  vizualinis identitetas
Visual identity for music project "MURJD"
Vadovas lekt. Marius Bartkus
 

Ingrida Kirkliauskaitė

kirkliauskaite.ingrida[eta]gmail.com

Grafinio stiliaus atnaujinimas Vilniaus teatrui „Lėlė“
Rebranding for Vilnius theatre ''Lėlė''
Vadovas lekt. Marius Žalneravičius
 

Rasa Matukaitytė

rasa.matuk[eta]gmail.com

Projektas „Asmeniniai žemėlapiai“
Project "Personal maps"
Vadovė prof. Aušra Lisauskienė

Otilija Morozaitė

otilija.m93[eta]gmail.com

Projektas karo pabėgėlių integracijos Lietuvoje gerinimui „Sampyna“
Project improving integration of war refugees in Lithuania "Sampyna"
Vadovas doc. Robertas Jucaitis
 

Domas Mikšys

domas.miksys[eta]inbox.lt

Identiteto projektas „Manifesto utopija“
Visual identity project “Manifest’s utopia”
Vadovas lekt. Marius Bartkus

Gabrielė Ugnė Petrauskaitė

paskaute[eta]inbox.lt

Projektas „Skaros sekančios pasakas“
Project “The Shawls –Storytellers” 
Vadovė prof. Aušra Lisauskienė

Gintarė Ribikauskaitė

gintareribikauskaite[eta]ymail.com

Spekuliatyvaus dizaino projektas: Nuodų pakuotės „Because_of“
Speculative design project: Poison Packaging “Because_of”
Vadovas lekt. Edvardas Kavarskas

Adriana Valantiejūtė

avkodamma[eta]gmail.com

Socialinis projektas „Gerumo siunta“.  „Kartos Kartu“
Social project “Package of kindness. Generations together“
Vadovas lekt. Marius Žalneravičius

 

Erika Vilimaitė

erikwile[eta]gmail.com

Dizaino intervencija į Pilių parką: „Nju Šunparkis“
Design intervention to Pilių parkas: “Nju Šunparkis“
Vadovas doc. Robertas Jucaitis
 

Greta Zokaitytė

zokaityte.greta[eta]gmail.com

Mobili aplikacija trumpalaikio streso malšinimui „Mind Desserts: emocijų filtras“
Mobile application for episodic stress management "Mind Desserts: Filter of Emotions"
Vadovas doc. Robertas Jucaitis