Grafinis dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

Prof. Aušra Lisauskienė
Grafinio dizaino katedros dėstytoja, VDA senato narė

Dėstomi studijų krypties dalykai
Grafinis dizainas 1-7 
Šrifto dizainas
Mobiliosios aplikacijos
Dizainu grįstų įžvalgų kūrybinės dirbtuvės
Asmeninis projektas
Konceptualus dizainas
Bakalauro studijų baigiamasis darbas

Prof. Audrius Klimas
Grafinio dizaino katedros vedėjas, VDA senato tarybos narys

Dėstomi studijų krypties dalykai
Grafinis dizainas 3, 4
Elektroninis leidinys
Asmeninis projektas
Tipografika 2
Praktika ir kūrybinės dirbtuvės 2
Bakalauro studijų baigiamasis darbas

Prof. Robertas Jucaitis

Dėstomi studijų krypties dalykai 
Grafinis dizainas 1, 3, 7
Infografika
Asmeninis brendingas
UI, UX dizainas
Prezentacijų menas
Praktika ir kūrybinės dirbtuvės 1
Bakalauro studijų baigiamasis darbas

Doc. Marius Žalneravičius

Dėstomi studijų krypties dalykai
Grafinis dizainas 1
Vizualinės komunikacijos
Vizualioji sociologija
Tipografika 1 
Praktika ir kūrybinės dirbtuvės 2
Asmeninis projektas
Bakalauro studijų baigiamasis darbas

 

Lekt. Vincentas Vienožinskis

Dėstomi studijų krypties dalykai
Grafinis dizainas 7
Mobiliosios aplikacijos
Web žaidimas

 

Lekt. dokt. Sigitas Gužauskas

Dėstomi studijų krypties dalykai
Grafinis dizainas 7
Interaktyvioji multimedija

Dr. Kristė Kibildytė-Klimienė

Dėstomi studijų krypties dalykai
Skaitmeninės ir spaudos technologijos
Grafinis dizainas 2

Dr. Rūta Mickienė

Dėstomi studijų krypties dalykai
Grafinis dizainas 2
Grafinio dizaino istorija

Lekt. Aušra Jasiukevičiūtė

Dėstomi studijų krypties dalykai
3D Dizaino pagrindai