Grafinis dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius


Prof. Audrius Klimas
Grafinio dizaino katedros vedėjas

Dėstomi studijų krypties dalykai
Grafinis dizainas 3, 4
Elektroninis leidinys
Asmeninis projektas
Tipografika 2
Praktika ir kūrybinės dirbtuvės 2
Bakalauro studijų baigiamasis darbas

 

Prof. Aušra Lisauskienė
VDA senato meno ir mokslo komiteto kviestinė narė

Dėstomi studijų krypties dalykai
Grafinis dizainas 1-7 
Šrifto dizainas
Mobiliosios aplikacijos
Dizainu grįstų įžvalgų kūrybinės dirbtuvės
Asmeninis projektas
Konceptualus dizainas
Bakalauro studijų baigiamasis darbas

   

Prof. Robertas Jucaitis

Dėstomi studijų krypties dalykai 
Grafinis dizainas 1, 3, 7
Infografika
Asmeninis brendingas
UI, UX dizainas
Prezentacijų menas
Praktika ir kūrybinės dirbtuvės 1
Bakalauro studijų baigiamasis darbas

Doc. Marius Žalneravičius
VDA senato narys, Etikos komiteto pirmininkas

Dėstomi studijų krypties dalykai
Grafinis dizainas 1
Vizualinės komunikacijos
Vizualioji sociologija
Tipografika 1 
Praktika ir kūrybinės dirbtuvės 2
Asmeninis projektas
Bakalauro studijų baigiamasis darbas

 

Lekt. Vincentas Vienožinskis

Dėstomi studijų krypties dalykai
Grafinis dizainas 7
Mobiliosios aplikacijos
Web žaidimas

 

Lekt. dokt. Sigitas Gužauskas

Dėstomi studijų krypties dalykai
Grafinis dizainas 7
Interaktyvioji multimedija

Dr. Kristė Kibildytė-Klimienė

Dėstomi studijų krypties dalykai
Skaitmeninės ir spaudos technologijos
Grafinis dizainas 2

Dr. Rūta Mickienė

Dėstomi studijų krypties dalykai
Grafinis dizainas 2
Grafinio dizaino istorija

Lekt. Aušra Jasiukevičiūtė

Dėstomi studijų krypties dalykai
3D Dizaino pagrindai