Grafinis dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

Ada Abromaitytė

g.1998
ada.abromaityte[eta]gmail.com

Leidinių sistema skirta savipagalbai ,,Miško kalendorius" 
Darbo vadovė prof. Aušra Lisauskienė

Tam, kad medis galėtų augti - jam reikalinga žemė. Tam, kad žmogus galėtų augti - jam taip pat reikia žemės, tvirto pamato, kuriame būtų galima įleisti savo šaknis. Ypač šiomisdienomis, kai atsiranda vis daugiau naujų iššūkių tiek asmeniniame, tiek globaliame pasaulyje, mums kaip niekad reikia stabilumo, kurį galime atrasti atsigręžus į senąsias kultūras, glaudžiai susijusias su gamtos ciklais.

Remiantis keltišku medžių kalendoriumi ir ekoterapijos idėjomis sukurta "Miško kalendoriaus" leidinių sistema, kuri padės skaitytojui vėl atsiauginti šaknis ir atkurti ryšį su savimi ir gamta.

Natalija Čaiko

g.1985
n.caiko[eta]gmail.com

Generatyvaus dizaino platforma "Holos" 
Darbo vadovė prof. Aušra Lisauskienė

Egzistuoja nenustojamas ryšys tarp įvairių pasaulyje vykstančių procesų ir matematikos. Gamtos reiškiniai, socialiniai ir ekonominiai rodikliai paklūsta unikaliam pirminių skaitmenų pasiskirstymo dėsniui, kuris nurodo šių reiškinių harmoniją bei patikimumą. Visata yra matematiškai tiksli ir dėsninga.Jos negalima apgauti.

Generatyvaus dizaino platforma "Holos" realiu laiku nagrinėja Benfordo dėsnio pritaikomumą įvairiose žmogaus veiklos ir gamtos sferose, suteikia žiūrovui galimybę priartėti rpei harmoningo pasaulio kūrybos proceso, patikrinti turimus duomenis ir jų patikimumą bei atrasti naują, holistinį požiūrį į mus supančius reiškinius.

 

Emilija Dryžaitė

g.1998
emilija.dryzaite[eta]stud.vda.lt

Performatyvus identitetas „Focus“. ERASMUS+ jaunimo mainų programa
Vadovė prof. Aušra Lisauskienė

Performatyvus identitetas "Focus" - pirmasis tokio pobūdžio vizualinis ERASMUS+ jaunimo mainų identitetas, leidžiantis dalyviams patirti veiklas tieisogiai prisiliečiant prie dizaino objektų, skatinančių tarptautinę komunikaciją, bendradarbiavimą, kūrybą, skaitmeninį raštingumą ir kultūrinius mainus, naudojant vizualias priemones.

Šis darbas tampa tarsi gidu būsiems ERASMUS+ jaunimo projektams, kuris parodo diziano naudą pačiam projketo turiniui bei kokybei. 

Evelina Germanovič

g.1998
evelina.germanovic[eta]gmail.com

Spekuliatyvus projektas “Plastiko planeta, žmogaus (ne)veiksmų liudijimai”
Vadovas prof. Audrius Klimas

Skylant plastikui ir formuojantis mikroplastikui jis pasklinda po visą pasaulį, tačiau dėl jo dydžio problema tarsi sumažėja ir tampa nematoma, todėl apie ją nėra plačiai žinoma, nesusitapatinama su jos mąstu, kilme, galimais padariniais, kurie kartais yra net ignoruojami, nors aišku jog kaltininkas yra žmogus ir jo veikla.

Spekuliatyvus projektas "Plastiko planeta" tai disopinė mūsų ir mūsų planetos likimo prognozė. Joje apžvelgiami galimi padariniai gamtai ir pačiam žmogui jeigu dabar nebus imtasi veiksmų ir problemos susijusios su mikroplastiko pasklidimu vystysis tokia pačia linkme. Šiame projekte atkreipiamas dėmesys ne tik į gamtą ir žmogų kaip atskirus objektus, bet iširusius ir pakitusius jų tarpusavio santykius, to pasekmes. Vizualiniai projekto sprendimai kviečia žiūrovą permąstyti savo veiksmus, prisiimti atsakomybę.

Laurynas Ričardas Gylys

g.1998
laurynas.gylys[eta]gmail.com 

Diatis: socialinė-informacinė platforma sergantiems cukriniu diabetu
Darbo vadovas prof. Robertas Jucaitis

Žmonės, sergantys cukriniu diabetu, kadien susiduria su įvairiais iššūkiais bei sunkumais, susijusiais su ligos kontrole. Sunkumams įveikti reikalingas ne tik didelis žinių kiekis, bet ir kitų žmonių palaikymas.

"Diatis" - socialimė-informacinė platforma, kurioje sergantieji gali dalintis įvairiomis patirtimis, tokiu būdu mokydamiesi vieni iš kitų. Platformoje

Vaiga Grabauskaitė

g.1998
vaiga.grabauskaite[eta]stud.vda.lt

Sužaidybinta biomedžiagos transformacija: "Pomelo be melo"
Vadovė lekt. dr. Rūta Mickienė

Ar kada nors susimąstėte, kodėl išmetametiek daug didžiojo greipfruto vaisiaus žievės? "Pomelo be melo" biomedžiagos sužaidybinimu siekiama skaitant, maišant ir formuojant natūralias medžiagas perteikti tvarumo svarbą vaikams ir šeimai. Parinktos natūralios ir gamtai draugiškos medžiagos, emocingos spalvos bei originali istorija skatina vaikus pažinti ne tik save, suprasti, ką jie jaučia, bet ir daugiau bendrauti su savo šeimos nariais. Pabrėžiama vaiko kantrybės ugdymo svarba, vaikas yra skatinamas kurti ir eksperimentuoti.

Emilis Jonaitis

g.1998
emilis.jonaitis[eta]stud.vda.lt

Video projektas “Nematoma plastiko pusė”
Vadovas prof. Audrius Klimas

Plastikas pradėtas gaminti vos prieš keletą dešimtmečių, tapo neatsiejama mūsų kasdienos dalimi. Nepaisant to, išmesti plastiko gaminiai nesuyra šimtus metų ir dažnai net nepasiekia savartynų. Smulkios plastiko dalelės aptinkamos vandenynų gelmėse, gyvūnuose ir net mūsų pačiū organizmuose.

Filmas supažindina su mikroplastiko problema bei kviečia mąstyti apie galimus ateities scenarijus plastiko kupiname pasaulyje. Nagrinėjama mikroplastiko priešybė ir vienybė su gyvybe, ekosistemų kismas bei evoliuciniai reiškiniai.

Emilė Juozapavičiūtė

g.1998
emile.juozapaviciute[eta]stud.vda.lt

Skaitmeninio abjekto patirtis: nykstanti riba tarp tikrovės ir realybės
Darbo vadovė lekt. dr. Kristė Kibildytė-Klimienė

Spartus įvairių visuomeninių sričių perkėlimas į skaitmeninę erdvę šiais laikais padeda pagreitinti ir atnaujinti nusistovėjusią tvarką, tačiau taip pat sukuria naujų problemų. Skaitmeninė erdvė smarkiai skiriasi nuo fizinės realybės, tačiau dažnai šiuolaikiniam žmogui yra sunku suvokti ribą skiriančią šias erdves.

Instaliacija "Exit to Exist" (Iš anglų k. - išeik, jog egzistuotum) išbando įvairius žmogaus pojūčius, priverčia kritiškai apmąstyti ir susidurti su skaitmeniniu abjektu. Projektinė instaliacija lygina asmens tikrovę kartu su virtualia tikrove, taip supažindindama su akivaizdžiu pavyzdžiu, kaip ją galima iškreipti ir manipuliuoti. Šiuo projektu yra siekiama pristatyti mažai kam girdėtą skaitmeninio abjekto sąvoką, bei mažinti aklą pasitikėjimą skaitmenine tikrove.

Martynas Kisielius

g.1996
martynas.kisielius[eta]stud.vda.lt

Išplėstinės realybės stalo žaidimas „RATH - The unknown North“
Vadovė lekt. dr. Rūta Mickienė

Išplėstinės realybės stalo žaidimas RATH - The unknown North yra unikalus prototipas, padedantis pamatyti bei patirti jau visiems pažįstamų sužaidybinimo elementų užburiančias, kupimas lankstumo funkcijas ir panirti į epinio pasakojimo magišką pasaulį. Holograminiai veikėjai besikaunantys mūsų kasdienėje aplinkoje kuria nuostabią patirtį, kurią galima pajausti gyvai, o įvairiausi  lobiai, užslėpti kasdienybėje ir atrandami išplėstinės realybės pagalba, leidžia tik dar stipriau įsitraukti į žaidimą.

 

Simas Kisielius

g.1998
simas.kisielius[eta]stud.vda.lt

“Soundreact“ - interaktyvus garso vizualizatorius
Vadovas prof. Robertas Jucaitis

Žmonija jau nuo Antikos laikų bandė suprasti kaip galėtų atrodyti garsas. Įvairių teorijų iškėlimas, naujų technologijų kūrimas ir eksperimentavimas su senomis padėjo išvystyti garso vizualizacijos sritį, pritaikomą vizualiosios komunikacijos tikslams.

"Soundreact" yra garso vizualizacijos įrankis pradedantiesiems, skirtas greitai be didelių pastangų kurti vizualus realiu laiku, kurie galėtų būti rodomi įvairiuose koncertuose ir konferencijose. Vartotojui yra sukurti vizualų šablonai, kuriuos koreguojant ir apjungiant galima išgauti unikalius rezultatus.

Viktorija Leleivė

g.1994
viktorija.leleive[eta]gmail.com

„Socioemocinis, savirefleksiją skatinantis žaidimas vaikams „Debesėlis“
Vadovas doc. Marius Žalneravičius

"Debesėlis" - kelionė į vaiko emocijų pažinimą, savirefleksiją. Tai emocinį intelektą lavinantis magnetinis stalo žaidimas ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurio pagalba formuojamas savirefleksijos įprotis, lavinamas emocinis intelektas, plečiamas žodynas, mokomasi atpažinti ir įvardinti emocijas, stiprinamas tėvų-vaikų tarpusavio ryšys. "Debesėlis" - lavinamasis žaidimas vaikams ir priemonė suaugusiems, padedanti prakalbinti vaiką, kad šis dalintųsi jausmais, emocijomis, išgyvenimais.

Gabija Visockaitė

g.1998
gabija.visockaite[eta]stud.vda.lt

Vizualios istorijos programėlė „Vienaip ar kitaip, pavasaris..?“
Vadovas doc. Marius Žalneravičius

Skaitmeninis komiksas „Vienaip ar kitaip, pavasaris..?“ yra istorija apie kaitą gamtoje ir gyvenime. Pokyčiai yra neišvengiama egzistencijos dalis, kuri padeda augti ir tobulėti. Kiekvienais metais tu esi kitoks ar išvaizda ar ar nauju požiūriu į pasaulį. nauji įvykiai ir įspūdžiai ugdo asmenybę, todėl žmogus keičiasi net to nepastebėdamas.

Justina Višnevska

g.1998
justina.visnevska[eta]stud.vda.lt 

Komunikacinis projektas „Reflect“
Vadovas prof. Audrius Klimas

Komunikacinio projekto "Reflect" tikslas yra skatinti žiūrovą pažinti save bei suprasti kodėl svarbu būti savimi. Šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje įvaizdis ir sėkmė reiškia labai daug, išlikti savimi nėra lengva.
Norėdami įtikti aplinkiniams, žmonės jaučiasi priversti apsimetinėti ir išsižadėti to, kas jiems svarbu. "Reflect' projektą sudaro rinkinys, kurio pagalba galima susikurti savo kaukę - tarsi asmeninių savybių žemėlapį. Šio žaidimo/veiklos pabaigoje intuityviai sukurtos kaukės reikšmės atkoduojamos remiantis teoriniais aspektais.

Austėja Zaveckaitė

g.1998
austeja.zaveckaite[eta]stud.vda.lt 

Miestas ant kalno – virtualus Vilniaus viešųjų erdvių protestų archyvas
Vadovė lekt. dr. Kristė Kibildytė - Klimienė

Miestas ant kalno - tai iliustruotaVilniaus viešųjų erdvių protestų kultūros istorija, papasakota per tris ideologiškai įkrautus Lietuvos sostinės objektus - kino teatrą, aikštę ir tiltą - klausianti, ką pamatysime, užlipę į senąjį kunigaiščio kalną ir nuo jo į Vilnių pažvelgę iš viršaus. Kino teatras Lietuva pasakoja apie kino peržiūrų erdvę, tapusia protesto formas tyrinėjančia laboratorija. Žaliasis tiltas kalbaapie mūsų praeitis bei ką su šiomis praeitimis turime daryti šiandien. Lukiškių aikštės istorija svarsto, kas nutinka, kai pjedestalas pagrindinėje miesto aikštėje vieną dieną lieka tuščias.

Bakalauro baigiamojo darbo projektu, pasitelkiant laisvai prieinamo archyvo internetinės svetainės formą, siekiama atskleisti įvairiapusį, komplikuotą Vilnių, dinamišką šio miesto viešjųjų erdvių transformacijų ir procesų kaitą iš stebėtojo perspektyvos.

Elena Kanarskaitė
(išlyginamųjų studijų studentė)

g.1995
el.kanarskaite[eta]gmail.com

Interaktyvi instaliacija  „Pasilikti veidrodyje“
Vadovas doc. Marius Žalneravičius

Nerandi išėjimo, kambarys pilnas žmonių, o tu nuogas, sudužę lėktuvai ir persekiojančios galvos, o tu pakyli aukštai virš debesų ir staiga ištinka mirtis...Bet tau nieko nenutinka, nes tu esi šioje būsenoje, kurioje laiko ir erdvės sąvokos neegzistuoja. Būsena įtraukianti savo nežinomybe ir  neapibrėžtimi, žmones domino ir viliojo daugybę metų. Sužinota ir siunčiama sapnuose žinutė yra tarsi mūsų pačių refleksija, kurios dėka geriau galime pažinti save.

Projektas kviečia pasilikti tame mistiškame ir neapibrėžties pilname sapno pasaulyje, pasineriant į simuliaciją kuriančią būseną, kurioje vyrauja daugybė vizualinių detalių ir elementų, neatitinkančių realybės normų arba esančių labai arti jos.