Grafinis dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

Katažina Čaplinskaja
k.caplinskaja[eta]gmail.com

Socio-komunikacinis projektas: „Paveldėta atmintis“ / “Inherited memory” 
Vadovė prof. Aušra Lisauskienė

Monika Dolmantaitė
dolmantaites[eta]gmail.com

Vizualios komunikacijos projektas: „Dizaino ABC“ /  Visual communication project: “Design ABC“
Vadovas lekt. Edvardas Kavarskas

Lukas Dryžas
lukasdry[eta]gmail.com

Mobiliems įrenginiams skirtas žaidimas: „Kelionė laiku, po reikšmingiausius Lietuvai istorinius įvykius" / Mobile game: “Journey in time across the most significant historical events of Lithuanian history“
Vadovas lekt. Marius Žalneravičius

Goda Giedraitytė
giedraityte.goda[eta]gmail.com

Socialinis projektas: „Šiuolaikinis mitas virtualioje aplinkoje“ / Social project: “Urban myth in virtual environment“
Vadovas lekt. Edvardas Kavarskas

Jolita Jurčiukonytė
japjolita[eta]yahoo.com

Tipografinis projektas „Santykis penktuoju“ / Typographic Project “Relation to the Fifth“
Vadovė prof. Aušra Lisauskienė

Rimantas Juškaitis
reemantas[eta]gmail.com

Komunikacinis projektas: „Atsakomybė ir mityba“ / Comunication project: “Responsibility and nutrition“
Vadovas doc. Robertas Jucaitis

Laima Kavaliauskaitė
laimakavaliauskaitė[eta]gmail.com

Konceptualus projektas: „Kintantis blizgesys“ / Conceptual project: “The shifting shine“
Vadovas lekt. Marius Bartkus

Pijus Kibildis
pijuskibildis[eta]gmail.com

Konceptualus projektas: „Vienintelės istorijos: ribotos informacijos vizualizacija“ / Conceptual project: “Single stories: visualisation of limited information“
Vadovas prof. Audrius Klimas

Justina Leišytė
juz.tez[eta]gmail.com

Konceptualus projektas: „Sugultukai“ / Conceptual project: “Hookups“
Vadovas lekt. Marius Bartkus

Jonė Miškinytė
jonemiškinyte[eta]gmail.com

Projektas „Vizualinės knygų recenzijos“ / Project “Visual reviews of the books“
Vadovė prof. Aušra Lisauskienė

Lina Montvydaitė
montvydaite.lina[eta]gmail.com

Projektas: „Instaliacija 7/7“ / Project: “Installation 7/7“
Vadovas lekt. Marius Žalneravičius

Akvilė Paukštytė
akvile.pau[eta]gmail.com

Ekspermentinis projektas: „Atminties dizainas“ / “Memory design”
Vadovas doc. Robertas Jucaitis

Ineta Plytnykienė
giedraite.ineta[eta]gmail.com

Lietuviško maisto prekės ženklo „Rawiu” kūrimas / The creation of Lithuanian food brand “Rawiu”
Vadovas lekt. Edvardas Kavarskas

Iveta Tunkevičiūtė
tunkeviciuteiveta94[eta]gmail.com

Dizaino kūrimo sistema: „Greitai, pigiai, gerai” / The system of creating design: “Fast, cheap, good"
Vadovas lekt. Marius Bartkus

Indrė Svirplytė
indre.svirplyte[eta]gmail.com

Projektas: „Griaunu ir statau savo bažnyčią“ / Individual project: “My position about religion”
Vadovas lekt. Marius Žalneravičius

Viktorija Šematovič
wiktoriya013[eta]inbox.lt

Vizuali festivalio „Velnio akmuo“ komunikacija / Visual  communication of the cultural event
Vadovas doc. Robertas Jucaitis

Agnė Žvirblytė
agneeezvirblyte[eta]gmail.com

Tipografiniai sprendimai miesto erdvėse. „KRAMTYK, KĄ SAKAI.“ / Typographic solutions in city spaces. “EAT WHAT YOU SPEAK.“
Vadovas lekt. Marius Žalneravičius

Išlyginamųjų pokoleginių studijų studentas

 

Edmundas Jankauskas
jankauskas.edmundas[eta]gmail.com

Eksperimentinės pakuotės lietuviškiems vaisiams / Experimental packaging for Lithuanian fruits. 
Vadovas prof. Audrius Klimas