Grafinis dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

Audrius Deikus

g.1999
audrius.deikus[eta]stud.vda.lt

Interaktyvi virtualios realybės instaliacija “Re’start”
Vadovas prof. Audrius Klimas

Virtuali-interaktyvi platforma skirta diskriminacijos tipų apraiškoms šiuolaikinėje visuomenėje pažymėti.

 

 

Dominykas Grajauskas

g.1999
dominykas.grajauskas[eta]stud.vda.lt

Konkurencinis stalo žaidimas, kurio personažai – žinomi Lietuvos žmonės
Darbo vadovas prof. Audrius Klimas

 

 

Laura Jagėlaitė

g.1999
laura.jagelaite[eta]stud.vda.lt

Vizuali istorija-žaidimas
 „Atranka“
Vadovė prof. Aušra Lisauskienė

 

Elzė Janutaitė

g.1999
elze.janutaite[eta]stud.vda.lt

3D animacija, atvaizduojanti migreną iššaukiančius veiksnius bei jų įtaką kasdienėse situacijose
Vadovas doc. Marius Žalneravičius

 

Eliza Kovalkovaitė

g.1999
eliza.kovalkovaite[eta]gmail.com 

Interaktyvi virtualios realybės instaliacija “Re’start”
Vadovas prof. Audrius Klimas

Virtuali-interaktyvi platforma skirta diskriminacijos tipų apraiškoms šiuolaikinėje visuomenėje pažymėti

Kotryna Linkutė

g.1999
kotryna.linkute[eta]stud.vda.lt

Instaliacija “Mėlyna šviesa”
Vadovas doc. Marius Žalneravičius

 

Gabrielė Maksvytytė

g.199
gabriele.maksvytyte[eta]stud.vda.lt

Platforma ir vizualinis identitetas “Adsum” skirtas nekilnojamui turtui"
Vadovas prof. Robertas Jucaitis

 

Ieva Repečkaitė

g.1999
ieva.repeckaite[eta]stud.vda.lt

Interaktyvi dizaino platforma ,,VOID”
Vadovė prof. Aušra Lisauskienė
 

Ieva Šataitė

g.1999
ieva.sataite[eta]stud.vda.lt

Projektas "KAMERA"
Vadovas doc. Marius Žalneravičius

 

 

Karolina Šauklytė
(Išlyginamųjų studijų studentė)

g.1999
simas.kisielius[eta]stud.vda.lt

Konceptualus pakuotės, paremtos generatyviu dizainu, projektas
Vadovė lekt. dr. Kristė Kibildytė-Klimienė

 

Vaiva Chachlauskė
(Išlyginamųjų studijų studentė)

g.1988
waiva88[eta]gmail.com

Hipotetinės ne pelno organizacijos „Kurti lygu gyventi” vizualinės komunikacijos projektas
Vadovas prof. Robertas Jucaitis

 

Vilija Kvieskaitė
(Išlyginamųjų studijų studentė)

g.1998
vilijakvieskaite[eta]gmail.com

Asmeninis projektas. Grafinis pasakojimas "Tarp Lietuvos ir Brazilijos"
Vadovė lekt. dr. Rūta Mickienė

 

Dovydas Puolikas
(Išlyginamųjų studijų studentas)

g.1998
korifokle[eta]gmail.com

Dėmesio lavinimo žaidimas vaikams
Vadovė lekt. dr. Kristė Kibildytė-Klimienė