Jonė Aleksiūnaitė

 j.aleksiunaite[eta]gmail.com
Konceptualus projektas „Vartotojas - Identiteto Kūrėjas“
Conceptual project „The Consumer - Creator of Identity“
Vadovas lekt. Marius Bartkus

Mantas Ališauskas

mantas.a[eta]nbox.lt
Projektas „Virtualus dizainas realioje erdvėje“
Project „Virtual design in real space“
Vadovas lekt. Marius Bartkus

Aistė Dambrauskaitė

adambrauskaite[eta]yahoo.com
Informacinis projektas ,,Atsinaujinančių energijos šaltinių integracija''
Information project: ,,Integration of renewable energy sources''
Vadovas lekt. Titas Silovas

Juozas Griušys

jgriusys[eta]yahoo.com
Komunikacinis projektas: “Palanga - Lietuvos kultūros sostinė 2013”
Communicative project:  „Palanga - Lithuanian Capital of Culture 2013“
Vadovas lekt. Aurimas Gaižauskas

Monika Janulevičiūtė

monikajanuleviciute[eta]gmail.com
Leidinių serija „Tapatybės protokolas“
Publications „The protocol of identity“
Vadovas prof. Audrius Klimas

Evaldas Klupšas

endworld09[eta]yahoo.com
Lietuvos kultūros viešinimui skirta infografinė animacija
Lithuanian culture representation by the means of kinetic graphics
Vadovas doc. Robertas Jucaitis

Petras Navickas

ptrnavickas[eta]gmail.com
Projektas „Individualizuoti socialiniai kodai“
Project „Personal social codes“
Vadovas lekt. Marius Barkus

Monika Račkauskaitė

ciuozhu[eta]gmail.com
Konceptualus projektas "Laikas ir popierius"
The conceptual project "The time and paper"
Vadovas lekt. Marius Bartkus

Eglė Rapalytė

erapalyt[eta]gmail.com
Vizualinis vaikų teatro “Bendraamžiai” stilius
Visual identity for the children theater “Bendraamžiai”
Vadovas doc. Robertas Jucaitis

Ieva Ridzvanavičiūtė

tverecius[eta]gmail.com
Videografikos projektas „Angelai“
Motion graphics project „Angels“
Vadovė lekt. Jurga Radžiuvienė

Margarita Snytkova

ritasn18[eta]live.it
Sociokomunikacinis projektas „Individo anatomija“
Socio communicative project „Anatomy of an individual“
Vadovė prof. Aušra Lisauskienė

Julius Steponavičius

steponenko[eta]yahoo.com
Alternatyvaus keliavimo Vilniuje projektas
Alternative travel in Vilnius project
Vadovė prof. Aušra Lisauskienė