• Naujienlaiškis
  • Dailėtyra | Bakalauro studijos | Vilnius

    Prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

    Profesorė, dailėtyros bakalauro studijas baigė VDA, magistro ir daktaro laipsnį įgijo Vidurio Europos universiteto Viduramžių studijų katedroje Budapešte, Vengrijoje. Tyrinėja Europos ir Lietuvos Viduramžių ir Naujųjų laikų kultūrą, istorinės atminties ir vaizduotės klausimus, analizuoja rašytinius dailės šaltinius ir Lietuvos žydų kultūros paveldą. Stažavosi Warburgo institute Londone, JK, Woodrow Wilsono tarptautiniame mokslininkų centre Vašingtone, JAV, Katalikiškame Liuveno universitete, Belgijoje, Priešakinių studijų centruose „Collegium Budapest“, Budapešte, Vengrijoje ir „Sofia“ Sofijoje, Bulgarijoje, Harvardo universiteto Bizantistikos tyrimų centre Dumbarton Oaks, Vašingtone, JAV. Yra Lietuvos mokslo tarybos ir Europos mokslo fondo humanitarinių mokslų bei EK Jungtinės programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globali kaita“ ekspertė, Lietuvos mokslo premijų komisijos humanitarinių ir socialinių mokslų sekcijos pirmininkė, Lietuvos dailės istorikų draugijos narė. Nuolat vykdo mokslinius tyrimus ir jų sklaidą, šiuo metu tyrinėja bizantinės dailės paveldą ir sampratą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir bendradarbiauja su Oksfordo universitetu įgyvendinant projektą „Jogailaičiai: dinastija, atmintis, tapatybė“. Skelbia mokslo darbus Lietuvos ir užsienio spaudoje, aktyviai dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo konferencijose ir projektuose, kuruoja istorinės dailės parodas.