Programos kodas

6121PX023

Kvalifikacinis laipsnis

Menų bakalauras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų.

Tikslas

Skulptūros programos tikslas - ugdyti savarankiškų menininkų kartą, gebančią adekvačiai vertinti meno procesus, vykstančius šiandienos pasaulyje ir juose dalyvauti.
Taikomosios skulptūros specializacijos Telšiuose studijų programos tikslas – rengti dailininkus skulptorius, suteikti jiems bendrąjį pirmos pakopos universitetinį lavinimą, t.y. žinias plečiančias akiratį ir formuojančias pasaulėžiūrą, leidžiančias suvokti socialinius procesus bei visuomenės poreikius.

Studijų programos anotacija

Studijų metu ugdomi komunikabilumo, idėjų pristatymo raštu ir žodžiu įgūdžai, organizuotumo, socialinio atsakingumo bruožai, mokoma ryšių su meno teorijos ir vadybos institucijomis.
Įgijęs bakalauro kvalifikaciją Vilniuje, skulptorius gali savarankiškai apibrėžti savo interesų lauką, profesonaliai kurti skulptūras, objektus interjerui ir viešosioms erdvėms, šiuolaikinio meno erdvėse ar specifinėse vietose kurti instaliacijas, atlikti perfomansus, kurti šviesos, garso ir medijų kūrinius, studijuoti II pakopoje.
Taikomosios skulptūros studijų metu studentai įgyja tradicinės bei šiuolaikinės 3 D skulptūros kūrimo pagrindus, plėtoja kūrybinį individualumą, lavina praktinius įgūdžius kurdami mažųjų formų skulptūrą, interjero, eksterjero erdvinius objektus. Išmoksta tradicinių ir kitų eksperimentinių skulptūroje naudojamų medžiagų apdorojimo technologijas, susipažįsta su granitinių ir mūrinių paminklų atnaujinimo principais. Sėkmingai baigę skulptūros bakalauro programą gali tęsti studijas magistrantūroje. Absolventai turi kompetencijas dirbti individualų kūrybinį darbą, dalyvauti skulptorių bei tarpdisciplininio meno projektuose, paminklų atnaujinimo programose, organizuoti privatų meno verslą: teikti skulptoriaus paslaugas.

Profesinės karjeros galimybės

Studijuodami ir kurdami grynojo meno ideologiją ir formas, skulptoriai patenka į Lietuvos meno istoriją, gali lygiaverčiai dalyvauti pasaulinio meno procesuose, tampa įžymiais ir pripažintais menininkais. Įgijęs bakalauro kvalifikaciją, skulptorius gali savarankiškai apibrėžti savo interesų lauką, profesionaliai kurti skulptūras, objektus interjerui ir viešosioms erdvėms, šiuolaikinio meno erdvėse ar specifinėse vietose kurti instaliacijas, atlikti perfomansus, kurti šviesos, garso ir medijų kūrinius.

 

Studijų programos koordinatorius
ir rengiantis padalinys

Prof. Antanas Šnaras
Vilniaus fakultetas, Skulptūros katedra

Prof. Osvaldas Neniškis
Telšių fakultetas

Išsamiau | Telšiai | specializacija taikomoji skulptūra

Išsamiau | Vilnius