Programos kodas

6121PX016

Kvalifikacinis laipsnis

Menų bakalauras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų

Tikslas

Grafinio dizaino programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos plataus profilio grafikos dizainerius profesionalus pramonei, prekybai, leidybai ir el. leidybai, paslaugų sferai, kūrybinėms industrijoms, kurie gebėtų kurti grafinio dizaino objektus, susijusius su įvaizdžių, identitetų ir vizualinės informacijos projektavimu bei pateikimu įvairių produktų, paslaugų rinkoms tradicinėse, virtualiosiose bei interaktyviose medijose.

Studijų programos anotacija

Grafinio dizaino programa rengia aukštos kvalifikacijos plataus profilio grafikos dizainerius profesionalus pramonei, prekybai, leidybai ir el. leidybai, paslaugų sferai, kūrybinėms industrijoms. Absolventai geba kurti grafinio ir komunikacinio dizaino objektus, susijusius su įvaizdžių, identitetų, vizualinės informacijos projektavimu bei pateikimu įvairių produktų, paslaugų rinkoms tradicinėse, virtualiosiose bei interaktyviose medijose. Programoje akcentuojami tvirti profesiniai ir akademiniai ryšiai su geriausiomis Europos dizaino mokyklomis bei Lietuvos įmonėmis. Absolventai geba tikslingai taikyti žinias ir yra susiformavę profesionalų grafikos dizainerio požiūrį į specialybę.

Profesinės karjeros galimybės

Grafinio dizaino absolventai gali dirbti pagal grafinio dizaino specialybę individualiai ar kolektyve, pradėti savo verslą (steigti uždarąją akcinę bendrovę). Didelis grafinio dizaino specialistų poreikis jaučiamas srityse, kuriose reikalingi tokie gebėjimai kaip vizualinės informacijos valdymas, komunikabilumas, kompiuterinių programų išmanymas ir t. t.
Programos absolventai taip pat gali studijuoti antrosios pakopos Grafinio dizaino, Dizaino vadybos ar, pagilinus žinias, kitos dizaino krypties studijų programoje.

 

Studijų programos koordinatorius
ir rengiantis padalinys

prof. Audrius Klimas
Vilniaus fakultetas, Grafinio dizaino katedra

doc. Andrejus Repovas
Kauno fakultetas, Dizaino katedra

lekt. Martynas Lapas
Klaipėdos fakultetas

Išsamiau | Kaunas

Išsamiau | Klaipėda

Išsamiau | Vilnius