Programos kodas

6121PX013

Kvalifikacinis laipsnis

Menų bakalauras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų.

Tikslas

Dizaino bakalauro studijų programos tikslas – ugdyti gaminių dizainerį, kūrybingą, plataus akiračio, kritiškai mąstančią asmenybę, gebančią kurti inovatyvias dizaino koncepcijas, konkurencingus gaminius, sprendžiančius realias problemas, susijusias su individų socialiniais, kultūriniais, funkciniais ar ekonominiais poreikiais bei patirtimis; suteikti teorines ir praktines žinias bei tiriamojo darbo pagrindus, reikalingus profesionaliai dizainerio veiklai ar tolimesnėms antros pakopos (magistro) studijoms.

Studijų programos anotacija

Dizaino studijos grindžiamos praktinė, eksperimentine veikla, paremta dizaino tyrimais, teoriniais užsiėmimais, kvalifikuotomis profesionalų konsultacijomis ir kritiniu vertinimu. Studijų metu kuriami inovatyvūs gaminiai, sprendžiantys mūsų aplinkos funkcines, socialines, kultūrines ir ekonomines problemas. Studentų ir dėstytojų sukurti projektai laimi prestižinius tarptautinius dizaino apdovanojimus, tampa realiais įmonių gaminiais, nubrėžiančiais ateities gyvenimo būdo tendencijas.
Studijų metu:
• vykdomi projektai bendradarbiaujant su verslo, pramonės įmonėmis ir socialiniais partneriais.
• vykdomos kūrybinės pratybos (workshop, masterclass), kurias veda pripažinti dizaineriai ir dėstytojai iš Lietuvos ir užsienio
• studentai dalyvauja tarptautiniuose dizaino konkursuose, vyksta stažuotis į užsienio universitetus ir įmones.
• skatinamas bendradarbiavimas ir komandinis darbas su kitų sričių studentais ir profesionalais.
• ugdomas įvairiapusiškas, kūrybingas dizaino kūrėjas, orientuotas į konkrečių problemų sprendimus
• studentai skatinami išbandyti įvairias dizaino sritis ir atrasti individualią kūrybinės veiklos kryptį
• suteikiamos galimybės naudotis modernia laboratorijų įranga ir įgyvendinti savo kūrybines idėjas.
• kuriama atvira ir draugiška studijų atmosfera kūrybingoje aplinkoje.

Profesinės karjeros galimybės

Baigę studijas dizaino absolventai sėkmingai dirba Lietuvos ir užsienio įmonėse, dizaino studijose, kuriančiose plataus vartojimo ir specializuotus, aukštos pridėtinės vertės gaminius, steigia asmenines dizaino įmones, dirba laisvai samdomais dizaineriais, konsultuoja įmones produktų dizaino klausimais. Absolventai specializuojasi baldų, transporto, elektronikos, ekspozicijų, parduotuvių įrangos, buitinių prietaisų, konceptualaus dizaino, medicininės įrangos, muzikos instrumentų, interjero elementų, mados aksesuarų, reklamos, paslaugų, pakuotės, mažosios architektūros, žaislų, edukacinių priemonių, šviestuvų, indų ir kitose dizaino srityse.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

prof. Juozas Brundza
Vilniaus fakultetas, Dizaino katedra

  doc. Egidijus Valentinavičius
Kauno fakultetas, Dizaino katedra
  doc. Laima Mikalauskienė
Telšių fakultetas

Išsamiau | Kaunas

Išsamiau | Telšiai | specializacija baldų dizainas

Išsamiau | Vilnius