Programos kodas

6121PX019

Kvalifikacinis laipsnis

Menų bakalauras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų

Tikslas

Suteikti studijuojančiam strateginių žinių ir kūrybinių įgūdžių, siekiant tarptautinės mados produktų dizainerio ar kūrėjo karjeros.

Studijų programos anotacija

Bakalauro studijų programa Mados dizainas – tai universitetinės pirmosios pakopos studijos. Ketverių metų 240 kreditų apimančių studijų metu studentai mokomi būtinų žinių, gebėjimų ir įgūdžių, ugdomos socialinės ir asmeninės savybės būtinos profesionaliai mados dizainerio veiklai. Studijų pabaigoje ginamas baigiamasis darbas yra 6 modelių kolekcijos ir aiškinamojo rašto parengimas, pristatymas bei viešas gynimas. 

Programos uždaviniai

Studijos orientuotos į mados dizaino srities teorinių ir praktinių žinių įgijimą bei jų taikymą studijų projektinėse bei tarpdalykinėse veiklose.

Studentai mokomi naudotis mados dizaino pasiekimais ir metodais,  rinkti ir analizuoti jų kūrybai reikalingą medžiagą, kelti probleminius mados dizaino veiklos klausimus, bei spręsti mados dizaino problemas, atsižvelgdami į vartotojo bei visuomenės poreikius, tvaros aspektus.

Ypatingas dėmesys programoje skiriamas mados dizainerio projektavimo įgūdžių ir gebėjimų palaipsniniam auginimui ir lavinimui. Studentas skatinamas planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti savo ir kolegų veiklas, savarankiškai rinktis mados dizaino raiškos technologines, organizacines ir metodines priemones.

Studijų metu ugdomi studento gebėjimai rišliai komunikuoti  su specialistais ir visuomene, pristatant savo mados dizaino projektus. Kursinės užduotys organizuojamos taip, kad studentas įgautų patirties  dirbti  individualiai ir komandoje, prisiimtų  atsakomybę už veiklos kokybę ir jos vertinimą.

Programos rengėjai siekia ugdyti kūrybingą, plataus akiračio, kritiškai mąstančią asmenybę, gebančią savarankiškai mokytis ir planuoti mokymosi procesą. Skirtingų disciplinų užduotys organizuojamos, kad studentas  suvoktų moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį žmogui, visuomeninei  ir aplinkai.

Programos turinys metais

Pirmaisiais studijų metais studentai  supažindinami su drabužių projektavimo ir konstravimo pagrindais, pagrindiniais mados dizaino projektavimo ir konstravimo metodais, technologijomis. Studentai yra mokomi tapybos, piešimo, mados piešinio bei skaitmeninių meninės raiškos būdų, įgyja ir yra mokomi taikyti praktikoje kostiumo istorijos, meno istorijos, užsienio kalbos žinias, supažindinami su šiuolaikinio meno ir teorijomis.

Antraisiais studijų metais studentai pradeda spręsti sudėtingėjančias mados dizaino problemas. Projektuojama ir įgyvendinama mini mados kolekcija, mokomasi kūrybinio mąstymo ir įgūdžių maketuojant ir eksperimentuojant. Stilistinės užduotys integruojamos į studentų projektinę veiklą.  Ugdomi studentų  įgūdžiai ir kompetencijos dirbti kompiuterinėmis technologijomis projektuojant ir konstruojant drabužius mados pramonėje. Šiuolaikinės mados istorija,  estetika ir meno filosofija, meno istorija bei laisvai pasirenkami dalykai apima žinių, būtinų integruoti į aukštą išsilavinimą ugdomo žmogaus universitetinį bagažą.

Trečiaisiais studijų metais studentai sprendžia kompleksines mados dizaino problemas. Dirbdami grupėse įgauna projektavimo mados industrijai patirties, o plėtodami individualius aukštos klasės mados projektus susiduria su individualaus kliento problematika. Studentai sprendžia integruotas į projektus tvarios mados problemas, marketingo ir verslumo įgūdžius lavina jungtiniuose kursuose su kitais dizaino krypties studentais. Vizituojantys dėstytojai praktikai iš pasaulinio mados verslo bendradarbiauja projektavimo, komunikacijos, praktikos, portfolio disciplinose. Laisvai pasirenkami dalykai iš siūlomų akademijos ir Vilniaus universiteto ir Muzikos ir teatro akademijos kursų suteikia galimybę studentams plėsti akiratį ir plačiau  žvelgti į kompetencijų taikymo galimybes.

Ketvirtaisiais studijų metais studentai turi galimybę taikyti ir tikrinti įgytas žinias, gebėjimus ir kompetencijas. Pusę pirmojo semestro studentai atlieka profesinę praktiką mados dizaino įmonėse pramonėje arba pas garsius dizainerius. Semestras tęsiamas konceptualizuojant pasirinktą baigiamojo darbo temą, vykdant mados dizaino tyrimą, eksperimentuojant su medžiaga ir forma. Antrojo semestro metu studentai parengia bakalauro studijų baigiamuosius darbus, kuriuose privalu demonstruoti sukauptas studijų metu teorines ir praktines patirtis, reikalingas profesionaliai dizainerio veiklai ar tolimesnėms antros pakopos (magistro) studijoms. Bakalaurantų darbams vadovauja patyrę vadovai – įvairių sričių mados dizaineriai bei konsultantai – mados konstruktoriai. Studijos baigiamos savarankiškai parengtu baigiamuoju darbu – šešių modelių kolekcijos ir aiškinamojo rašto pristatymu ir viešu gynimu.

Studentai turi puikias galimybes studijuoti ir stažuotis tarptautinėse Erasmus+ ir NordPlus mainų programose. Studentai turi prieigą ir gali naudotis visais Vilniaus dailės akademijos materialiaisiais ištekliais: patalpomis mokslui, kūrybai, parodoms, sportui, poilsiui, biblioteka, meno ir dizaino laboratorijomis bei kūrybinėmis-poilsinėmis bazėmis.

Profesinės karjeros galimybės

Baigę pirmosios pakopos studijas, mados dizaineriai yra paruošti tarptautinei mados produktų dizainerio ar kūrėjo karjerai. Absolventai gali pretenduoti dirbti mados industrijos įmonėse ir ženkluose, teatruose, kino studijose, televizijoje ar spaudoje dizaineriais, kostiumų dailininkais, stilistais. Nemažai absolventų kuria savo individualius prekės ženklus bei vardus ir sėkmingai juos vysto.

Vilniaus Dailės Akademijos Mados dizaino katedros studentai atlieka profesines praktikas ir įsidarbina pas garsius dizainerius Lietuvoje, tokius kaip Ramunė Piekautaitė, Ruslanas Rybakovas, Ugnė Martinaitytė, Egidijus Rainys, Lilija Larionova, taip pat užsienio dizainerius Iris van Herpen, Ann Sofie Madsen, Rejina Pyo, Ágatha Ruiz de la Prada, mados ženkluose OXOX, Manish Arora, Balmain.Audimas, About, Utenos trikotažas.

Absolventai sukūrė prekinius ženklus tokius kaip D.Efect, KristiAndress, 3.14, REDGREGOR, Mellow, OHMY, 2ru2ra, Tiulio fėja, GP, Agnė Kuzmickaitė, PrettyUgly, Pinu LT;

Studentai dalyvauja įvairiuose mados festivaliuose ir konkursuose – Injekcija, Mados infekcija, Jaunojo dizainerio prizas, Gero dizaino prizas, VIRUS, Dizaino savaitė, Apkalbos, Createurope: the Fashion Academy Award, bei mados spaudos, reklamos ir televiziniuose projektuose.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

Prof. dr. Renata Maldutienė
Vilniaus fakultetas, Mados dizaino katedra

Išsamiau | Vilnius