Programos kodas

6121PX027

Kvalifikacinis laipsnis

Menų bakalauras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų.

Tikslas

Tekstilės ir mados bakalauro studijų programos tikslas – išugdyti kūrėjus turinčius praktinių gebėjimų, įgūdžių ir teorinių žinių reikalingų šiuolaikiniame tekstilės ir mados lauke.

Studijų programos anotacija

Studijų programa „Tekstilė ir mada“ apjungia tekstilinių medžiagų kūrimo ir mados dizaino metodų taikymo principus. Studentai įgyja teorinių žinių ir praktinių gebėjimų šiose srityse: tradicinės, šiuolaikinės, skaitmeninės tekstilės ir mados kūrimo technologijos.

Baigęs studijas programos absolventas gebės savarankiškai spręsti iškeltus kūrybinius uždavinius, bendradarbiauti su dailės ir mados dizaino srities specialistais bei užsakovais, dirbti mados industrijoje, bendradarbiauti tarpdisciplininiuose projektuose, inicijuoti projektus su visuomenės grupėmis, dalyvauti parodose ir konkursuose.

Profesinės karjeros galimybės

  • Dirbti dizaineriu Lietuvos ir užsienio tekstilės bei mados įmonėse.
  • Dirbti laisvai samdomu kūrėju dizaino ir meno srityse.
  • Steigti individualią įmonę, kurti unikalius tekstilės ir mados produktus.
  • Dirbti kultūros, švietimo ir edukacijos srityse, inicijuoti projektus įtraukiant visuomenės grupes, dalyvauti parodose ir konkursuose.

 

 

Studijų programos vadovas ir rengiantis padalinys

Doc. Rita Kaupelienė
VDA Kauno fakultetas

Išsamiau