Programos kodas

6121PX011

Kvalifikacinis laipsnis

Menų bakalauras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirma pakopa

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų.

Tikslas

Studijų programa skirta rengti menininkus animatorius, gebančius savo kūrybai pritaikyti tiek įprastas grafines, tiek kompiuterines animacijos technologijas, galinčius įgyvendinti individualius projektus ir dalyvauti kolektyviniuose kūrybiniuose sumanymuose, kritiškai mąstyti, reflektuoti ir reprezentuoti savo kūrybinę veiklą.

Studijų programos anotacija

Absolventas turi mokėti apibrėžti savo kūrybinių interesų lauką, formuluoti meninius tikslus ir pagrįstai pasirinkti meninės išraiškos priemones kūrybinio sumanymo įgyvendinimui. Argumentuotai pagrįsti naudojamas raiškos preimones. Gebėti kritiškai analizuoti savo kūrybą bei vertinti ją šiuolaikinio meno kontekste, perteikti informaciją animacijos srities specialistams bei plačiai besidominčiai auditorijai.Turėti karjeros vadybos sugebėjimų bei mokymosi įgūdžių, kad studijuoti savarankiškai. Studijų eigoje nuosekliai derinamas formuluojamų uždavinių sudėtingumas su atitinkamomis animacijos sampratomis ir technologijomis. Studijuojama meno teorija ir praktika, atliekami animacijos kūriniai, siekiant profesinio meistriškumo.

Profesinės karjeros galimybės

Baigę studijas absolventai gali dirbti animacijos meno, grafinio dizaino studijose, reklamos agentūrose, televizijos studijose, kine ir kitose kūrybinėse industrijose, užsiimti individualia kūrybine veikla, dalyvauti meniniuose projektuose, animacijos festivaliuose ir konkursuose Lietuvoje bei užsienyje, tęsti studijas magistrantūroje. 

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

doc. Gintarė Brazauskienė
Vilniaus fakultetas, Fotografijos, animacijos ir medijos meno katedra

Išsamus studijų planas