• Naujienlaiškis

 • Profesinių grafikos studijų ištakos Kaune – 1926 m. Kauno meno mokykloje atidaryta Taikomosios grafikos studija, o jos vadovu paskirtas Adomas Galdikas. Posovietinių reformų metu 1991 m. įsteigtas Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės institutas, kuriame 1992 m. įkurta Grafikos studija, vadovaujama Edmundo Saladžiaus, vėliau – Algės Varnaitės.

  2004 m. VDA Kauno dailės fakultete įkurta dabartinė Grafikos katedra, vykdanti Taikomosios grafikos bakalauro ir Taikomosios grafikos magistro studijų programas. Šios katedros vedėjais buvo Danguolė Dauknytė ir Edmundas Saladžius. Nuo 2010 m. jai vadovavo Greta Grendaitė-Vosylienė, nuo 2012 m. Aurimas Švedas. 2013 m. Grafikos katedros vedėju buvo R. Rimkūnas, o 2014 m. šias pareigas perėmė V. Naginionis.

  Stiprios grafikos meno tradicijos Kauno mieste sukūrė puikias sąlygas studijuoti ne tik betarpiškai bendraujant su pripažintais profesionaliais šios ir gretutinių sričių (pvz., fotografijos) menininkais ir meno teoretikais, tačiau ir įsilieti į bendrus kūrybinius procesus.

  2010 m. balandžio 7 d. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje atidaryta reikšminga katedros dėstytojų, studentų ir absolventų keleto metų kūrybinę veiklą apibendrinanti paroda GRAFIKOS MENAS: TRADICIJA - EKSPERIMENTAS. 2010 m. lapkričio 22 – gruodžio 4 d. Kauno fotografijos galerijoje, šalia vieno garsiausių pop meno kūrėjų Andy Warholo šilkografijos spaudinių video-formatu rodyti katedros dėstytojų ir magistrų skaitmeninio grafikos meno darbai parodoje VIDEOPROJEKCIJA.

  Katedra ne tik nuolat rengia jos veiklą bei studentų darbus plačiajai visuomenei pristatančias parodas, bet taip pat reguliariai bendradarbiauja su užsienio partneriais iš giminingų aukštųjų meno mokyklų. Vystomi 2006 m. užmegzti ryšiai su Nacionalinės Bergeno menų akademijos (KHiB) Grafikos skyriaus vedėja, norvegų menininke prof. Rita Marhaug, periodiškai aplankančia VDA KDF Grafikos katedrą, čia rengiančią praktinius seminarus mūsų studentams bei skaitančią viešas paskaitas. Drauge su profesore įgyvendinti katedros studentus į bendrą kūrybinę veiklą įtraukę tarptautiniai projektai:

  - FOUR WAY exchange print portfolio – Scotland, Norway, Lithuania, England – keturiose šalyse bei interneto erdvėje rodyta identiška estampų paroda

  - VALUABLE. East, West and Far Away – bendros knygos projektas bei jį sekusi katedros studentų paroda APIE VERTYBES

  - Bendra Grafikos katedros bakalaurantų, magistrantų ir prof. R. Marhaug paroda DOVANOS, apibendrinanti dvi savaites trukusį praktinį seminarą, kurio metu buvo kūrybiškai analizuotas prancūzų sociologo Marcel Mauss tekstas "Dovana" (The Gift) bei įgyvendintas bendros knygos projektas LEFT HAND WORK: Meditation on Subject & Object.

  Nuo 2010 m., rengdama viešas paskaitas ir praktinius seminarus, katedra taip pat bendradarbiauja su puikiu kompiuterinės grafikos ir fotografijos specialistu iš Jutos Universiteto – Edward J. Bateman, kviečiamu gilinti mūsų studentų skaitmeninės grafikos žinias ir vasaros praktikos metu, bei Švedijos grafikos meno centro Grafikens Hus (Mariefred) atstovu, menininku Lars Goran Malmquist, atveriančiu fotopolimerinės giliaspaudės subtilumus. Katedra glaudžiai bendrauja ir su dviem Lenkijos aukštosiom meno mokyklom – Varšuvos menų akademija bei Radomo menų institutu.

  Studentai pagal “Erasmus” mainų programą turi galimybę išvykti į šias aukštąsias mokyklas: Universidad de Politecnica de Valencia (Ispanija), University Castilla-La Mancha (Ispanija), Politechnika Radomska im. Kazimierza Pulaskiego (Lenkija), Warsaw Academy of Fine Arts (Lenkija), The E. Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw (Lenkija), Latvijas Makslas Akademija (Latvija), Oxford Brookes University (Jungtinė Karalystė), Athens School of Fine Arts (Graikija), Bergen Academy of Art and Design (Norvegija), Hochschule fuer Grafik und Buchkunst (Vokietija), University of Art and Design Cluj-Napoca (Rumunija), University of Zagreb (Kroatija), Accademia di Belle Arti di Urbino (Italija), Finnish Academy of Fine Arts (Suomija), The Royal Danish Academy of Fine Arts (Danija), Mimar Sinan Fine Arts University (Turkija) ir kt.