Vizualiųjų komunikacijų dizaino antrosios pakopos studijų programa glaudžiai siejasi su Valstybės prioritetais, apibrėžiančiais, kad kultūra ir kūrybiškumas yra svarbiausi Lietuvos ištekliai. Studijų programos tikslai tampriai siejasi su šios inovatyvios srities specialistų poreikiu ES bei Lietuvos rinkose bei su visos Lietuvos vystymosi perspektyva „Lietuva 2030“. Programa parengta pagal Lietuvos aukštojo mokslo nuostatas dėl aukštųjų mokyklų konkurencingumo, studijų, orientuotų į studentą ir yraorientuota į dinamiškai kintančios aplinkos poreikius, iš naujo apibrėžiančios socialiai atsakingą vizualiųjų komunikacijų dizaino vaidmenį globaliame tvarumo kontekste. Teorinėse ir praktinėse užduotyse siekiama atskleisti naujus vizualiosios komunikacijos veikimo būdus materialioje (fizinėje) ir virtualioje (skaitmeninėje) erdvėje kaip kritinį atsaką į nusistovėjusias dizaino sampratas. Programa padeda apmąstyti ir iš naujo apibrėžti inovatyvias, hibridines, interdisciplinines praktikas, kurios būtų įtrauktos į visuomenės gyvenimą ir tvarios aplinkos ekosistemos kūrimą.

Holistinis vizualiųjų komunikacijų dizaino lauko traktavimas kviečia studijuoti įvairių krypčių pirmos pakopos meno ir dizaino absolventus. Programa jungia meno, dizaino, komunikacijos, medijų bei kitų sričių tyrimus su interdisciplininėmis praktikomis, padeda analizuoti, tirti ir spręsti socialines, ekologines, politines, tvarumo bei kitas vizualiųjų komunikacijų dizaino lauko problemas. Studijų programos tikslas užtikrina studijuojančiojo intelektinį ir profesinį tobulėjimą bei atskleidžia vizualiųjų komunikacijų dizaino magistrantūros programos unikalumą visos Akademijos bei Lietuvos aukštojo mokslo, meno ir dailės studijų kontekste. Studijų rezultatai glaudžiai susieti su studijų dalykų turiniu, studijų procesu ir vertinimo kriterijais. Aktualizuojant programos rezultatus šiuolaikiniams poreikiams Vizualiųjų komunikacijų dizaino studijų programa bendradarbiauja su socialiniais partneriais ir absolventais. Pasinaudojant Erasmus+ programos suteikiamomis galimybėmis vyksta intensyvus tarptautinis dėstytojų ir studentų mainų procesas.