Vizualiųjų komunikacijų dizaino antrosios pakopos studijų programos paskirtis siejasi su Valstybės prioritetais, kur apibrėžiama, kad kultūra ir kūrybiškumas yra svarbiausi Lietuvos ištekliai. Studijų programos tikslai tampriai susieti su šios inovatyvios srities specialistų poreikiu ES bei Lietuvos rinkose bei su visos Lietuvos vystymosi perspektyva „Lietuva 2030“. Programa parengta pagal Lietuvos aukštojo mokslo nuostatas dėl aukštųjų mokyklų konkurencingumo, studijų, orientuotų į studentą ir rinkos poreikius, orientuojamasi į dinamišką ir nuolat kintančią aplinką, kurioje vis labiau dominuoja naujosios medijos, tarpdisciplininis mąstymas ir interaktyvus komunikavimas elektroninėje erdvėje.
Vizualiųjų komunikacijų dizaino programos stiprybe galima laikyti tai, kad ji sukurta strategiškai numatant specialistų, atitinkančių 2030 valstybės strategiją, poreikį. Holistinis vizualiųjų komunikacijų dizaino lauko traktavimas leidžia pakviesti studijuoti šioje programoje daugiau pirmos pakopos įvairių krypčių meno ir dizaino absolventų. Programa savyje jungia tarpdisciplinius ir transdisciplininius meninius, dizaino, rinkodaros ir kitų sričių tyrimus, padedančius savarankiškai formuluoti ir spręsti profesines problemas. Suformuluotas aiškus programos tikslas, užtikrinantis studijuojančiojo intelektinį ir meninį tobulėjimą bei atskleidžiantis Vizualiųjų komunikacijų dizaino magistrantūros studijų programos unikalumą visos Akademijos bei Lietuvos aukštojo mokslo, meno ir dailės studijų kontekste. Suformuluoti studijų rezultatai glaudžiai susieti su studijų dalykų turiniu, studijų procesu ir vertinimo kriterijais. Programa atitinka LR teisės aktus, reguliuojančius II-osios pakopos studijas. Siekiant programos rezultatų nuolatinio tobulinimo, numatomas artimesnis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir absolventais.