Indrė Aleliūnaitė-Kulbokė  

indre.aleliunaite[eta]gmail.com

Kūrybinis projektas „Vizuali emocinio intelekto koduotė grafinio dizaino kūryboje“ / "The Visual Code of Emotional Intelligence in Graphic Design". Vadovė prof. Aušra Lisauskienė
Teorinė darbo dalis
„Emocinio intelekto reikšmė grafinio dizaino kūryboje“ / "The Significance of Emotional Intelligence in Graphic Design". Vadovė prof. Aušra Lisauskienė, konsultantas doc. dr. Arvydas Liepuonius.

Globalizacijos ir informacijos perteklius skatina domėtis kitokiais gebėjimais kūrybiniams pranešimams koduoti bei suvokti. Darbe siekiama išsiaiškinti, kokią reikšmę emocinio intelekto gebėjimai turi kūrybinių pranešimų efektyvumui bei dizaineriui kūrybos procese. Klausiama, kaip emocijų suvokimas, sulyginimas bei valdymas gali paveikti grafinio dizaino kūrėją. Darbe keliama idėja – emocinį intelektą naudoti kaip ateities įrankį, padėsiantį kurti grafinį dizainą.

Jevgenija Gluškova

jevgenija.gliuk[eta]gmail.com

Kūrybinis projektas Vizualiosios kominikacijos projektas grupei „Solvijus“ / Visual Communication Project For The "Sovijus" Group. Vadovė prof. Aušra Lisauskienė
Teorinė darbo dalis
„Baltiškosios kultūros integracija į vizualines komunikacijas“ / “The Integration of the Balts' Culture into Modern Communication“. Vadovė dr. Rasa Janulevičiūtė

Šiame darbe pasiūlyti sprendimai baltiškosios kultūros integravimui į vizualinę komunikaciją, kurie galėtų ryškinti ir tęsti archaines tradicijas ir modernizuotoje formoje, kuri taptų patrauklesne šiuolaikiniui kultūros vartotojui.

Mindaugas Jakas

mindaugo.j[eta]gmail.com

Kūrybinis projektas „KONO – Ekonomiškojo grafinio dizaino vadovas, informacinis leidinys, plakatų serija“/ "KONO – Low budget graphic design guidebook". Vadovas prof. Audrius Klimas
Teorinė darbo dalis „Ekonomiškasis grafinis dizainas. Kainos ir kokybės santykis grafiniame dizaine“ /  "KONO – Low budget graphic design guidebook". Vadovė dr. Rasa Janulevičiūtė

Teoriniame darbe nagrinėjamas grafinio dizaino produkto kūrybos procesas, siekiant išskirti veiksnius, įtakojančius jo savikainą bei santykį su aplinka. Ekonomiškumas – tai ne tik maža resursų išeiga kūryboje, bet ir ilgalaikis teigiamas poveikis gamtai ir žmonėms, objekto funkcionalumas bei įtaiga.
Praktiniame darbe pateikiama mokomoji medžiaga dizaineriams, kuriems įdomu naudoti ekonomiškojo grafinio dizaino principus savo veikloje.