• Naujienlaiškis
 • Studijų krypties dalykų dėstytojai

  Dėstytojas

  Dėstomi dalykai

  Prof. Aušra Lisauskienė

  Kūrybinis/eksperimentinis projektas 2: koncepcijos plėtotė;
  Kūrybinis/eksperimentinis projektas 3: koncepcijos vystymas;
  Tipografika ir naujosios medijos;
  Eksperimentinės/praktinės laboratorijos;
  Baigiamasis kūrybinis projektas;

  Prof. Audrius Klimas

  Kūrybinis/eksperimentinis projektas 2: koncepcijos plėtotė; 
  Kūrybinis/eksperimentinis projektas 3: koncepcijos vystymas; 
  Skaitmeninė kultūra ir kūrybinis mąstymas; 
  Baigiamasis kūrybinis projektas

  Doc. Robertas Jucaitis

  Kūrybinis/eksperimentinis projektas 2: koncepcijos plėtotė; 
  Kūrybinis/eksperimentinis projektas 3: koncepcijos vystymas; 
  Baigiamasis kūrybinis projektas;

  Doc. Marius Žalneravičius

  Vizualiųjų komunikacijų  plastinė kalba: infografika, naratyvas

  Lekt. dokt. Sigitas Gužauskas

  Vizualiųjų komunikacijų  plastinė kalba: infografika, naratyvas

   Dr. Rūta Mickienė

  Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 1; 
  Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 2; 
  Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 3; 
  Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 4;

  Dr. Kristė Kibildytė - Klimienė

  Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 1; 
  Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 2; 
  Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 3; 
  Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 4;

   

   

   

   

   

   

   

  .

  Teorinių studijų dalykų dėstytojai

   

  Dėstytojas

  Dėstomi dalykai

  Dr. Gintautė Žemaitytė

  Dailėtyros institutas

  Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 1; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 2; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 3; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 4;

  Doc. dr. Lolita Jablonskienė

  Dailės istorijos ir teorijos katedra

  Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 1; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 2; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 3; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 4;

  Dr. Jolita Liškevičienė

  Dailės istorijos ir teorijos katedra

  Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 1; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 2; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 3; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 4;

  Doc. dr. Helmutas Šabasevičius

  Dailės istorijos ir teorijos katedra

  Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 1; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 2; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 3; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 4;

  Dr. Deima Katinaitė

  Monumentaliosios dailės katedra

  Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 1; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 2; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 3; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 4;

  Prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė

  Dailės istorijos ir teorijos katedra

  Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 1; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 2; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 3; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 4;

  Dr. Irena Alperytė

  UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra

  Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 1; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 2;  Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 3; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 4;

  Dr. Skaidra Trilupaitytė

  Lietuvos kultūros tyrimų insitutas

  Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 1; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 2; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 3; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 4;

  Dr. Karolina Jakaitė

  UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra

  Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 1; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 2; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 3; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 4;

   

  Dr. Rasa Butvilaitė

  Dailės istorijos ir teorijos katedra

  Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 1; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 2; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 3; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 4;