Studijų krypties dalykų dėstytojai

Dėstytojas

Dėstomi dalykai

Prof. Aušra Lisauskienė

Kūrybinis/eksperimentinis projektas 2: koncepcijos plėtotė;
Kūrybinis/eksperimentinis projektas 3: koncepcijos vystymas;
Tipografika ir naujosios medijos;
Eksperimentinės/praktinės laboratorijos;
Baigiamasis kūrybinis projektas;

Prof. Audrius Klimas

Kūrybinis/eksperimentinis projektas 2: koncepcijos plėtotė; 
Kūrybinis/eksperimentinis projektas 3: koncepcijos vystymas; 
Skaitmeninė kultūra ir kūrybinis mąstymas; 
Baigiamasis kūrybinis projektas

Prof. Robertas Jucaitis

Kūrybinis/eksperimentinis projektas 2: koncepcijos plėtotė; 
Kūrybinis/eksperimentinis projektas 3: koncepcijos vystymas; 
Baigiamasis kūrybinis projektas;

Doc. Marius Žalneravičius

Vizualiųjų komunikacijų  plastinė kalba: infografika, naratyvas

Lekt. dokt. Sigitas Gužauskas

Vizualiųjų komunikacijų  plastinė kalba: infografika, naratyvas

 Dr. Rūta Mickienė

Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 1; 
Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 2; 
Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 3; 
Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 4;

Dr. Kristė Kibildytė-Klimienė

Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 1; 
Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 2; 
Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 3; 
Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 4;

 

 

 

 

 

 

 

.Teorinių studijų dalykų dėstytojai

Dėstytojas

Dėstomi dalykai

Dr. Gintautė Žemaitytė

Dailėtyros institutas

Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 1; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 2; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 3; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 4;

Doc. dr. Lolita Jablonskienė

Dailės istorijos ir teorijos katedra

Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 1; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 2; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 3; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 4;

Dr. Jolita Liškevičienė

Dailės istorijos ir teorijos katedra

Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 1; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 2; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 3; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 4;

Prof. dr. Helmutas Šabasevičius

Dailės istorijos ir teorijos katedra

Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 1; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 2; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 3; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 4;

Dr. Deima Kristina Katinaitė-Zajančauskė

Monumentaliosios dailės katedra

Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 1; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 2; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 3; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 4;

Prof. habil. dr. Giedrė Jankevičiūtė

Dailės istorijos ir teorijos katedra

Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 1; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 2; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 3; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 4;

Prof. dr. Jūratė Černevičiūtė

Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 1; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 2;  Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 3; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 4;
Kultūra ir vartojimas; Verslumas kultūros ir kūrybinėse industrijose; 

Doc. dr. Skaidra Trilupaitytė

Lietuvos kultūros tyrimų insitutas

Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 1; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 2; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 3; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 4;

Dr. Karolina Jakaitė

UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra

Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 1; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 2; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 3; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 4;

 

Dr. Rasa Butvilaitė

Dailės istorijos ir teorijos katedra

Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 1; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 2; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 3; Magistro baigiamojo darbo tiriamoji/teorinė dalis 4;