Vizualiųjų komunikacijų dizainas

Baltų mitologijos ir etnokultūros išteklių archyvas

Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo projekto „Baltų mitologijos šaltinių aktualizavimas ir jų taikymo vizualiųjų komunikacijų dizaine gerųjų patirčių analizė” metu, vizualiųjų komunikacijų dizaino studentė Patricija Kell sudarė pagrindinių lietuvių mitologijos ir etnokultūros pavyzdžių archyvą. Tyrimo vadovė prof. Aušra Lisauskienė.
Sukaupto archyvo paskirtis – sukurti patogią ir susistemintą prieigą prie šaltinių ir išteklių, padėsiančių dizaineriams rasti originalių ir autentiškų kūrybinių sprendimų. Šaltiniai buvo suskirstyti į penkias esmines dalis ir gali būti pasiekti čia:

Valstybinių institucijų ištekliai:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tf1RisOKhb5XT7u9f5SkWloaby0dxJCJlOGxpO4dHU
k/edit#gid=1494869944
Visuomeninių organizacijų ištekliai:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tf1RisOKhb5XT7u9f5SkWloaby0dxJCJlOGxpO4dHU
k/edit#gid=1173410029
Renginiai:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tf1RisOKhb5XT7u9f5SkWloaby0dxJCJlOGxpO4dHU
k/edit#gid=1151657161
Literatūros šaltiniai:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tf1RisOKhb5XT7u9f5SkWloaby0dxJCJlOGxpO4dHU
k/edit#gid=631485872
Gerieji vizualiosios komunikacijos dizaino pavyzdžiai:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tf1RisOKhb5XT7u9f5SkWloaby0dxJCJlOGxpO4dHU
k/edit#gid=94049725

Projektui finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-ST-23-163.