Miglė Baltrūnaitė

migle.baltrunaite[eta]gmail.com

Kūrybinis projektas „Lietuvos pavilijono vizualaus identiteto projekto koncepcijos idėja pasaulinėje parodoje Milane 2015 m." / "The visual identity concept of Lithuanian national pavilion at the Universal Exposition Milan 2015". Vadovė prof.  Aušra Lisauskienė 
Teorinė darbo dalis „Šalies identiteto kūrimo principai ir kultūriniai akcentai megarenginyje" / "Development principles and cultural highlights of national identity in mega-events". Vadovė prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė

Gamta ir kultūra, maiste užkoduotas jų ryšys – pagrindiniai šio darbo dėmenys. Maistas suprantamas ne tik kaip produktas, skirtas patenkinti valgymo poreikiui, bet ir kaip nematerialios kultūrinės informacijos šaltinis. „Augančios“ daugiasluoksnės kompozicijos bei šviesos pagalba erdvėje kuriamas bendrą vizualaus identiteto koncepciją perteikiantis jausmas. 

Rokas Cicėnas

design[eta]roci.lt

Kūrybinis projektas Tipografinis projektas „Aerofont“ / Typographic project "Aerofont". Vadovė prof. Aušra Lisauskienė 
Teorinė darbo dalis „Infografinių komunikavimo sistemų tobulinimas“ / "Infographic communication systems improvement". Vadovas prof. dr. Dobilas Kirvelis

Tipografija ir muzika: sujungus šias dvi iritis gimė tipografinis projektas ,„Aerofont“. „Aerofont“ – erdvinės muzikinės raidės, kurias galita perskaityti, išgirsti ir jomis pagroti. Erdvinių muzikos raidžių funkcionalumas imituoja „aerofonų” (pučiamųjų) instrumentų šeimos sintezatoriaus veikimo principą, nes jomis galita perduoti intertekstinio pobūdžio žinutes. Šiomis raidėmis yra siekiama perteikti estetinę muzikos žinutę be paties autoriaus/atlikėjo, kitaip tariant, kiekvienas, naudodamasis “Aerofont” raidėmis, tampa atlikėju, nes tiek raidžių naudojimas, tiek ir garso skleidimas sukuria sąryšį tarp subjekto ir objekto arba leidžia perteikti ir sintezuoti estetinius bei kultūrinius potyrius. 

Gražina Komarovska

grazinakom[eta]gmail.com 

Kūrybinis projektas „Teksto tekstūros“ / "Text textures". Vadovas doc. Robertas Jucaitis 
Teorinė darbo dalis „Kinetinės tipografikos raida ir modifikacijos“ /  "Development and modifications of kinetic typography". Vadovė prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė

Tipografika – gyva substancija; medžiaga, turinti struktūrą, tinkama duomenų saugojimui - informacijos kaupiklis. Darbe atsispiriama nuo prancūzų filosofo J. Derrida koncepcijų: „Nėra nieko, išskyrus tekstą“; „Kiekvieną kartą raštas yra nykimas, atmetimas, ištrynimas, trauktis, suspaudimas, sugertis“ ir kt. Tai teksto dekonstravimas į vizualius impulsus, savotiškas nutolinimas nuo reikšmės, žaidimas su prasmėmis, sąmonės veidrodis, aliuzija, minčių pulsavimas. Tipografika pateikiama kaip lengvai formuojama medžiaga, kurios pavidalas ir struktūra prisitaiko prie skirtingų medijų. 

Mažvydė Šakalytė

Kūrybinis projektas „Lietuviško dizaino dinaminis identitetas“ / "Dynamic identity for lithuanian design".
Vadovas prof. Audrius Klimas 
Teorinė darbo dalis „Lietuviško dizaino identiteto studija“ / "Study of lithuanian design identity".
Vadovas doc. dr.  Arvydas Liepuonius 

Lietuvos grafinio ir industrinio dizaino dinaminio identiteto kūrimas - galimybė sukurti kintantį reprezentacinio pobūdžio „gyvą“ prekės ženklą. Dinamika, šiuo atveju, yra vizualinių elementų kaita. Ja kuriamas raštas, kuris atlieka reprezentacinę – puošybinę funkciją, apima dizaino sklaidos elementus, gali būti pritaikomas įvairiems projektams pristatyti. Vizualiniai elemantai- tai šalies sėkmingiausiai kuriančių dizainerių darbų fragmentai. Galimi įvairūs šių elementų savitarpio derinimo variantai, atskirų elementų pakartojimai - atsiranda objektai, dizainerių veidai, audinių raštų motyvai. Tokiu atveju nėra stagnacijos – kuriamas prekės ženklas tampa gyvu, kintančiu organizmu, kuriame koduojama informacija apie Lietuvos grafinio ir industrinio dizaino kūrėjų darbus, pristatoma jų įvairovė. Projektas skirtas reprezentuoti šalies kūrėjus hipotetinėje parodoje ar kitame reprezentaciniame renginyje, gali būti taikomas kaip sisteminga ir pakankama dizaino sklaida šalies viduje. 

Lina Šiškutė

lina.siskute[eta]gmail.com 

Kūrybinis projektas Konceptualus projektas „Ryšio matematika“ / Conceptual project “Mathematics of link” 
Vadovė prof. Aušra Lisauskienė 
Teorinė darbo dalis „Prekės ženklo psichologinės galios ir jo grafinės raiškos sąsajos“ / "Links between psychological power of brand and its graphics". Vadovas doc. dr. Arvydas Liepuonius 

Prekių ženklų (brand‘ų) grafika ne mažiau nei pati prekė daro poveikį vartotojams – įkvėpia, inspiruoja ir aktyvuoja įvairias psichologines galias. Ryšys tarp psichologinės, neapčiuopiamos prekės ženklo pusės ir tas savybes vaizdu įkūnijančios grafikos nėra paprastas. Vartotojiškame pasaulyje jis veikia kaip tiksliai suprogramuotas manipuliacijos mechanizmas ir vartotojo suvokiamas išmoktais reikšmių kodais.