Agnė Alesiūtė

agne.alesiute[eta]gmail.com

Kūrybinis projektas Konceptualus interaktyvus projektas „Ars idiomatica. Žiūrovo įtraukimas į naratyvo kūrimą“ / Conceptual interactive project "Ars Idiomatica. The viewers involvement in the narrative creation'. Vadovas  doc. Robertas Jucaitis
Teorinė darbo dalis „Lietuviškos reklamos naratyvas komunikacijos ideologijų kontekste“ / "Lithuanian advertising narrative in the context of communication ideologies". Vadovas doc. Arvydas Liepuonius

Vis dažniau žiūrovas tampa kūrybinio proceso dalimi – meno kūrinio bendraautoriumi. To pasekmė – įdomesnis, įvairesnis, nuolat kintantis, dažnai tiesiog nenuspėjamas rezultatas.  Žaidybinis pradas, apjungtas su gyvenimiška patirtimi, gali tapti įtaigia ir originalia kūrybos priemone. Konceptualus projekto „Ars idiomatica“ sprendimas suteikia žiūrovui galimybę pačiam įsitraukti į kūrybos procesą: iš pateiktų lietuviškų idiomų (frazeologizmų) jis kviečiamas sukurti savo „idiominę istoriją“. Pasitelkus manipuliacijas ir fantaziją, tai, kas mums įprasta ir žinoma, gali pavirsti naujomis istorijų formomis  – nestandartinėmis, drąsiomis ir provokatyviomis.

Dmitrij Berlinskij

jakovlevdmitrij[eta]gmail.com

Kūrybinis projektas „Brandkindcreator - mobili aplikacija“ / "Brandkind creator - mobile application". Vadovas doc. Robertas Jucaitis
Teorinė darbo dalis „Prekės ženklo charakterio archetipų sistema ir jos praktinis pritaikymas dizainui“ / "Brand archetype systems in design practice". Vadovė doc. dr. Irena Alperytė

Prekinių ženklų archetipų sistema – puikus įrankis, suteikiantis galimybę kurti dizainą nuosekliau, pagal nustatytas filosofines konstrukcijas. Ši sistema keičia kūrėjo ir tarpininko arba jo kliento bendradarbiavimo būdą. Užduodami klausimai suteikia galimybę rinkti informaciją apie egzistuojantį vartotojo suvokimą bei taip sustiprina kūrėjo rolę, kuri suteikia galimybę viską keisti arba atnaujinti atsižvelgiant į vartotoją. Dizainas kuriamas sistemingai surenkant medžiagą bei atsižvelgiant į užsakovo perteikimas vertybes ir esamas rinkos sąlygas.

Rūta Gruzdaitė

rutagruzdaite[eta]gmail.com

Kūrybinis projektas „Verbalikos vizualizacija: Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ atvejis“ / "Verbal text visualisation: the case of poem "The seasons" by Kristijonas Donelaitis". Vadovas prof. Audrius Klimas
Teorinė darbo dalis „Verbalikos vizualizacija: Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ atvejis“ / "Verbal text visualisation: the case of poem "The seasons“ by Kristijonas Donelaitis". Vadovė doc. dr. Giedrė Mickūnaitė

Darbe nagrinėjama kaip ir kokiais būdais galima naujai pristatyti klasikinį literatūros kūrinį šiuolaikiniame kontekste pasitelkus vizualios komunikacijos priemones. Į tekstą bandoma pažvelgti kaip į naują patirtį ir suvokėjui, ir kūrėjui. Interpretuojant prasmines ir fizines teksto galimybes analizuojama, kaip vizualiai išryškinti konkrečiam literatūros kūriniui būdingus bruožus. Tyrimui ir kūrybiniams eksperimentams pasirinktas literatūros kūrinys – Kristijono Donelaičio poema „Metai“. Tai nenykstančią nacionalinę vertę turintis tekstas, padėjęs pamatą lietuvių grožinei literatūrai. Šiuo darbu siekiama panaudoti Metus kaip paveldo komunikacijos priemonę sudominant nauja klasikinio teksto interpretacija.

Inga Kvaraciejienė

inga.kvaraciejiene[eta]gmail.com

Kūrybinis projektas „Morfometrinis asmenybės žemėlapis“ / "Morphometrical map of personality". Vadovas doc. Robertas Jucaitis
Teorinė darbo dalis „Tatuiruotė kaip asmens identitetas“ / "Tattoo as a personal identity. "UNDER THE SKIN"
Vadovė prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė

Veido bruožų proporcijų ir kaukolės morfometrinių duomenų grafinė išraiška preliminariai nusakanti genuose koduojamos psichoemocinio vystymosi galimybes. Vidinė asmenybės struktūra (skeletas - kaukolė) ir genuose slypinti programa įtakoja individualaus  simbolio kūrimą. Tai kas slypi po oda iškeliama į paviršių kaip grafiškai (skaitmeniškai) interpretuojama informacija.

Viktorija Pampuščenko

pampuscenko[eta]gmail.com

Kūrybinis projektas „Naratyvo žemėlapiavimas: Stebuklinės pasakos „Apė auksuotą ir smaluotą mergas“ atvejis“ / "Narrative Mapping: The Case Study of “Golden and Tarry Girl” Fairytal". Vadovas prof. Audrius Klimas
Teorinė darbo dalis „Naratyvo vizualizavimas: Stebuklinės pasakos „Apė auksuotą ir smaluotą mergas“ atvejis“ / "Narrative visualization: The Case Study of “Golden and Tarry Girl” Fairytale". Vadovė dr. Tojana Račiūnaitė

Siekiant žodinį naratyvą perkelti į kitą dimensiją – vaizdo plotmę – menininkas pilnaverčiai užima „pasakotojo“ padėtį, tad jo akistatoje iškyla klausimas, kokiomis plastinėmis priemonėmis galima suformuoti adekvatų žodiniam tekstui vaizdinį artikuliavimo metodą, arba kaip „pasakoti vaizdu“? Šio kūrybinio eksperimento tikslas – atskleisti naratyvo vizualizavimo strategijas nagrinėjant konkrečios lietuviškos stebuklinės pasakos „Apė auksuotą ir smaluotą mergas“ atvejį, tokiu būdu siekiama naratyvinę struktūrą „apvilkti“ forma taip, kad kalbinė išraiška taptų jusliškai suvokiama. Šiam tikslui buvo pritaikyta žemėlapiavimo idėja, kuri iš dvimatės erdvės palaipsniui „išsiliejo“ į trimatę ir virto konceptualiu meniniu objektu – instaliacija.

Margarita Snytkova

ritasn18[eta]live.it

Kūrybinis projektas  Komunikacinis projektas „TYPOFLEKSIJA” / Communicative project „TYPOFLEXIA”.
Vadovė prof. Aušra Lisauskienė
Teorinė darbo dalis „Šiuolaikinės tipografikos ištakos ir futurizmas“ / "The origins of modern typography and futurism". Vadovė prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė

 „Typofleksija” – komunikacinis projektas, susidedantis iš penkių dinaminių plakatų, komunikuojančių šiuolaikine vizualiosios tipografikos kalba. Plakatai – tai refleksija į italų futuristinį judėjimą ir jų sukurtus manifestus XXI amžiaus kontekste. Projekte kalbama apie naujųjų technologijų ir žmogaus santykį, kai technologija tėra tik pažinimo įrankis, padedantis laužyti ir plėsti supratimo ribas. Individas, su jo netobulumu irvidiniu abstrakčiu pasauliu, supratimu ir jausmais,išlieka pagrindiniu kūrėju ir novatoriumi.

Inga Šulikovska

inshu[eta]ymail.com

Kūrybinis projektas Konceptualus projektas „Kultūros indeksas“ / "Conceptual Project "Cultural Index".
Vadovė prof. Aušra Lisauskienė
Teorinė darbo dalis „Kultūrinio konteksto įtaka Grafiniam dizainui: Olandijos ir Lietuvos atvejo studija“ / "Cultural Context Impact on Graphic Design: Dutch and Lithuanian Case Study". Vadovė dr. Gintautė Žemaitytė

Projektas „Kultūros indeksas“ yra dviejų  valstybių kultūrų atspindys. Projekte siekiama apjungti tris kultūrines dimensijas – istoriją, politiką ir meną, norint parodyti jų svarbą formuojant bendrą šalies „portretą“. Kultūra, kaip reiškinys, nėra statiškas. Ji yra dinamiška, nuolat kintanti, progresuojanti arba regresuojanti tam tikrais parametrais, niekada neišliekanti stabilioje būsenoje. Projekte kultūros istorija –  tai tam tikri duomenys,  kodai, kuriuos pavertus vizualiais elementais sugeneruojamas grafinis vaizdas, koduojantis bet kartu ir atskleidžiantis  “kultūros veidą”. Siekiant suvokti “kultūros veido” visumą bei atskiras jo dalis, buvo pasiremta regos veiklą, kuri paremta kognityvine šviesos, spalvos, formos, dydžio ir kitų požymių analize. Negebėjimas atskirti šviesos, arba aklumas tam tikroms spalvoms – daltonizmas, yra panašus į atskirų kultūros sričių ignoravimą. Remiantis šia metafora projekte spalvos spektro pagalba suteikiama galimybė pažvelgti į atskiras kultūrines šakas atskirai arba į jų junginius.