Vizualiųjų komunikacijų dizainas

 

 

Anastasija Dučinskaja
anastasiya.duchynskaya[eta]gmail.com 

Kūrybinis projektas Technologies of the self. Liquid personal identity. Suoervisor prof. Audrius Klimas
Teorinė darbo dalis Fluid identity. Constructing and reconstructing the self. Supervisor: Dr. Nerijus Milerius

Nowadays we live in a constantly changing environment affected by globalization processes, consumerism ideology and multi-level power relations. Therefore we always have to construct ourselves according to these challenges and our identities are never finished, never holistic or clear. As the result of endless transformations we are just dismembered inside into multiple parts. 

 

Rasa Jančiauskaitė
rasa.janciauskaite[eta]gmail.com

Kūrybinis projektas Sociokultūrinis projektas „Summa” / Sociocultural project „Summa“. Vadovė prof. Aušra Lisauskienė.
Teorinė darbo dalis Geras“ stilius. Individualybė ir masės / „Good“ style. Individuality and the masse. Vadovė prof. hab. dr. Giedrė Jankevičiūtė

Siekiu užmegsti kultūrinį dialogą su tais, kuriem buvimas  vartotojiškoje inercijoje taip pat yra nemalonus ir kyla noras ugdyti atsparumą bukinimui formuojant kiekvieno žmogaus individualų sąmoningumą.

Edmundas Jankauskas
jankauskas.edmundas[eta]gmail.com

Kūrybinis projektas Aktyvi ekologiška pakuotė. Produktas LIFI / An Active Ecological Packaging. Product LIFI. Vadovas doc. Robertas Jucaitis
Teorinė darbo dalis Pakuotės reikšmė visuomenės gyvenime: nuo vizualumo galimybių iki funkcinio aktyvumo /The Importance of Packaging in Society Life: from Visual Possibilities to Functionality. Doc. dr. Rasa Butvilaitė

Įvairiais skaičiavimais pasaulyje kasmet prarandama trečdalis viso užauginto ir pagaminto maisto. Toks kiekis galėtų lengvai išmaitinti 1 mlrd. žmonių, o tai yra daugiau negu šiuo metu yra badaujančių. LIFI – tai produktas, sudarytas iš dviejų dalių: aktyvios ekologiškos pakuotės ir joje augančių prieskoninių žolelių. Pakuotė gaminama iš miške surinktų nukritusių lapų, kurie yra apdorojami ir iš jų suformuojama pakuotė. Į jos vidų pasėjamos žolelių sėklos ir suformuojamas dangtelis. Vartotojui palaisčius produktą, pakuotė iš vidaus pradeda irti, taip padėdama augalui augti. Namuose ekologiškoje pakuotėje užaugintos žolelės yra puiki alternatyva parduotuvėje randamiems prieskoniams plastikinėse pakuotėse.

Ilona Jarecka
i.jarecka[eta]gmail.com

Kūrybinis projektas Vilniaus universiteto ligoninės, Santariškių klinikų filialo, vaikų neurologijos skyriaus, orientavimosi sistemos dizainas / The wayfinding system's design for Vilnius University Hospital Santaros Klinikos Children’s Neurology Department. Vadovė prof. Aušra Lisauskienė
Teorinio darbo dalis Orientavimosi problemos urbanistinėse erdvėse. Ženklai, rodyklės, piktogramos / Wayfinding problems in urban areas. Symbols, arrows, icons. Vadovė doc. dr. Giedrė Jankevičiūtė

Aiški vaizdinės informacijos sistema – tai funkcionalumą padidinantis dizaino produktas. Ji veikia kaip vadovas, kuris nuo pradžios iki pabaigos aiškiai, tiksliai ir suprantamu būdu pateikia orientavimosi gaires.
Mano sukurtas vaikų neurologijos skyriaus orientavimosi sistemos dizainas yra veiksmingas ir lengvai skaitomas, rodo judėjimo kryptis ir leidžia rinktis trumpiausią kelią iki tikslo. Nuorodų ir informacijos stendų pobūdis, spalvinis kodas, pavadinimų šriftas ir raidžių dydžiai maksimaliai informatyvūs, o tai mažina nesaugumo jausmą ir nervinę įtampą stresinėse situacijose, kurių gydymo įstaigose apstu, padeda nusiraminti. Informacija perteikta itin suprantamai, kad ją be vargo suvoktų vaikas ar vietos kalbos nemokantis asmuo.

Justina Linkutė
juste.linkute[eta]gmail.com

Kūrybinis projektas Poveikis ir stebėjimas: medžiagose slypinti raiška / Impact and observation: expression hidden in materials. Vadovas prof. Audrius Klimas
Teorinė darbo dalis Besiformuojančios žinios: mąstymas darant / Knowledge in-formation: thinking through making. Vadovė Lolita Jablonskienė

Šis eksperimentinis tyrimas (arba tyrimo eksperimentas) pristato spekuliatyviosios medžiagotyros praktiką, kurios tikslas yra tyrinėti ne-žmogaus mąstymu sukurtas vizualumo formas. Čia naudojamas atvirkštinis nei konvencionaliame dizaine metodas: pradedama ne nuo problemų sprendimo, bet nuo smalsumu grįsto tam tikros medžiagos ar reiškinio tyrimo, ir tik vėliau žiūrima, kur tai gali nuvesti. Neprojektuojant į medžiagas savų intencijų ir nesiekiant jų pajungti praktinėms reikmėms, keliama užduotis stebėti ir suprasti, ką jos veikia ir kaip atrodo, kai yra maišomos, mėtomos, pilamos, lašinamos, tirpdomos, garinamos, lydomos, veikiamos tam tikro jėgos lauko etc.

Kotryna Naraškevičiūtė
kotryna.naraskeviciute[eta]gmail.com

Kūrybinis projektas Skaitmeninių resursų panaudojimas menininko karjeros ir profesinio įvaizdžio formavimui / Digital resources impact on artist career. Vadovas prof. Audrius Klimas
Teorinė darbo dalis Skaitmeninių resursų panaudojimas menininko karjeros ir profesinio įvaizdžio formavimui / Digital resources impact on artist career. Vadovas dr. Marius Kalanta

Menininko karjeros vadovas - tai menininkams skirtas metodinių priemonių rinkinys, kuris gali padėti nusistatyti profesinius tikslus, sukurti šių tikslų įgyvendinimo strategiją panaudojant skaitmeninius resursus bei sėkmingai šiuos tikslus įgyvendinti pristatant save, kaip menininką, visuomenei. Šis rinkinys yra sukurtas remiantis menininko padėties kaita dabartiniame sociokultūriniame laikotarpyje bei analizuojant skaitmeninių resursų panaudojimo galimybes menininko karjeroje.

 

Eglė Palubeckytė
egle.palubeckyte[eta]gmail.com

Kūrybinis projektas Vilko apreiškimas. Mišrios medijos žaidimas emociniam stresui malšinti /The Revelation of the Wolf. Mixed Media Game for Emotional Stress Relief. Vadovė prof. Aušra Lisauskienė.
Teorinė darbo dalis Videožaidimas kaip streso neutralizavimo priemonė / Video game as a Measure to relieve Stress. Vadovė dr. Gintautė Žemaitytė

Tai mišrios medijos žaidimas sudarytas iš knygos ir videožaidimo kartu sąveikos. Šis žaidimas yra paremtas opia šių laikų problema – žmonių patiriamu emociniu stresu, kuris yra perteikiamas iliustruotų pasakų forma ir jų veikėjai pasakojime įgauna stresui ir baimėms būdingus bruožus. Projekto tikslas yra neutralizuoti žmonių patiriamą stresą videožaidimo ir filosofinės, ramios pasakos pagalba. Abu mišrios medijos žaidimo objektai gali būti naudojami ir atskirai, tačiau tik kartu jie atspindi tikrąją projekto esmę.