• Naujienlaiškis
 • Vizualiųjų komunikacijų dizainas

  Domantas Cibas

  g. 1994
  domas[eta]cibas.lt

  Virtualios realybės projektas – Aquatorium
  Vadovas doc. Robertas Jucaitis
  Vizualus, jutiminis ir garsinis vandens poveikis žmogui
  Tiriamojo rašto darbo vadovė  dr. Rūta Mickienė

  „Aquatorium“ – tai virtuali realybė sukurta su tikslu raminti įtemptas žmonių psichologines ir dvasines būsenas. Kuriama virtuali erdvė yra kaip abstrahuota vandens substancija su visais jos sukeliamais raminančiais pojūčiais žmogui. „Aquatorium“ – suteikia galimybę įjungti vaizduotę ir atsisakant tiesmuko fizinio vandens stichijos vaizdavimo pasijausti tarsi paskendusiam savituose filosofiniuose apmąstymuose, vaikštant svajojamoje pajūrio aplinkoje.

  Vaida Gasiūnaitė

  g. 1992
  gasiunaite.vaida[eta]gmail.com

  Pabėgimai. Šeimos mikroistorija
  Vadovas prof. Audrius Klimas
  Mikroistorijos tyrimai ir jų taikymas šiuolaikinėje vizualinėje komunikacijoje
  Tiriamojo rašto darbo vadovė dr. Karolina Jakaitė

  Per sukauptą šeimos archyvinę tekstinę ir vaizdinę medžiagą siekiama kalbėti apie atmintį, prisiminimus, keliones ir asmeninę erdvę sovietmečiu. Projekto centre yra Mildos Gasiūnienės (gim. 1933 m.) atsiminimai iš įvairių kelionių ir daiktų istorijos, kurios yra nagrinėjamos per atminties, kasdienybės praktikų ir erdvės sąsajas.

  Laurynas Kamarauskas

  g. 1994
  laurynas.kamarauskas[eta]gmail.com

  Konceptualusis projektas  „K“: knygos konversija
  Vadovė prof. Aušra Lisauskienė
  VIII–XV a. knygų apsaugų konversija  XXI a.
  Tiriamojo rašto darbo vadovė dr. Jolita Liškevičienė

  Konceptualusis projektas „K“: knygos konversija susideda iš trijų dalių taikant transferencijos, sinkretizmo ir sintezės transformacinius principus, kurie leidžia iškelti/keisti knygos vertę ir naudoti jos patirtį meninėje erdvėje, aktualizuojant šių dienų visuomenės problemas. Projekto įgyvendinimo metu yra taikomas metodas, kuris leidžia ieškoti naujų vizualinių formų, išraiškų, tarpdisciplininių ryšių bei sukurtam objektui kurti didesnę vertę

  Gediminas Šiaulys

  g. 1979
  siaulys[eta]gmail.com

  Socio-komunikacinis projektas „Trapumas“
  Vadovė prof. Aušra Lisauskienė
  Vizualus prieštaringų personažo emocijų perteikimas animacijoje  
  Tiriamojo rašto darbo vadovė dr. Rūta Mickienė

  Projektas Trapumas nagrinėja prieštaringų personažo emocijų perteikimą animacijoje, iliustracijoje ir 3D objekte. Darbe nagrinėjama, kaip kuo tiksliau ir įtaigiau perteikti personažo emocijų kaitą. Kūrinio problematika tai stiprių, skirtingų ar priešingų personažo emocijų susidūrimas bei jų atspindėjimas vizualinėmis priemonėmis