Grafinis dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

Prof. AUDRIUS KLIMAS

Prof. Audrius Klimas dėsto grafikos dizaino programos studentams,“Erasmus+”studentų mainų programos dalyviams, vadovauja magistrantūros ir doktorantūros studentams, aktyviai dalyvauja programos „Erasmus+“ veikloje: vedė kūrybines pratybas Suomijoje, Turkijoje. Yra parašęs bendrąjį vadovėlį „Lietuvos prekių ženklai. Istorija, funkcija, klasifikacija“. Audrius Klimas kuria grafikos dizaino srityje, yra žinomas plakatų ir knygų dizaineris, vizualinių identitetų, prekių ženklų, (Lietuvos futbolo federacijai, Valdovų rūmams, „Teleloto“, Lietuvių kalbos draugijai, Lietuvos universitetų rektorių konferencijai) autorius, Lietuvos ir tarptautinių dizaino parodų dalyvis.
Prof. Audrius Klimas 1989 m. su partneriais įkūrė dizaino studiją „Nada“, 1996 m. buvo vienas iš Lietuvos grafinio dizaino asociacijos įkūrėjų ir ilgamečiu pirmininku. Audrius Klimas yra Lietuvos grafinio dizaino asociacijos valdybos narys, Lietuvos dizainerių sąjungos narys, ketverius metus buvo jos valdybos nariu. Audrius Klimas yra organizavęs ir moderavęs keletą konferencijų, tarp jų „Diagnozė – olandų dizainas“ (2007 m.), „Penki penketai“ (2009-2011 m.). Skaitė pranešimus konferencijose Brno (Čekija), Londone, (Didžioji Britanija), Saint Etiene (Prancūzija), Džinanyje ir Pekine (Kinija). 2011-18 m. sukūrė vizualinių komunikacijų sistemą Nacionaliniam muziejui “Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai”.