Tekstilės menas ir medijos | Bakalauro studijos | Kaunas

VDA Kauno fakulteto Tekstilės katedra ruošia dailininkus, sugebančius profesionaliai, kūrybingai ir įtaigiai naudotis tekstilės technologijų ir išraiškos būdų įvairove, funkcinės ir konceptualiosios tekstilės srityse.

Katedra per pastarąjį dešimtmetį ženkliai prisidėjo prie šios meno srities vystymo bei profesionalumo kėlimo Lietuvoje ir Europoje. Lankomiausio Kaune ir tarptautinėje arenoje itin palankiai vertinamo renginio – Kauno meno bienalės TEXTILE – idėjinis ir intelektualinis lopšys taip pat šioje institucijoje.

Nuo 1997 m. Tekstilės katedra yra ETN (European Textile Network) narė, bendradarbiaujanti tarptautiniuose projektuose (tekstilės simpoziumuose, seminaruose, konferencijose). Katedra palaiko tamprius ryšius su tekstilės studijas plėtojančiomis institucijomis užsienyje: Galway-Mayo technologijos institutu (Airija), Latvijos meno akademija, Bergeno meno akademija ir kt.

Nuo 2001 m. tekstilės katedra dalyvauja SOCRATES-ERASMUS studijų mainų programose. Studentai dalyvauja ir semiasi patirties Lodzės (Lenkija), Budapešto, Szombathelys (Vengrija) tarptautinėse tekstilės parodose.

Katedroje dirbantys dėstytojai - Laima Oržekauskienė, Lina Jonikė, Loreta Švaikauskienė, Jūratė Petruškevičienė, Monika Žaltauskaitė-Grašienė yra puikūs savos srities specialistai, ne kartą pelnę svarius apdovanojimus tarptautinėse tekstilės parodose bei konkursuose. 2006 metais katedros dėstytojai prof. Laimai Oržekauskienei skirta garbinga Nacionalinė premija.

Siekdama meninių inovacijų ir studijų programų atnaujinimo, Tekstilės katedra dažnai kviečia dėstyti vizituojančius tekstilininkus iš kitų miestų ir šalių.

Tekstilės meno ir medijų programos studentų darbai yra įgyvendinami fakulteto tekstilės dirbtuvėse. Čia sukaupta įranga padeda studentams specializuotis audimo, dažymo, marginimo, šilkografijos ir kitose technikose, o įgyti praktiniai sugebėjimai gali būti pritaikomi lengvosios pramonės dizaino, interjero projektavimo bei autorinės tekstilės kūrimo srityse.

Nuo 2006 m. katedra gali didžiuotis Šiaurės šalių tarybos pagalba įgyvendintu projektu – kompiuterizuotų žakardinių staklių (TC-1) atgabenimu į Kauną. Tokios meno kūriniams pritaikytos staklės – vienintelės ne tik Lietuvoje, bet visose Baltijos šalyse. Naujausių technologijų specialistė meno aspirantė Monika Žaltauskaitė – Grašienė keliapakopio darbo proceso moko ne tik Kauno ir Vilniaus bakalaurantus bei magistrantus, bet ir studentus iš Latvijos bei Estijos.