Programos kodas

6121PX027

Kvalifikacinis laipsnis

Menų bakalauras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų.

Tikslas

Tekstilės meno ir medijų bakalauro studijų programos tikslas – išugdyti plataus profilio tekstilės specialistus, suteikiant besimokantiesiems dailės, tekstilės meno medijų, tekstilės dizaino teorijos ir praktikos žinių, vaizduojamosios dailės ir tekstilės technologijų praktinių įgūdžių, lavinant kūrybiškumą ir skatinant kritinį-analitinį mąstymą. Išugdyti gebėjimus savarankiškai spręsti iškeltus kūrybinius uždavinius, dirbti grupiniuose projektuose, taikyti praktinius įgūdžius naujų idėjų ir užsakymų realizacijoje, dalyvauti parodose, vystyti savitą meninį stilių ir požiūrį.

Studijų programos anotacija

VDA Kauno fakulteto Tekstilės katedra ruošia tekstilės dailininkus, sugebančius profesionaliai, kūrybingai ir įtaigiai naudotis tekstilės ir kitų šiuolaikinių medijų įvairove funkcinės ir konceptualiosios tekstilės srityse.
Studentai įgyja teorijos žinių ir praktinių gebėjimų tekstilės meno ir dizaino srityse.
Tekstilės meno ir medijų bakalauro studijų programos tikslas – paruošti plataus profilio tekstilės specialistus, suteikiant besimokantiesiems bendrųjų dailės ir tekstilės teorijos bei praktikos žinių ir gebėjimų. Studentai specializuojasi audinių dizaino kūrime ir praktiniame jų atlikime naudojant įvairias tradicines ir šiuolaikines medijas: tradicinį ir skaitmeninį audimą bei marginimą, medžiagų paviršiaus struktūrų formavimą ir kitas autorines technikas. Taip pat studentai įgyja įgūdžių šiuose srityse: mados, tekstilės interjere, tekstilės objektų pritaikyme architektūros kontekstuose bei tekstilės raiškos socialiniuose kontekstuose. Baigęs studijas tekstilės dailininkas sugeba savarankiškai spręsti iškeltus kūrybinius uždavinius, bendradarbiauti su dailės ir dizaino srities specialistais bei užsakovais, inicijuoti projektus su visuomenės grupėmis, bendradarbiauti tarpdisciplininiuose projektuose, dalyvauti parodose, vystyti savitą meninį stilių.

Profesinės karjeros galimybės

Absolventas gali dirbti kūrybinį darbą tekstilės meno ir dizaino srityse: kurti audinius bei tekstilės aksesuarus madai ir interjerui, dirbti interjero apdailos srityje, atlikti kūrybinius projektus socialinėse grupėse, užsiimti individualia kūrybine veikla; gali dirbti įstaigose, kur reikalinga dailininko ir dizainerio kvalifikacija: lengvosios pramonės įmonėse, firmose ir pan.

Studijų programos vadovas ir rengiantis padalinys

Doc. Rita Kaupelienė
Kauno fakultetas, Tekstilės katedra

Išsamiau