Spalio 4-10 d. Įvietinto meno bakalauro ir magistro programų studentai dalyvavo kūrybinėje praktikoje Nidoje. 

Praktinius užsiėmimus ir paskaitas studentams vedė prof. Živilė Jasutytė, lekt. Algimantas Kensminas, o taip pat svečiai iš Rygos dailės akademijos - piešimo dėstytoja Elina Zunde ir dėst. Lauma Kokorēviča (Emma Sofia).
Praktikos metu sukurti darbai buvo išeksponuoti parodoje, Nidos meno kolonijoje.

Praktikos projekto vadovė ir parodos kuratorė: prof. Živilė Jasutytė