• Naujienlaiškis

 • „Think outside the box“ arba Įvietintas menas
   

  Programos kodas 6121PX021
  Kvalifikacinis laipsnis Menų bakalauras
  Lygmuo, pakopa Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)
  Studijų programos formos Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų

  Studijų programos anotacija

  Įvietintas menas (Monumentalioji dailė) - studijų programa, kurioje leidžiama skleistis studento asmenybei, eksperimentuoti, klysti ir ieškoti savęs.
  2020 m. palaipsniui kintant programos turiniui, buvo pakeistas ir studijų programos pavadinimas.

  Monumentaliosios dailės programa - viena seniausių meno studijų programų Lietuvoje. Kartu tai viena šiuolaikiškiausių studijų programų šiandien. Savo veiklos pradžią siejame su 1929 m. Kauno meno mokykloje pradėjusia veikti dekoratyvinės tapybos studija. Keičiantis politinei, kultūrinei ir architektūrinei situacijai, keitėmės ir mes, į studijų programą integruodami aktualias meno pasaulio naujoves.
  Lietuvoje tai yra vienintelė studijų programa, kurioje dėstoma freska-mozaika ir vitražas. Šių studijų metu studentai įgyja išskirtines praktines žinias ir įgūdžius sieninės tapybos, mozaikos, klasikinio vitražo ir stiklo meno srityse.

  Monumentaliosios dailės programos absolventų akademinio piešimo įgūdžiai yra tapę legenda. Per absolventų tolesnę kūrybinę praktiką ilgametė monumentaliosios dailės tradicija yra integruojama į šiuolaikinio meno kontekstą (Remigijus ir Algirdas Gataveckai, Linas Jusionis, Paulius Juška, Neringa Vasiliauskaitė).
  Šios programos studentai turi galimybę mokytis pas žinomus Lietuvos tapytojus (Vygantas Paukštė, Gintaras Palemonas Janonis, Živilė Jasutytė, Deima Katinaitė, Ieva Skauronė), vitražistus (Ieva Paltanavičiūtė, Židrūnas Mirinavičius), tarpdisciplininio meno kūrėjus (Kęstutis Grigaliūnas, Algimantas Kensminas, Vygintas Orlovas). Studijų metu yra sudaromos sąlygos išvykti Erasmus+ studijoms į Ravenos mozaikos mokyklą, Miuncheno dailės akademiją, Briuselio Karališkąją akademiją ir kitas užsienio dailės akademijas.
  Monumentaliosios dailės studijų programa išsiskiria aiškiomis, lengvai identifikuojamomis vertybinėmis nuostatomis. Akcentuojame tris dėmenis: menininko individualybės išryškinimas, puikus dailės raiškos priemonių įvaldymas ir gebėjimas suvokti laikmečio diktuojamas problemas. Ypatingas dėmesys kreipiamas į gebėjimą kūrybiškai reikštis įvairiuose meno laukuose.

  Tarptautiniai ekspertai kas kartą puikiai įvertina Monumentaliosios dailės studijų programos kokybę ir autentiškumą, išskirdami programos originalumą tarptautiniame kontekste. Džiaugiamės išlaikę klasikines senąsias sieninės tapybos, mozaikos ir vitražo technikas, kurias mūsų studentai ir absolventai sėkmingai naudoja šiuolaikinio meno praktikoje.

  Pasirinkę studijuoti Monumentaliosios dailės studijų programoje įvaldysite klasikines ir šiuolaikines vitražo, mozaikos, sieninės tapybos technikas, kurdami  dabarties architektūros ir paveldo objektuose, tarpdisciplininuose projektuose, galėsite užsiimti individualia menine kūrybine veikla, rengti ir kuruoti parodas Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauti meno projektuose, konkursuose, kūrybinėse dirbtuvėse, tęsti studijas meno doktorantūroje Lietuvoje arba užsienyje.

  Profesinės karjeros galimybės


  Programos absolventai gebės naudotis klasikinėmis ir šiuolaikinėmis sieninės tapybos, vitražo, molbertinės tapybos technikomis kurdami tiek šiuolaikinės architektūros erdvėse, tiek paveldo objektuose, užsimti  individualia menine kūrybine veikla,  dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse parodose, projektuose (vitražo, mozaikos, tapybos, piešinio ir kt), tęsti studijas antroje studijų pakopoje.

  Studijų programos koordinatorius
  ir rengiantis padalinys

  Vygintas Orlovas
  Vilniaus fakultetas, Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedra

  Išsamiau | Freska-mozaika

  Išsamiau | Vitražas