Katedros vedėjas Doc. Tadas Vosylius
Stiklo specializacijos vadovas Prof. Valmantas Gutauskas
Keramikos specializacijos vadovas Doc. Remigijus Sederevičius
Skulptūros specializacijos vadovas Prof. Alfonsas Vaura
Lektorė Eglė Bacevičiūtė
Lektorė Julija Pociūtė
Lektorius Paulius Rainys
Lektorius Martynas Gaubas
Lektorė Raimonda Štelmokienė