Skelbiamas Disertacijų tematikų ir vadovų konkursas 2024 | Architektūra

Skelbiamas disertacijų tematikų ir vadovų konkursas 2024 metų priėmimui į Vilniaus dailės akademijos (VDA) ir Kauno technologijos universiteto (KTU) srities architektūros krypties meno doktorantūrą.

Jungtinė VDA ir KTU architektūros meno doktorantūros programa siekia sujungti architektūros teoriją ir praktiką, mokslinius/ meninius tyrimus, sutelkiant dėmesį į tyrimus ir kūrybą bei produktyvią, kokybiškai naują sąveiką tarp jų, formuoti šalies mokslo ir architektūros poreikius atitinkančias tyrimų kryptis.

2024 m. tyrimų ir meno projektų tematikų konkursą skelbiame šiose kryptyse:

  • Architektūros ir aplinkos kūrimas ir tyrimai, vadovaujantis generatyvinėmis technologijomis, biofiliniais principais, gamtinėmis struktūromis, elementais ar savybėmis.
  • Parametrinis projektavimas ir kritinė praktika architektūroje ir urbanistikoje.
  • Architektūra ir politika.

Tematikos įvardija tyrimų prioritetus, pristato jungtinę meno doktorantūrą vykdančių institucijų menininkų ir mokslininkų kompetencijas, atsižvelgia į programos infrastruktūros pakankamumą bei galimas tyrimų perspektyvas.

Siūlome susipažinti su Doktorantūros komiteto parengtu krypčių sąrašu (priedas Nr. 1) ir kviečiame mokslininkus siūlyti tematikas bei kandidatuoti į potencialius meno projekto kūrybinės ir tiriamosios dalies vadovus, priskiriant save vienai ar kelioms kryptims. Doktorantūros tematikos įvardija esamą potencialą ir formuoja tyrimų poreikį bei perspektyvas, todėl nesiaurintinos iki meninio tyrimo temų.

Pagal VDA ir KTU architektūros krypties meno doktorantūros reglamentą doktoranto vadovu gali būti reglamentą atitinkantis kandidatas. Doktoranto meno projekto kūrybinės dalies vadovas  turi būti architektūros srities pripažintas menininkas arba meno daktaras. Meno projekto tiriamosios dalies vadovas turi būti aktyvus mokslininkas arba meno daktaras, atliekantis mokslinius arba meninius tyrimus, atitinkantis vyresniajam mokslo darbuotojui ar docentui keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

Vykdydamas konkursą, Doktorantūros komitetas vertina kandidato einamas mokslines/pedagogines pareigas, mokslinę/meninę veiklą, patirtį vadovaujant architektūros krypties bakalauro ir magistro darbams, daktaro/meno daktaro disertacijoms/meno projektams bei patirtį vadovaujant tarptautiniams ir nacionaliniams mokslinių tyrimų projektams/kūrybinei veiklai. 

Vadovas, pretenduojantis vadovauti meno doktorantams iki 2024 m. balandžio 22 d. el. paštu doktorantura@vda.lt turi atsiųsti užpildytus priedus Nr. 1 (Pretendento paraiška) ir Nr. 2/Nr. 3 (Pretendento anketa mokslininkams) ar Nr. 4/Nr. 5 (Pretendento anketa menininkams).

Doktorantūros komiteto atrinktų architektūros meno projektų tematikų ir vadovų sąrašas Vilniaus dailės akademijos ir Kauno technologijos universiteto meno doktorantūros architektūros kryptyje reglamento numatyta tvarka bus skelbiamas VDA ir KTU internetinėse svetainėse ne vėliau kaip 2024 m. gegužės 20 d.

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2 / Nr. 3

Priedas Nr. 4 / Nr. 5