Dailėtyros institutas

Joana Vitkutė

joana.vitkute[at]vda.lt

Menotyrininkė

Mokslinio darbo sritys: XVI–XIX a. Lietuvos ir Vakarų pasaulietinė dailė.

Gimė 1996 m. Vilniuje; gyvena ir dirba Vilniuje. Nuo 2021 m. – VDA Dailėtyros instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja. 2019 m. baigė menotyros bakalauro studijas Vilniaus dailės akademijoje, o 2020 m. – meno istorijos magistrantūrą Groningeno Universitete (Rijks universiteit Groningen) Nyderlanduose. Nuo 2021 m. dirba ir Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje – Vilniaus paveikslų galerijos ekspozicijos ir parodų kuratore.

2017 m. dalyvavo Lietuvos Kultūros Departamento ir Vilniaus dailės akademijos vykdytame projekte „Jogailaičių kelias Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse. Paveldo galimybių studija“. 2019 m. dalyvavo VDA Dailėtyros instituto organizuotoje konferencijoje „Kaukė ir veidas: atvaizdo istorijos ir teorijos aspektai“.

Joana Vitkutė domisi įvairiais senosios pasaulietinės dailės aspektais – kūrinių ikonografijos, jų kilmės istorijų, funkcionavimo nagrinėjimu. Pastaraisiais metais menotyrininkė daug dėmesio skiria senosios vaikų portretistikos žanrui.

Bibliografija