Dailėtyros institutas

Dr. Marius Daraškevičius

marius.daraskevicius@vda.lt


Mokslininkas stažuotojas
Architektūros istorikas, architektas, kultūros vadybininkas

Mokslinio darbo sritys: Naujųjų laikų Europos architektūros istorija ir teorija, Rytų Europos architektūra bei taikomoji ir dekoratyvinė dailė, taip pat Lietuvos bajorų materialinė kultūra.

Architektūros istorikas, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto mokslininkas stažuotojas. 2021–2023 m. vykdo podoktorantūros stažuotės tyrimą „Virtuvės modernėjimas Lietuvos dvaruose XVIII a. pabaigoje–XX a. pradžioje“ (vadovė: prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė). 2021 m. apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties darbą „Valgomojo modernėjimas Lietuvos dvaruose XVIII a. vid.–XX a. pr.“ (mokslinė vadovė doc. dr. Rasa Butvilaitė) ir jam buvo suteiktas daktaro mokslo laipsnis.

Nuo 2020 m. Panemunės pilies direktorius, nuo 2020 m. Lietuvos architektūros meno tarybos prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos narys, nuo 2022 m. Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos pirmininkas. Skaito paskaitas Vilniaus dailės akademijos studentams, vadovauja baigiamiesiems bakalauro ir magistro darbams. Publikavo 2 mokslines studijas, 7 mokslinius ir per 20 mokslo populiarinimo straipsnių dailės ir architektūros istorijos bei dvarų paveldo temomis. Dalyvavo įgyvendinant 2 tarptautinius mokslinius projektus, iš jų 1 vadovavo. Organizuoja architektūros paveldui skirtus mokymus ir tarptautines konferencijas. Stažuojasi užsienio universitetuose ir tyrimų institucijose, skaito pranešimus konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

Apdovanojimai: 2021 m. geriausios humanitarinių ir socialinių mokslų disertacijos nominacijos nugalėtojas, tema – „Valgomojo modernėjimas Lietuvos dvaruose XVIII a. vid.–XX a. pr.“ (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, mokslinė vadovė Vilniaus dailės akademijos dėstytoja doc. dr. Rasa Butvilaitė)


TARPTAUTINIAI MOKSLINIAI PROJEKTAI

Bajorų dvarų sodybos ir rezidencijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Projekto vadovas: prof. hab. dr. Tadeusz Bernatowicz. M. Daraškevičius atliko dalies dvarų sodybų tyrimus Lietuvoje. Projektą vykdo: Lenkijos pasaulio meno studijų institutas, bendradarbiaujant su Nacionaliniu Lenkijos kultūros paveldo užsienyje institutu „Polonica“. Projekto data: 4-10/2019

Lietuvos dvarų valgomojo erdvės planavimo raidos XIX amžiuje tyrimas. Projekto vadovas: Marius Daraškevičius. Projekto vykdytojas: Lietuvos kultūros tyrimų institutas. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas. Projekto data: 4-10/2019


BIBLIOGRAFIJA

Mokslo studijos:

Nuo Egipto iki Zakopanės. Rokiškio dvaro rūmų raida iš valgomojo perspektyvos, Rokiškis: Rokiškio krašto muziejus, 2021.

„Magiškiausias kambarys“ arba dvaro vaistinėlė, Vilnius: leidykla LAPAS, 2021.


Moksliniai straipsniai:

„Kilmė įpareigoja: decorum grafų Zabielų Paežerių dvaro rūmuose“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis / Vaizdas ir daiktas: ištakos, funkcijos, pėdsakai / 110/111, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2023, p. 398–428.

„Jiezno dvaro rūmai: nuo itališkos villa iki prancūziškos château“, in: Kauno istorijos metraštis, 2022/20, p. 195–216.

„Raudondvario dvaro rūmų planinės-funkcinės struktūros kaita“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis / Dvarų kultūra: erdvės, istorija, architektūros paveldas / 96, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2020, p. 75-134.

„Planning the perfect dining room: the influence of the architectural print media on the lithuanian nobilities manor houses“, in: Research. Dilemmas. Solutions. The 12th Baltic States Triennial Conservators’ Meeting, Preprints, ed. Jūratė Senvaitienė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, The Lithuanian National Museum of Art, Vilnius 2020, p. 96–107.

„Dvarų rūmų planavimo modernėjimas XVIII a. vid.–XX a. pr.: nuo versalietiškojo iki amerikietiškojo“, in: Dvarų archeologiniai ir kultūriniai tyrinėjimai Lietuvoje, Burbiškis: Daugyvenės kultūrinis istorijos muziejus-draustinis Burbiškių dvaras, 2020, p. 89–122. 

Modernisation of the Nineteenth Century Dining Culture: A Case Study of Tyszkiewicz Family’s Tableware in the Manor Houses of Horodna and Ostrow“, in: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IX, Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2019.

„Magiškasis kambarys“: gyvybinga ir prisitaikanti vaistinėlės tradicija Lietuvos bajorų namuose, in: Aštuonioliktojo amžiaus studijos. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Visuomenė. Kasdienybės istorija, Tomas 4 (2018), Lietuvos istorijos institutas

Maisto keltuvas Lietuvos bajorų namuose XIX a.“, inMokslas – Lietuvos ateitis, Tomas 9, Numeris 1 (2017), 2017, p. 127–142.