Dailėtyros institutas

Dr. Karolina Jakaitė

karolina.jakaite[at]vda.lt 

Dizaino istorikė ir tyrėja

Mokslinio darbo sritys: XX a. dizaino tyrimаi (istorija, teorijos, metodai, parodos); XX a. 6–9 deš. Lietuvos  dizainas (svarbiausios asmenybės, parodos, institucijos); dizainas ir identitetai, tarptautinės parodos; šiuolaikinis dizainas: parodos, politikos strategijos ir vadyba.

Dailės istorikė, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. VDA Dailėtyros institute dirba nuo 2019 m. 2017–2019 m. buvo Podoktorantūros tyrimų stažuotoja VDA, tyrimų tema „Lietuvos dizainas tarptautinėse ir Baltijos šalių parodose 1966–1985: ištakos, įtakos, įtampos ir identitetai“ (vadovė: prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė). 2012 m. Vilniaus dailės akademijoje apgynė menotyros daktaro disertaciją „Lietuvos grafinis dizainas XX a. 6-8 deš.: tarp nacionalumo ir internacionalumo“ (mokslinė vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė).

Nuo 2006 m. specializuojasi dizaino tyrimų srityje, stažuojasi užsienio universitetuose ir tyrimų institucijose, skaito pranešimus konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

Karolina Jakaitė intensyviai tyrinėja Lietuvos sovietmečio dizainą, institucijų veiklą, domisi daiktų ir jų kūrėjų istorijomis, tačiau taip pat ir šiuolaikinio dizaino procesais, kasdienybės kultūros teorijomis, dizaino institucijų veikla. Kaip kuratorė yra surengusi parodų, konferencijų, įgyvendinusi dizaino istorijos aktualizavimo projektų, skaičiusi viešų paskaitų Lietuvoje ir užsienyje.


PROJEKTAI

2020–2021 Kūrybinis projektas „Dizaino fondo tinklaveika ir mobilumas“. Projekto vadovė.

2020 Kūrybinis projektas „Dizaino fondo archyvo skaitmenizavimas ir galerija”. Projekto vadovė.

2017–2021 Tęstinis dizaino istorijos tyrimų projektas „Lietuvos dizaino istorijos dokumentavimas ir sklaida“. Projekto vadovė, viena iš tyrėjų.

Parodų kuravimas

2022 09 29–10 22 Parodos „Kauno ASORTI: 1964–1984 m. grafinio dizaino istorijos“ kuratorė, Kauno centrinis paštas, programos „Kaunas – Europos kultūros sostinė’ 2022“ dalis.

2021 09 30–11 13 Retrospektyvinės parodos „Antanas Kazakauskas. Viskas užprogramuota“ kuratorė (kartu su Julijum Balčikoniu), Vilniaus grafikos meno centras.

2020 09 24–10 26 Parodos „Gvaldos kambarys: sukurta „Taros“ biure“ kuratorė, Kultūros kompleksas Sodas 2123, Vilnius.

2018 07 13–09 30 Parodos „Daiktų istorijos. Lietuvos dizainas 1918–2018“ kuratorė (kartu su Giedre Jankevičiūte, Ernestu Parulskiu, Gintaute Žemaityte, Lijana Natalevičiene), Nacionalinė dailės galerija, Vilnius.

2018 07 13–09 30 Parodos „Lietuva. Londonas. 1968. Lietuviško dizaino odisėja“ kuratorė (kartu su Julijum Balčikoniu), Nacionalinė dailės galerija, Vilnius.

2016 12 15–12 31 Parodos „Dizaino fondas: sukurta Lietuvoje 7 dešimtmetyje“ kuratorė (kartu su Šarūnu Šlektavičium, Gintaute Žemaityte), Nacionalinė dailės galerija, Vilnius.

2016 10 20–11 27 Parodos „Lietuviškų plakatų kolekcijos kuratorė tarptautinėje parodoje “Ephemeroids. XX Century in Posters“ Kijeve (Mysteckyi Arsenal).


BIBLIOGRAFIJA

Mokslo studija:

Šaltojo karo kapsulė: lietuvių dizainas Londone 1968, Vilnius: leidykla LAPAS, 2019, https://www.leidyklalapas.lt/products/saltojo-karo-kapsule-karolina-jakaite-m

Mokslo straipsniai:

„The Lithuanian Pavilion in Chile in 1972: Architect Vladas Vizgirda’s Account Fifty Years Later“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 105, sud. Laura Petrauskaitė, Vilnius: VDA leidykla, 2022, p. 262–294, https://doi.org/10.37522/aaav.105.2022.113

„Antanas Kazakauskas – koliažinių kompozicijų ir dizaineriškų XX a. 7–8 deš. knygų rūbų kūrėjas“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 101–102, sud. Jolita Liškevičienė, Vilnius: VDA leidykla, 2021, p. 318–356, https://doi.org/10.37522/aaav.101.2021.74

„Design connections between Lithuania and Estonia: exhibitions, contexts and the brightest creative sparks”, in: New Pain: Young Estonian Design in the 1980s, ed. Jüri Kermik, Tallinn: Estonian Museum of Applied Art, 2018, p. 198–217.

Karolina Jakaitė, "The Lithuanian Pavilion at the 1968 London Exhibition", translated by Jurij Dobriakov, in: Art in Translation, Volume 7, 2015, Issue 4, p. 520–551, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17561310.2015.1108035

Karolina Jakaitė, „Neringa: Lietuvos grafinis dizainas ir identitetas XX a. 6-7 deš. “, in: Nidos tarptautinio dizaino vadybos seminaro ir kūrybinių dirbtuvių tekstai. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013, p. 84–92, http://issuu.com/karolinajakaite/docs/nida_papers_small

Karolina Jakaitė, „Lietuvos paviljonas Londono parodoje 1968 m.“, in: Menotyra. 2013 m. Nr. 4, p. 302–323, http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/menotyra/2013/4/6908

Karolina Jakaitė, „Gaminiai bus puikūs“: lietuviškų prekių reklama ir grafinis dizainas XX a. 6 deš. pab. – 7 deš. (vietiniai ir eksportiniai variantai)“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius: VDA leidykla, 2011, T. 61, Tekstai apie dizainą: lietuviški ir tarptautiniai kontekstai, p. 77–104, https://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta_61/Acta%2061_Karolina_Jakaite_77ir104psl_net.pdf

Šaltinių publikacijos:

Mokslo šaltinis „Lietuvos grafinio dizaino kūrėjai 1964–1984“, sud. K. Jakaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2022, https://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1293543248/1964e280931984-m-lietuvos-grafinio-dizaino-kurejai

Mokslo šaltinis su komentarais anglų kalba LITHUANIA LONDON 68, sudaryt. Karolina Jakaitė, Vilnius: VDA, leidykla LAPAS, 2018, ISBN 978-609-8198-07-2.

Straipsniai kataloguose:

„Dizaino paradoksai“(bendraautorė Gintautė Žemaitytė), „Magnetolos „Neringa“ ir ,,Lietuva“, „Poilsio kėdė ir lietuvių dizainerių komandiruotės į Afriką“ (bendraautorė Lijana Natalevičienė), „Albino Purio „amerikietiškos“ kėdės ir „parodinis“ dizainas“,„Užsienio pavyzdžiai ir imitacinis dizainas“, „Dulkių siurblys „Saturnas“, „Pirmieji diplomuoti dizaineriai ir plastiko eksperimentai“, „Jautrieji „Šileliai“, leidžiantys matyti Švedijos televiziją“, „Bočių likeris“ ir istorija apie „Taros“ biuro pakuotes“, „Postmodernistinio dizaino grynuolis, pralenkęs estus“, „Sportinis automobilis EVA“, „Skandinaviška kėdė iš Talino“, Daiktų istorijos. Lietuvos dizainas 1918–2018, sudaryt. Karolina Jakaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Ernestas Parulskis, Gintautė Žemaitytė, parodos katalogas, Vilnius: LDM, 2018, p. 72–73, 76–77, 82–83, 90–91, 96–99, 104–107, 110–111, 116–117, 124–129.

“On design in Lithuania: through a search for experiences, changes and connections”, in: Lithuanian Culture Guide, Vilnius: The International Cultural Programme Centre, 2018. p. 71–90, https://english.lithuanianculture.lt/lithuanian-culture-guide/design/

“Design from Lithuania”, in: Lithuanian Culture Guide, Vilnius: The International Cultural Programme Centre, 2013. p. 61–73. ISBN: 978-609-8015-28-7, http://lithuanianculture.lt/menosakos/design/?lang=en

Sudaryti leidiniai:

Nidos tarptautinio dizaino vadybos seminaro ir kūrybinių dirbtuvių tekstai (mokomoji priemonė, sud. Karolina Jakaitė). Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013, http://issuu.com/karolinajakaite/docs/nida_papers_small

Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, T. 61, Tekstai apie dizainą: lietuviški ir tarptautiniai kontekstai, http://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1293521618/tekstai-apie-dizaina-lietuviski-ir-tarptautiniai-kontekstai

Sukurta Lietuvoje 7 dešimtmetyje, sud. Karolina Jakaitė, Gintautė Žemaitytė, Vilnius: Dizaino fondas, 2016.

Sukurta Lietuvoje 8 dešimtmetyje, sudaryt. Karolina Jakaitė, Audronė Drungilaitė, Šarūnas Šlektavičius, Vilnius: Dizaino fondas, Lietuvos dizaino forumas, 2017.

Kiti reikšmingi straipsniai ir leidiniai:

„Design by another name: Estonian, Latvian and Lithuanian design exhibitions from the early 1960s to the late 1980s”, in: Estonian Art, 2018, no 2, p. 72–81, http://www.estonianart.ee/design/design-by-another-name-estonian-latvian-and-lithuanian-design-exhibitions-from-the-early-1960s-to-the-late-1980si/

„Kаip žinosime kur eiti, jei nežinome, iš kur atėjome?“, in: Created in Lithuania, Nr. 2, 2018. p. 17–26, https://issuu.com/loftasvilnius/docs/2018_05_10_createdinlith_web

“On Lithuanian Design”, in: FORM: vokiečių dizaino žurnalas, 2016, Nr. 264, p. 38–51, http://www.form.de/en/news/form-264-land-of-design-lithuania

„Kodėl Lietuvos dizaino istorijai toks svarbus 7 dešimtmetis?“, in: MMC Kultūros istorija, publikuota 2016 m. rugpjūčio mėn.: http://www.mmcentras.lt/kulturos-istorija/kulturos-istorija/dizainas/19541979-arkoks-buvo-dizainas-sovietmeciu-/kodel-lietuvos-dizaino-istorijai-toks-svarbus-7-desimtmetis/78877

„Grafinio dizaino projektavimas: eksperimentinio biuro įkūrimas ir veikla“, in: MMC Kultūros istorija, publikuota 2016 m. rugpjūčio mėn.: http://www.mmcentras.lt/kulturos-istorija/kulturos-istorija/dizainas/19541979-arkoks-buvo-dizainas-sovietmeciu-/grafinio-dizaino-projektavimas-eksperimentinio-biuro-ikurimas-ir-veikla/78883

„Grafinio dizaino pavyzdžiai: nuo etikečių iki firminio stiliaus projektų“, in: MMC Kultūros istorija, publikuota 2016 m. rugpjūčio mėn.: http://www.mmcentras.lt/kulturos-istorija/kulturos-istorija/dizainas/19541979-arkoks-buvo-dizainas-sovietmeciu-/grafinio-dizaino-pavyzdziai-nuo-etikeciu-iki-firminio-stiliaus-projektu/78888

„Virtuvės debatai, arba kokias istorijas apie meną ir dizainą gali papasakoti Šaltojo karo laikų dizaino objektai“, in: Kultūros barai, 2009, Nr. 12, p. 25–32.

Pranešimai mokslinėse konferencijose:

Pranešimas “Better from the Baltic”: about the Baltic design exhibitions in the 1960s–1980s”, tarptautiniame Baltijos meno istorijos seminare Taline, 2022 05 14.

Pranešimas „Data Recovery of Lithuanian Design History: stories and links from visual folders of Antanas Kazakauskas’ archive“ tarptautinėje nuotolinėje “Design History Society” konferencijoje “Memory Full?”, 2021 09 04.

Pranešimas „Antanas Kazakauskas – the Master of Collage and Designed “Garments“ for Books of the 1960s-1970s“ tarptautinėje nuotolinėje konferencijoje „Materialus knygos kūnas: tarp tradicijos ir inovacijos", 2020 05 08.

Pranešimas „_Not_success_“ stories: Design objects from the Soviet exhibitions in the 1960s–80s: Lithuanian, Baltic and International interconnections" tarptautinėje konferencijoje Building-Object/Design-Architecture: Exploring Interconnections Londone (Didžioji Britanija), 2019 06 07.

Pranešimas „The Odyssey of Lithuanian and Baltic Design in London in 1968 at the Soviet Trade and Industrial Exhibition“ tarptautinėje konferencijoje „Just on Time. Current Trends in Design Research in the Baltic Sea Region“ Rygoje (Latvija), 2018 12 11.

Pranešimas „Lithuanians at Earls Court London’68“ tarptautiniame renginyje „Idėjų naktis. Vaizduotės galia“ (Night of Ideas. Power of Imagination) Prancūzų Institute Londone, dalyvavimas viešoje mokslininkų diskusijoje Imagining Revolutions“ (Didžioji Britanija), 2018 01 25.

Pranešimas „Neringa: Lietuvos grafinis dizainas ir identitetas XX a. 6–7 deš.“ tarptautiniame Nidos dizaino vadybos seminare, 2013 04 22.

Pranešimas „Modernumo pažadas: Lietuvos grafinis dizainas 7–8 dešimtmečiais“ tarptautinėje konferencijoje Spring: Icograda Design Week Vilniuje, 2011 05 12.

Pranešimas „Taip, kaip pasaulis darė“: apie Kęstutį Gvaldą (1927–2011) ir jo kūrybą“ tarptautinėje konferencijoje „Sovietinės ideologijos raiška architektūroje ir dizaine bei dabartiniai tokių įtakų atspindžiai“, 2011 10 14.

Pranešimas „Eksperimentinio biuro kronika: 7­–8 dešimtmečių Lietuvos grafinio dizaino pavyzdžiai“ tarptautinėje konferencijoje „Modernizacija. XX a. 7–8 deš. Baltijos šalių meno ir dizaino kontekstai“ NDG, 2010 12 03.

Viešos paskaitos:

„Personifikuotos Lietuvos dizaino istorijos“, Nacionalinė dailės galerija, Vilnius, 2021 11 09.

„Lithuania: Land of Design?!“, Zagrebo universitete Dizaino mokykloje, 2018 11 07.

Paskaita apie parodą „Daiktų istorijos. Lietuvos dizainas 1918–2018“ konferencijoje „Intelektinė nuosavybė. 100 metų praėjus“, 2018 11 30, Verslo centre „Pirklių klubas“ Vilniuje.

„Sukurta Lietuvoje 8 dešimtmetyje“, 2018 01 16, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Vilniuje.

„Kuo gali sudominti Lietuvos dizaino istorija?“, Baltijos pažangiųjų technologijų instituto Café Scientifique mokslo populiarinimo renginys, 2018 01 11, Theobromine chocolatier, Vilniuje.

Pranešimas „Lietuviški grafiniai ženklai, sukurti 7–8 dešimtmečiais. Ryšiai su Lenkija ir VDR“ pristatymas tarptautiniame projekte Berlyne SYMBOL TO LOGO: lenkų grafiniai ženklai (Vokietija), 2017 05 28.