Dailėtyros institutas

Dr. Karolina Jakaitė

karolina.jakaite[at]vda.lt

Dizaino istorikė ir tyrėja

Mokslinio darbo sritys: XX a. dizaino tyrimаi (istorija, teorijos, metodai); sovietinio laikotarpio dizainas; dizainas ir identitetai, tarptautinės parodos; šiuolaikinis dizainas: parodos, politikos strategijos ir vadyba.

g. 1978 m. Kaune; gyvena ir dirba Vilniuje. VDA Dailėtyros institute dirba nuo 2019 m. gruodžio mėn. 2000 m. baigė VDA dailės istorijos ir teorijos specialybę, 2003 m. kultūros vadybos ir kultūros politikos magistro studijas. Nuo 2006 m. specializuojasi dizaino tyrimų srityje, stažuojasi užsienio universitetuose ir tyrimų institucijose, skaito pranešimus konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. 2012 m. Vilniaus dailės akademijoje apgynė menotyros daktaro disertaciją „Lietuvos grafinis dizainas XX a. 6-8 deš.: tarp nacionalumo ir internacionalumo“ (mokslinė vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė). 2004­–2017 m.  dirbo VDA UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedroje, 2012–2015 m. vadovavo Dizaino vadybos magistrantūros programai. 2008­–2017 m. dėstė dizaino istorijos, teorijos ir dizaino vadybos kursus VDA ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose. 2017–2019 m. buvo Podoktorantūros tyrimų stažuotoja VDA, tyrimų tema „Lietuvos dizainas tarptautinėse ir Baltijos šalių parodose 1966–1985: ištakos, įtakos, įtampos ir identitetai“ (vadovė: prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė).

Karolina Jakaitė intensyviai tyrinėja Lietuvos sovietmečio dizainą, institucijų veiklą, domisi daiktų ir jų kūrėjų istorijomis, tačiau taip pat ir šiuolaikinio dizaino procesais, kasdienybės kultūros teorijomis, dizaino institucijų veikla. Kaip kuratorė yra surengusi parodų, konferencijų, įgyvendinusi dizaino istorijos aktualizavimo projektų, skaičiusi viešų paskaitų Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 2016 m. Karolina Jakaitė yra viešosios įstaigos „Dizaino fondas” bendraįkūrėja ir vadovė.