Skelbiamas priėmimas į konkursinės doktorantūros vietas

Skelbiamas priėmimas į konkursinės doktorantūros vietas, finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos projekto „Doktorantūros studijų plėtra“ lėšomis.

3 metų finansuojamos doktorantūros studijos.

Projektas (Nr.09.3.3-ESFA-V-711-01-0001) „Doktorantūros studijų plėtra“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų fondų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.

Konkursas skelbiamas į:

  • Menotyros doktorantūros vietą. Doktorantūros tema: Modernėjimo reiškiniai ir procesai tarpukario Vilniaus dailėje. Vadovė dr. Algė Andriulytė.
  • Dailės krypties meno doktorantūros vietą. Doktorantūros tema: Išplėstiniai menininko-tyrėjo vaidmenys mene ir už jo ribų. Vadovai: doc. dr. Vytautas Michelkevičius, prof. Artūras Raila.   

Priėmimo terminai ir taisyklės

Papildoma informacija teikiama:

Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), antras aukštas, Vilnius.
tel. (8–5) 2105456
el. p. doktorantura@vda.lt