• Naujienlaiškis
 • Menotyros krypties doktorantūros disertacijų tematikų ir vadovų konkursas 2020

  Skelbiamas menotyros krypties doktorantūros disertacijų tematikų ir vadovų konkursas 2020-ųjų metų priėmimui į Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir  Lietuvos muzikos ir teatro akademijos menotyros krypties mokslo doktorantūrą.

  Jungtinės VDA, LKTI ir LMTA menotyros doktorantūros komitetas, apibendrinęs pastarąjį dešimtmetį siūlytas tematikas, rengtų ir rengiamų disertacijų problematiką, atsižvelgdamas į doktorantūrą vykdančių institucijų mokslinį potencialą ir siekdamas sutelktų menotyros tyrimų, 2020 m. disertacijų tematikų konkursą skelbia keturiose kryptyse:

  I.   Modernybės ir šiuolaikybės raiška mene
  II.  Meno paveldas ir dabartis
  III. Meno lauko funkcionavimas: politika, ekonomika, komunikacija, edukacija
  IV. Menotyros istorija ir teorija

  Siūlome susipažinti su komiteto parengtu tematikų ir galimų potemių bei vadovų sąrašu ir kviečiame mokslininkus iki 2020 m. sausio 20 d. tikslinti ir pildyti siūlomas formuluotes, priskirti save vienai ar kelioms tematikų kryptimis. Doktorantūros tematikos įvardija esamą potencialą ir formuoja menotyros tyrimų poreikį bei perspektyvas, todėl nesiaurintinos iki disertacijų temų. Mokslininkai, planuojantys vadovauti konkrečiam doktorantūros tyrimui, skatinami teikti paraiškas Lietuvos mokslo tarybos kasmet rengiamame konkurse doktorantūros vietoms gauti.

  Vadovų konkurse dalyvaujantys mokslininkai turi atitikti ne žemesnius, nei vyresniojo mokslo darbuotojo/docento kvalifikacinius reikalavimus. Disertacijų tematikų ir vadovų pasiūlymai komitetui siunčiami el. paštu doktorantura@vda.lt užpildant lentelę  Nr. 1 ir Nr. 2.

  Doktorantūros komiteto atrinktų daktaro disertacijų tematikų ir vadovų sąrašas Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos menotyros krypties mokslo doktorantūros reglamento numatyta tvarka bus skelbiamas VDA, LKTI ir LMTA internetinėse svetainėse ne vėliau kaip 2020 m. vasario 20 d.