Kviečiamųjų į doktorantūros studijas sąrašai

Meno doktorantūra, Dailės kryptis (V 002)
Valstybės finansuojamos vietos

Registracijos Nr.
D-05
D-08
D-09

 

Meno doktorantūra, Dizaino kryptis (V 003)
Valstybės finansuojamos vietos

Registracijos Nr.
DIZ-06
DIZ-01

 

Humanitariniai mokslai, Menotyra (H 003) 
Valstybės finansuojamos vietos

Registracijos Nr. Institucija
M-05 LMTA
M-02 VDA
M-04 LKTI
M-09 LKTI
M-12 VDA
M-03 LKTI