Gruodžio 18 d., 14.00 val. dailės krypties meno doktorantas Tomas Martišauskis gins meno projektą tema „Hipotetinės skulptūros. Nuo mito iki metodo. Meno ir technikos įtampos, sąsajos ir hibridiškumas“ (Dailė V 002)

Gynimas vyks nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda.

Institucija, kurioje parengtas meno projektas: Vilniaus dailės akademija.

Kūrybinės dalies vadovas:
prof. Artūras Raila (Vilniaus dailės akademija, dailė V 002)

Tiriamosios dalies vadovas:
prof. dr. Kristupas Sabolius (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija H 001)

Meno projektas ginamas Vilniaus dailės akademijos Meno doktorantūros dailės krypties meno projekto gynimo taryboje:

Pirmininkas:
Prof. Alvydas Lukys (Vilnius dailės akademija, dailė V 002)

Nariai:
Ian Damerell (Buvęs Oslo Metroliteno universiteto Meno ir dizaino instituto ir Goldshmiths, Londono universiteto Meno fakulteto profesorius, dailė V 002)
Lina Lapelytė (Menininkė ir kompozitorė, Dailė V 002, Muzika C 001, Teatras ir kinas C 002)
Doc. dr. Vytautas Michelkevičius (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra H 003; socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija S 008)
Doc. dr. Nerijus Milerius (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija H 001)

Anotacija

Dažnai susiduriu su klausimu - apie ką tavo tyrimas? Šių kasdieninių pokalbių metu atsiradusio susidomėjimo, į kurį prieš pradėdamas studijas, maniau, turintis atsakymą, sukeltos mikropanikos atakos jau tapo man įprastos. Kiekvieną kartą, išgirdęs pagarbaus smalsumo kupiną tembrą, lydimą mandagios pauzės, subtiliam žvilgsniui keičiant klaustuko ženklą į atsakymo nelaukiančią tylą, krūpteliu. Apimtas keisto jausmo, panašaus į déjà vu, žvelgiu pašnekovui į akis taip giliai, kaip tik gali pasiekti mano regos nervas. Garso banga, kilusi iš kito lūpų ir rezonuojanti su mano vidiniu pasauliu, priverčia suklusti ir ieškoti tinkamo atsakymo. Tyla tęsiasi tol, kol vėl grįžtame prie žodžių ir ištariamo atsakymo: „Tyrinėju įtampas tarp technikos, pasaulio ir meno.“

Meninio tyrimo projekte tarp-sritinės įtampos redukuojamos iki mito ir metodo kolizijoje susidariusių tekstinių ir vaizdinių sąvokų kolekcijos. Šio rinkinio tiriamosios dalies teksto forma pasitelkta kaip trans-versalus tyrinėjamų objektų tinklo pjūvis, atveriantis techne praktinio pažinimo ir Prometėjiškos paslaugos sąsajas.

Praktinės projekto dalies tarpdisciplininis turinys ir daugialypio teorinio lauko tyrimas tampa generatyvinio mechanizmo struktūra, produkuojančia hipotetines skulptūras. Struktūros kuriamas tikslas orientuotas į meta-kūrybiškumą, o ne konkretaus meno objekto kūrimą. Vadovaujantis tokiu principu, projektas sudarytas iš parataksės tarp onto-genezės abėcėlės formuluočių ir vizualių „atsitiktinės taisyklės“, „pievų spėlionės“ ir „habas“ ekspozicijų fragmentų.

Tokią formą įgavusio projekto apibendrinimas negali būti suprastas kaip sutelktas atspindys arba baigtinė išvada, nes tyrimo metu tarp jo elementų vykstanti nuolatinė apykaita, pačio meninio projekto individuacijos ir jų proceso sąlygoti pasirinkimai sukūrė atviros pabaigos galimybę.

Summary

Hypothetical Sculptures. From Myth to Method. Tensions, Coherency and Hybridity Between Art and Technic

I often get a question: “What is your artistic research about?” It was not until I started my studies that I realised I didn't actually know how to respond to it. I even got used to experiencing a micro panic attack whenever an interest is shown, even during casual conversations. I flinch each time I hear the distinctive tone of voice that betrays curiosity and is followed by a polite pause; meanwhile the expectant gaze of my interlocutor subtly transforms the question mark into a rest that no longer seems to require a reply. Taken by the strange feeling of déjà vu, I take a good look into the eyes of my interlocutor, trying to reach as deeply as my optical nerve allows me to. With the question still resonating inside me, I start frantically searching for a fitting answer. The pause continues until I finally utter the words: “I am researching the tensions between technology, world, and art.”

This artistic research project reduces the interdisciplinary tensions to a collection of both text-based and visual concepts that are born in the collision between myth and method. The textual part of the research is a trans-versive dissection of the research objects, and it is set to reveal the links between the practical knowledge of tekhne and the Promethean gesture of favour. The combination of the interdisciplinary content of the practical part and the research into the multiplicitous theoretical field acts as a generative mechanism that produces hypothetical sculptures. The goal of such structuring is meta-creativity rather than the creation of a particular artwork. Following this principle, the project is comprised of a parataxis between the formulations of an onto-genetic alphabet and visual fragments of “unintentional rule”, “meadows guesses”, and “habas” expositions.

The summary of such a project cannot be presented as a focused reflection or a finite conclusion: the constant circulation between its elements, as well as the choices determined by both the artistic research and its own individuation have created the possibility of an open-ended research outcome.