• Naujienlaiškis
 • Vasario 7 d., 14.00 val., Kazio Varnelio namuose-muziejuje (Didžioji g. 26, Vilnius) dizaino krypties meno doktorantas Rokas Dovydėnas gins meno projektą tema „3 keramikos istorijos: asmeninio požiūrio paieška“ (Dizainas V 003).

  Institucija, kurioje parengtas meno projektas: Vilniaus dailės akademija.

  Kūrybinės dalies vadovas:
  doc. Juozas Brundza (Vilniaus dailės akademija, dizainas V003)

  Tiriamosios dalies vadovė:
  prof. dr. Giedrė Mickūnaitė (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)

  Meno projektas ginamas Vilniaus dailės akademijos Meno doktorantūros dizaino krypties meno projekto gynimo taryboje:

  Pirmininkas:
  Prof. dr. Vytautas Kibildis (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra H 003, dizainas V 003)

  Nariai:
  Doc. dr. Lolita Jablonskienė (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)
  Audrius Janušonis (Menininkas (keramikas), dailė V 002)
  Dr. Jolita Liškevičienė (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)
  Prof. Urmas Puhkan (Estijos dailės akademija, dizainas V 003)

  Su meno projektu galima susipažinti Vilniaus dailės akademijos bibliotekoje.

  Gynimą lydinti paroda „3 keramikos istorijos: asmeninio požiūrio paieška“ veiks nuo sausio 15 d. iki kovo 29 d., Kazio Varnelio namuose-muziejuje (Didžioji g. 26, Vilnius).

  Anotacija

  Mano kuriamos instaliacijos yra susijusios su kūrinio rodymo vieta per naudojamas medžiagas, kuriamus siužetus ir bendrą kultūros istoriją, per darbų sukūrimo būdą ir pasirinktą stilių. Jei erdvė būtų klausimas, šie darbai būtų atsakymas, pokalbis tarp erdvės ir joje atsirandančio meno kūrinio. Kūriniai susieti su autentiška erdve, kad ir trumpai artikuliuoja sąsajas ir kalba apie vietos „aurą”. Tai mano, kaip tyrėjo, būdas kalbėtis su žiūrovu per darbus ir jų kuriamą aplinką. Kalbėdamas apie nesėkmę ir kopiją, elgiuosi laisvai, perkeldamas tyrimą nuo medžiagos (molio) į jo raiškos (ne)galimybes šiandienėje kultūroje. Žiūrovas – pagrindinė ašis, įprasminanti darbą. Žiūrovas patirdamas meno kūrinį, lygiomis dalimis prisideda prie jo atsiradimo. Tik žiūrovas, anot Briano Doherčio, „reginti akis”, įgalina sukurti, nehierarchinę instaliaciją, bendradarbiavimo aplinką tarp menininko ir žiūrovo, erdvės ir meno kūrinio, ir atskleidžia tas meno kūrinio galimybes, kurios kitu atveju liktų neatskleistos. Meno projekto kūrybinės dalies pagrindu pasirinkti darbai – pradedant meno aspirantūros projektu Simboliai (2005) ir vėlesniais kūriniais, tokiais kaip Plėviakojis vs Louhan, (2011) Pottery is the new video (2015), pastaraisiais metais kuriamų indų pavyzdžiais – ir, akcentuojant jų (per)interpretavimą, sisteminimą, (per)darymą, siekiama pristatyti kokybiškai naują rezultatą.

  Mokslinių metodų taikymas yra sėkmingas, kai kartojant bandymą gaunamas tas pats rezultatas. Tyrimas įvyksta, nepriklausomai nuo to, ar tyrimo rezultatas paneigia tyrėjų keltas prielaidas. Jei tyrimo tikslas ištirti nesėkmę, ar ir visas tyrimas pasmerktas žlugti? Ar žinios, kurios paaiškina būdus, kaip nereikia dirbti, yra naujos? Bet jei „neteisingas” modelis iki šiol sėkmingai veikia, ar jis tebėra nesėkmė? Kopijavimas yra žmogiška veikla: kartojame veiksmus, vienodai elgiamės atsitikus nelaimei, pasirenkame panašų būdą džiaugsmui išreikšti. Šia prasme kopijavimas yra žmogaus gyvenimo pamatas. Kopijavimas, kaip galimybė apibrėžti savąją tapatybę, tapatinantis su kultūrinėmis grupėmis ar pradėjus vartoti išskirtines prekes. Tai matoma analizuojant keramikos kūrimo procesą, jos istoriją. Meno projekto tiriamąją dalį sudaro trys perpasakojimai, t. y. trys atvejo studijos, kuriose per asmeninę kūrybinę patirtį analizuojami pasirinkti istoriniai naratyvai, keliami klausimai ir pasitelkiant įvairią istorinę ir teorinę literatūrą bei apmastant ir eksperimentuojant keramikos praktiką ieškoma galimų atsakymų.

  Summary

  3 Ceramic Stories: In Search of Personal Approach

  This study, 3 Ceramic Stories: in Search for Personal Approach, shows the possibilities of combining different content elements – writing, ceramic installations, materials, stories, and analysis of cultural history – into practice-based artistic research. If a space was a question, these works were an answer. This is a conversation between an exhibition or a museum hall and the artwork exhibited therein. This is my way as a researcher to converse with the viewer through works and their environment. I speak about failure and copy, transferring research from substance (clay) to its (non-)potential of expression in contemporary culture.

  It is widely believed that discoveries and inventions change the world. History preserves the names of heroes, while prospectors who have left for the most important journey of their lives and got stuck halfway do not receive extensive studies. In the history of ceramics and in the craft of pottery, I discover cases in which failure saves the craft and items made by accident become part of the story. This experience has led me to the question - how much artist-designer is (not) influenced by the knowledge of historical art? This artistic project presents searches and possible answers.