• Naujienlaiškis
 • Nuotraukoje: Audrius Novickas, „Trispalvės dėlionė“, 2005, LR Užsienio reikalų ministerijos nuosavybė


  Data ir vieta: 2018 m. gegužės 10–11 d., Nacionalinė dailės galerija, Vilnius
  Organizatorius: Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas

  Ši konferencija sumanyta Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo kontekste, tačiau konkretus istorinis laikotarpis ar vieta neriboja jos temos. Tai proga apsvarstyti valstybės bei valstybingumo koncepciją įvairiais laikais ir įvertinti meno vaidmenį valstybėje, jo reikšmę valstybingumo idėjos formavimuisi bei įgyvendinimui ir meno indėlį į valstybinių santvarkų bei sampratų pokyčius.

  Meno istoriją kviečiame analizuoti kaip diskurso raidą, glaudžiai susijusią su politinės sferos raida. Šiuo pasiūlymu nekvestionuojame meno autonomijos ir išsilaisvinimo nuo utilitarinių paskirčių. Veikiau norime atskleisti, kokia politinė būklė sudaro menui sąlygas sukurti ir išsaugoti tam tikrą autonomiją, kokia riboja, primesdama jam savas funkcijas ar, priešingai, stumdama į politinio gyvenimo užribius. Konferencija akina klausti, kokiomis sąlygomis menas tėra pajėgus „mėgdžioti“ gyvenimo formas, o kada jis gali lygiaverčiai dalyvauti politinių santykių kūrime? Kada ir kodėl vieni meno kūriniai atrodo politiški, o kiti – visai apolitiški? Kaip kalbėti apie estetikos politiką ir apie politikos estetiką?

  Taip pat siekiame apsvarstyti, kaip valstybinės situacijos veikia meno lauką ir santykius tarp jo veikėjų ir dėmenų, kokių skirtingų vaidmenų imasi menininkas valstybėje, kaip meno struktūros santykiauja su valstybinėmis struktūromis. Ne ką mažiau įdomi tema – pačių meno kūrinių „gyvenimai“: statuso ir interepretacijų virsmai, jų likimai keičiantis santvarkoms, praradimai ir atradimai. Galiausiai – valstybingumo sampratų, ideologijų ir politinės galios žaidimų refleksijos meno kūriniuose – kokie jie bebūtų, ar įgyvendinti valstybės užsakymu, ar sukurti kaip jos kritika.

  Programa
  Pranešimų santraukos

  Mokslinis komitetas:
  Dr. Tojana Račiūnaitė (Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas)
  Dr. Lina Michelkevičė (Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas)
  Doc. dr. Lolita Jablonskienė (Nacionalinė dailės galerija ir Vilniaus dailės akademija)
  Dr. Skaidra Trilupaitytė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)
  Prof. dr. Krista Kodres (Talino universitetas ir Estijos meno akademija)
  Dr. Ginta Gerharde-Upeniece (Latvijos nacionalinis meno muziejus ir Latvijos meno akademija)
  Dr. Magdalena Kinga Górska (Lenkijos mokslų akademijos Literatūros tyrimų institutas)

  Koordinatorės: Lina Michelkevičė, Ieva Pleikienė, Aušra Trakšelytė
  Partnerė: Nacionalinė dailės galerija
  Rėmėjai: Goethe-Institut Litauen, Lietuvos dailės istorikų draugija